LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te feyzi ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

ahmed feyzi

 • Ahmed Feyzi.

birinci hasan feyzi

 • Evliyadan Hasan Feyzi.

fenafişşeyh

 • (Fenâ fiş-şeyh) Tas: Bütün maneviyatını şeyhin manevî şahsiyetinden, feyzinden almak manasına gelen bir tabirdir.

feyz-i hak

 • Allah'ın feyzi, mânevi gıda ve bereketi.

feyz-i ilahiye / feyz-i ilâhîye

 • Allah'ın feyzi, lütfu.

feyz-i kemal / feyz-i kemâl

 • Olgunluğun feyzi, mükemmelliği yansıması.

feyz-i keramet

 • Kerametin feyzi, bereketi.

feyz-i kur'ani / feyz-i kur'ânî

 • Kur'ân'ın feyzi, Kur'ân'ın verdiği ilham, bereket ve ilim bolluğu.

feyz-i safa / feyz-i safâ

 • Neşenin feyzi, safânın bolluğu.

feyz-i sohbet-i nübüvvet

 • Peygamberimizin (a.s.m.) sohbetinin feyzi, bereketi.

feyzi-i biçare

 • Biçare, çaresiz Feyzi.

feza-yı feyz / fezâ-yı feyz

 • Feyiz sahası, feyzin fezası.

keşfiyat

 • (Tekili: Keşf) Keşifler. Bulup meydana çıkarılan şeyler.
 • Cenâb-ı Hakkın ihsan ve ilhamı ile evliyâullahın, hususan evliya-ı izâm hazeratının ve hasseten Kur'ân-ı Hakimin irşadı ile ve feyzi ile Rüesâ-i Evliyâ ve Server-i Kâinat olan Peygamberimiz Resul-i Ekrem (A.S.M.) Efendimizin de

menba-ı feyz-i iman

 • İman feyzinin, bereketinin kaynağı.

merkez-i feyz

 • Feyzin, bereketin merkezi.

nübüvvet yolu

 • Tasavvufta insanları Allahü teâlânın sevgisine, rızâsına kavuşturan iki yoldan birincisi ve en üstünü. Velî bir zâtın sohbetinde yetiştikten sonra arada sebeb ve vâsıta olmadan feyzin, kalb bilgilerinin asıl'dan yâni Resûlullah efendimizden alındığı yol. Allahü teâlânın rızâsına kavuşturan ikinci yo

rahmetullahi aleyhi ve ala hasan feyzi / rahmetullahi aleyhi ve alâ hasan feyzi

 • Allah'ın rahmeti onun (Halil İbrahim'in) ve Hasan Feyzi'nin üzerine olsun.

şem'a-i feyz-i ilahi / şem'a-i feyz-i ilâhî

 • Allah'ın feyzinden gelen ışık kaynağı.