LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te feci ifadesini içeren 67 kelime bulundu...

abesiyyun

 • Kâinatın ve hâdiselerin başı boş, faydasız ve gayesiz, kendi kendine, Haliksız olduğuna inanmak isteyen bâtıl yoldaki felsefeciler. Zamanımızda Ekzistansializm "Varoluşculuk" adı altında yeniden ortaya çıkan bir varlık ve hayat felsefesidir. İki kola ayrılmıştır. Bunlardan uluhiyeti inkâr edenler, h

akıbet-i fecia / âkıbet-i fecia

 • Feci son, kötü son.

akliyyun / akliyyûn

 • Aklı tek ölçü kabul eden felsefeciler.

avrupa hükeması

 • Avrupalı filozoflar, felsefeciler, Batılı ilim adamları.

baziguş / bazigûş

 • Lâtifeci, şakacı, şen kimse. (Farsça)

bezle-baz / bezle-bâz

 • Şakacı, lâtifeci. (Farsça)

celu

 • Şakacı, lâtifeci kimse. (Farsça)
 • Kebap şişi. (Farsça)

dehri / dehrî

 • Zamanla ilgili, kıyamete inanmayan îmansız felsefeci.

dehriyye

 • Dünyanın sonsuzluğuna inanan felsefecilerin yolu.

dehriyyun / dehriyyûn

 • Zamanı tanrılaştıran îmansız felsefeciler.

edbar-ün nücum

 • Fecirden evvel kılınan iki rek'at nafile namaz.

ehl-i felsefe

 • Felsefeciler, düşüncede felsefeyi esas alanlar.

ehl-i felsefe ve hikmet / اَهْلِ فَلْسَفَه وَ حِكْمَتْ

 • Felsefeciler ve varlıkların hikmetlerini araştıranlar.

ehl-i hikmet

 • Felsefeciler.

ehl-i nazar ve felsefe

 • Tecrübeye dayanarak görüş ve düşünce sahibi olanlar ve felsefeciler.

ehlifelsefe

 • Felsefeciler, felsefeye önem veren kimseler.

feca'at / fecâ'at / فجاعت

 • Feci durum. (Arapça)

fecayi'

 • (Tekili: Fecîa) Belâlar, musibetler, felaketler.

fecr

 • Fecir; sabaha karşı güneş doğmadan önce, ufkun aydınlığı, tan yerinin ağarması.
 • Fecir, tan.

fecr-i kazip / fecr-i kâzip

 • Yalancı fecir, tan yeri ağarmadan önce kısa bir müddet beliren geçici aydınlık.

fecr-i sadık / fecr-i sâdık

 • (Hakiki fecir) şafak sökme.
 • Sabaha karşı şark ufkunda yayılmaya başlayan beyaz bir aydınlık. Bunun mukabili birinci fecirdir ki, bir aydınlıktan sonra tekrar aydınlık gider. Bu birinci aydınlığa fecr-i kâzib denir. Sabah namazının vakti, fecr-i sâdıkta başlar.

fecrikazib / fecrikâzib

 • Yalancı fecir.

fecrisadık / fecrisâdık

 • Gerçek fecir.

fekahet

 • Lâtifecilik, şakacılık.

felak

 • Tan zamanı, subh, fecir.
 • İki tepe arasındaki düzlük.
 • Bütün mahlukat.
 • Suçlunun ayağına vurulan tomruk, falaka.
 • Cehennem.

felasife / felâsife / فلاسفه

 • Felsefeciler. Filozoflar, felsefe ile uğraşanlar.
 • Düşüncesiz, kaygısız, rahat yaşayanlar.
 • Dinsizler.
 • Felsefeciler, felsefeler.
 • Filozoflar, felsefeciler. (Arapça)

fetk

 • Şak etme. Ayırma. Yarma. Yarılma.
 • Tıb: Dikilmiş bir şeyi söküp ayırmak.
 • Kasık yarığı, kasık zarının yarılması ile barsakların torba içine dolmasından ibaret sakatlık. Fıtık hastalığı.
 • Şafak sökmesi. Fecir ağarması.
 • Parçalanıp birbirine düşmüş cemaat.

feylesof / فيلسوف / فَيْلَسُوفْ

 • Felsefe ile uğraşan, felsefeci.
 • Filozof, felsefeci.
 • Beğendiği düşüncelerini hakîkat olarak anlatıp, yaldızlı, heyecanlı sözlerle inandırmaya çalışan kimse. Felsefeci.
 • Felsefeci.
 • Filozof, felsefeci. (Arapça)
 • Felsefeci.

filozof

 • Felsefe ile uğraşan, felsefeci.

hayt-i esved

 • Siyah iplik, fecir zamanı yavaş yavaş silinen gecenin karanlığı.

