LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te fii kelimesini içeren 39 kelime bulundu...

alem-i ef'al / âlem-i ef'âl

 • Fiil ve davranışlar âlemi.

ameli / amelî / عَمَل۪ي

 • Fiille ilgili.

asar-ı fiiliye / âsâr-ı fiiliye

 • Fiilen yapılan işler.

bilfiil / بالفعل / بِالْفِعِلْ

 • Fiilen, gerçekte.
 • Fiilen, çalışarak.
 • Fiilî olarak.
 • Fiilî olarak.

bilkuvve

 • Fiil mertebesine varmadan. Tasavvurda, tasavvurî olarak. Düşünce halinde. Kabiliyet ve istidat ile.

bina-yı mechul

 • Fiilde fâilin, öznenin meçhul olması hâli. Meselâ: "Yazmak" fiilinin binâ-yı meçhulü olan "yazıldı" kelimesinde olduğu gibi. Fiilde fâilin belli olması hâlinde de "binâ-yı malûm" denir. "Nuri yazdı" gibi.

cümle-i fiiliye

 • Fiil ile başlayan arabça cümle. Fiil cümlesi. (Farsça)
 • Fiil cümlesi; fiil ile başlayan cümle.

dua-yı fiili / dua-yı fiilî / duâ-yı fiilî

 • Fiilî dua, gerekli şartları ve sebepleri yerine getirme.
 • Fiil ile yapılan dua. Yâni: İstenilen şeyin sebeplerini yerine getirmeye çalışmak.

ef'al / ef'âl / افعال

 • Fiiller, işler.
 • Fiiller, hareketler.
 • Fiiller.

efal / efâl

 • Fiiller, işler.

fi'l-i mezid

 • Fiilin aslına harf ilâve edilen fiil.

fiilen

 • Fiille, iş ile.
 • Fiille, davranış ve hareketlerle.

fiili / fiilî

 • Fiille ilgili.

fiiliyat / fiiliyât

 • Fiiller, uygulamalar.
 • Fiiller, işler.

halık-ı ef'al / hâlık-ı ef'âl

 • Fiillerin yaratıcısı.

halk-ı ef'al / halk-ı ef'âl

 • Fiillerin halkedilmesi, yaratılması.

harf-i masdari / harf-i masdarî

 • Fiil mânasında olan bir kelimeyi, masdar mânâsına çeviren harf.

hüsnünün letaifi / hüsnünün letâifi

 • Fiillerdeki güzelliğin hoşluğu, şirinliği.

infial / اِنْفِعَالْ / infiâl

 • Fiilden etkilenme.
 • Fiilden etkilenme.

intizam-ı ef'al

 • Fiillerin, işlerin düzenliliği.

kemal-i ef'al / kemâl-i ef'âl

 • Fiil ve işlerdeki mükemmellik.

lisan-ı fiil

 • Fiil dili, çalışma dili.

masdar-ı merre

 • Fiilin bir defa yapıldığını belirten masdar.
 • Fiilin bir defa yapıldığını belli eden masdar. Merre, kerre, lem'a, darbe gibi, "fa'le" vezninden gelen masdarlardır.

meful / mefûl

 • Fiilden etkilenen.

mefuliyet / mefûliyet

 • Fiilden etkilenmişlik.

münfail / مُنْفَعِلْ

 • Fiilden etkilenen.
 • Fiilden etkilenen.

müşareket babı

 • Fiilin iki veya daha fazla şahıs tarafından meydana geldiğini gösteren fiil kalıbı.

sahaif-i ef'al / sahâif-i ef'al

 • Fiilerin ve işlerin sahifeleri.

sebeb-i sür'at-i ef'al / sebeb-i sür'at-i ef'âl

 • Fiillerin sür'at kazanma ve hızlanması sebebi.

semerat-ı ef'al / semerât-ı ef'al

 • Fiillerin meyvesi, neticesi.

sevab-ı ef'al / sevab-ı ef'âl

 • Fiillerdeki sevap.

siga

 • Fiilin çekiminden meydana gelen çeşitli şekillerden her biri.

silsile-i ef'al

 • Fiiller zinciri.

su-i kesb / sû-i kesb

 • Fiilin kötüye kullanılması, kötüyü kazanma, elde etme.

taaccüb-ü inşai / taaccüb-ü inşaî

 • Fiili ve kesin bir olayı göstermeyen ve taaccüb ifade eden söz.

tasrif / tasrîf / تصریف

 • Fiil çekimi. (Arapça)
 • Tasrîf etmek: Fiil çekmek. (Arapça)

tefil / tefîl

 • Fiilleri etken hâle getiren kalıp.

ubudiyet-i fiiliye / ubûdiyet-i fiiliye

 • Fiilî ibadetler.

vücud-u ef'al / vücud-u ef'âl

 • Fiillerin varlığı.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR