LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gözle görülen ifadesini içeren 9 kelime bulundu...

afak / âfâk

 • Ufuklar; dış dünya, gözle görülen âlemler.

alamet-i zahire / alâmet-i zâhire

 • Gözle görülen belirti.

ayet-i tekviniye / âyet-i tekvîniye

 • Maddî alemde gözle görülen âyet.

mahsusat

 • Gözle görülen, hisle anlaşılan şeyler. (Ma'kulât'ın zıddı)

mer'i / mer'î

 • Görmeğe âid. Görünür olan. Gözle görülen. Manzara.
 • Riayet edilen, saygı gösterilen.
 • Yürürlükte olan, gözle görülen.

mer'iyyat

 • (Tekili: Mer'î) Gözle görülen şeyler.

müşahedat

 • (Tekili: Müşahede) Gözle görülen şeyler.
 • Görüşler.
 • Keşifle seyredilenler.
 • Man: Mücerret his ile kat'iyyetle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.

necs

 • (Neces) Pis ve murdar olan, habes. şer'an pis olup gözle görülen şey.
 • Pis, murdar olan, şer'an pis olup gözle görülen şey.

safha

 • Aynı şey üzerinde görülen değişik hâllerden her biri.
 • Bir şeyin gözle görülen yüzlerinden her biri.
 • Kısım.
 • Bir şeyin düz yüzü.
 • El ayası.
 • Bir hâdisede birbiri ardınca görülen hâllerin beheri.
 • Yazılmış ve yazılabilir sahife.