hayt-ul ebyaz

 • Fecir zuhurunda ufukta ip şeklinde görülen beyazlık.

haytü'l-ebyaz

 • Beyaz iplik, fecir zamanı, ufukta bir çizgi şeklinde beliren ve giderek artan sabah ağartısı.

heyula / heyûlâ

 • Eski felsefecilere göre, cisimlerin aslı kabûl edilen madde.

hezl-gu / hezl-gû

 • Şakacı. Lâtifeci, mizahlı söz söyleyen.

hikmetşinas / hikmetşinâs / حكمت شناس

 • Hakîm, felsefeci. (Arapça - Farsça)

hükema ve ulema

 • Filozoflar, felsefeciler ve ilim adamları.

hükema-i ilahiyyun / hükema-i ilâhiyyûn

 • İlâhiyatçı felsefeciler; Allah'ın varlığına inanan filozoflar.

hükema-yı dalle / hükemâ-yı dâlle

 • Hak yoldan sapmış felsefeciler.

ibkar

 • Fecirden kuşluğa kadar olan vakit.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

ifcar

 • Fecir vaktine girme.
 • Bir kimseyi fâcir sayma.

inficar

 • Tan yeri ağarma. Fecir sökme.
 • Tohumun yerde çatlaması.
 • Suyun, yerden kaynayıp çıkması.

işrakiyun / işrâkiyun

 • Bilginin kaynağının mânevi aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünde olan İslâm felsefecileri.

kelbiyyun / kelbiyyûn

 • Dünyadan el çekmeyi ilke edinen felsefeciler.

laedri / lâedrî

 • Kendi varlığından bile şüphe eden felsefeci.

latifegu

 • Lâtifeci, şakacı. Lâtife söyliyen. (Farsça)

latifeperdaz

 • Şakacı, lâtifeci. Lâtife yapan. (Farsça)

latifeperdazan

 • (Tekili: Lâtifeperdâz) Şakacılar, lâtifeciler. (Farsça)

live / lîve

 • Aldatıcı, dolandırıcı. (Farsça)
 • Şakacı, lâtifeci. (Farsça)
 • Çevik, atılgan. (Farsça)

maddiyyun

 • Maddeciler, mâneviyata inanmayanlar îmansız felsefeciler.

maddiyyunluk

 • Maddecilik, materyalizm, maddeden başka her şeyi inkâr eden dinsiz felsefeciler.

meşaiyyun / meşâiyyun

 • Sadece akla güvenen Aristo geleneğini izleyen felsefeciler.

meşşaiyyun / meşşâiyyun

 • Akla güvenip peygambere inanmayan felsefeciler.

mezzah

 • Lâtifeci, şakacı.

mülatıf

 • Lâtife eden, şakacı, lâtifeci.

parule

 • Şakacı, lâtifeci. (Farsça)
 • Yonga. (Farsça)
 • Hayırsız ve işe yaramaz kişi. (Farsça)

riba / ribâ / ربا

 • Tefecinin aldığı aşırı faiz. (Arapça)

riba-har

 • Faizle para işleten, tefeci. (Farsça)

ribahar / ribâhar / رباخوار

 • Tefeci. (Farsça - Arapça)

sabiha

 • Fecir vakti.

savm

 • Oruç. İkinci fecirden başlıyarak güneşin batmasına kadar yemekten, içmekten ve cinsi mukarenetten nefsi men'etmek suretiyle yapılan ibâdet.

seher

 • Tan. Sabah olmağa başladığı vakit.
 • Fık: İkinci fecirden biraz evvel olan vakit.

sofestai / sofestâî / سُوفَسْطَائ۪ي

 • Olumlu veya olumsuz hiçbir hükme varmayan kuşkucu felsefeci.
 • Varlıkları inkâr eden felsefeci.

ta'til

 • Çalışmağa ara vermek. Çalışmayı durdurmak. İzine başlamak.
 • Kesmek.
 • Muattal bırakmak.
 • Ziynetsiz etmek, süssüz yapmak.
 • Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği.

tatil

 • Çalışmaya ara vermek, izine başlamak, kesmek, Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği.

ukul-ü aşere / ukûl-ü aşere

 • Bazı eski felsefecilere göre kâinatı idare eden on akıl; birincisi Allah'ın yarattığı akıl, diğerleri de ondan türemiş akıllar.
 • Bazı eski felsefecilere göre kâinatı idare eden on akıl (Onlara göre birinci akıl Allah'ın yarattığı akıldır, diğerleri ise, her biri, sırasıyla bir sonrasını türetmiştir.).

ulufe-har / ulufe-hâr

 • (Çoğulu: Ulufehârân) Ulufesi olan, ulufeci.

vakt-i fecir

 • Fecir vakti.