LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te fay kelimesini içeren 78 kelime bulundu...

abes / عَبَثْ

 • Faydasız.

abesiyet / عَبَثِيَتْ

 • Faydasızlık ve gayesizlik.
 • Faydasızlık.

akıl-baliğ / âkıl-bâliğ

 • Faydalı ve zararlı olanı birbirinden ayırabilen ve evlenme çağına gelip gusül abdesti almaya başlayan akıllı kimse.

amel-i talih / amel-i tâlih

 • Faydasız, yararsız iş; makbul olmayan amel.

ayn-ı maslahat

 • Faydanın, gayenin ta kendisi.

belma

 • Faydasız, faydası olmayan. İri ve kaba şey. (Farsça)

berumendi / berûmendî

 • Faydalı, menfaatli olma. (Farsça)

bi-sud / bî-sud

 • Faydasız, boş, neticesiz. (Farsça)

bisud / bîsud

 • Faydasız, boş, neticesiz.

car

 • Faydasız bağırıp çağırmayı ve gevezeliği ifade eder ve ekseriya mükerrer kullanılır.

celb-i nef'

 • Faydalı olanları yapma, yararlı olanı elde etmeye çalışma.

dürus-i nafia / dürus-i nâfia

 • Faydalı olan dersler.

eczahane-i hikmet

 • Fayda ve şifa eczahanesi.

faide / fâide / فائده

 • Fayda.
 • Fayda, yarar.
 • Fayda.

faide-bahş / fâide-bahş

 • Fayda veren, faydalı.

faideli / fâideli

 • Faydalı, yararlı.

faidesiz

 • Faydasız.

fevaid / fevâid

 • Faydalar.
 • Faydalar, menfaatler, kârlar, kazançlar.
 • Faydalar, yararlar.

fünun-u nafia / fünun-u nâfia

 • Faydalı ilimler.

fuzulat / fuzulât

 • Faydasız şeyler.

gayr-ı nafi / gayr-ı nâfi

 • Faydasız.

gayret-i batıla / gayret-i bâtıla

 • Faydasız ve boşu boşuna uğraşma.

gays-ı nafi' / gays-ı nâfi'

 • Faydalı yağmur.

heba / hebâ

 • Faydasız, boş.

hikmetsiz hikmet

 • Faydasız, gayesiz ilim; felsefe.

hınziyan

 • Faydasız ve mânasız sözler konuşan.

hitr

 • Faydasız ve mânâsız söz, boş lâf, yalan.

ihya-ı mevat / ihyâ-ı mevât

 • Faydalanılmayan ölü toprakları işlemek, faydalanılır hâle getirmek.

ilm-i nafi / ilm-i nâfi

 • Faydalı ilim.

intifa / intifâ

 • Faydalanma.
 • Fayda sağlama, menfaatlanma.

intifa' / اِنْتِفَاعْ

 • Fayda te'min etmek. Menfaatlanmak.
 • Faydalanma.
 • Faydalanma.

irfak

 • Fayda vermek, işe yaramak. Kolaylık ve mülâyemetle tutmak.

isnad-ı abesiyet

 • Faydasızlık, anlamsızlık isnad etme.

istifade / istifâde / استفاده / اِسْتِفَادَه

 • Faydalanma, yararlanma.
 • Faydalanma.
 • Faydalanma.
 • Faydalanma.

istifade etme

 • Faydalanma.

istifade etmek

 • Faydalanmak, yararlanmak.

istifade-bahş

 • Fayda bahşeden, veren.

istifadeten / istifâdeten

 • Faydalanarak.
 • Faydalanma bakımında.

lağv / lâğv

 • Faydasız, boş.

levha-i hikmet

 • Faydalı bilgi tablosu.

mahbub-u ligayrihi / mahbub-u ligayrihî

 • Faydalarından veya başkası sebebi ile sevilen. Dolayısı ile sevilen.

malaya'niyyat / mâlâya'niyyât

 • Faydasız boş sözler, boş konuşmalar, faydasızlık.

malayani / mâlâyanî

 • Faydasız, boş, saçma.

malayaniyat / mâlâyanîyât

 • Faydasız şeyler.

maslahat / مَصْلَحَتْ

 • Fayda, gaye.
 • Fayda, iş.
 • Fayda.

maslahatdar / maslahatdâr

 • Faydalı.

maslahaten

 • Faydaca.
 • Fayda ve yarar gereği.

maslahatkar / maslahatkâr

 • Faydalı.

maslahatkarane / maslahatkârâne

 • Faydalı biçimde.
 • Faydalı ve yararlı bir şekilde.

maslahatsız

 • Faydasız, gayesiz.

medar-ı faide

 • Faydaya sebep.

medar-ı istifade

 • Faydalanma vesilesi.

mefad

 • Fayda vermek.

menfaat

 • Fayda, çıkar.
 • Fayda. Kâr. Gelir. İhtiyaç karşılığı olan şey.

menfaatbahş

 • Faydalı, yararlı. Menfaat ve fayda veren. (Farsça)

menfaatsiz

 • Faydasız.

menfaattar

 • Faydalı, yararlı.

menfeat

 • Fayda, çıkar.

meta' / metâ'

 • Faydalanılan şey.

mevadd-ı nafia / mevadd-ı nâfia

 • Faydalı maddeler.

müfid

 • Faydalı, yararlı.

müstefid / müstefîd

 • Faydalanan.
 • Faydalanan, yararlanan.

müstefidane

 • Faydalanarak, istifade ederek. (Farsça)

nafi / nâfî

 • Faydalı.

nafi' / nâfi' / نَافِعْ

 • Faydalı.

nafia / nâfia

 • Faydalı olan.

nef

 • Fayda.

nef'

 • Fayda, yarar.

nefean

 • Faydalı olarak.

riayet-i mesalih ve intizam

 • Fayda ve düzenliliğin gözetilmesi, onlara riayet edilmesi.

salih amel / sâlih amel

 • Faydalı, yararlı iş; dinin emir ve yasaklarına uygun davranış.

talih

 • Faydasız, yaramaz iş. (Kısmet ve kader mânasında: Bak: Tâli')

tamimen lilfaide / tâmimen lilfâide

 • Faydalanmayı genelleştirme.

temti'

 • Faydalandırma, kâr ettirme.

tiryak-ı nafi / tiryak-ı nâfi

 • Faydalı, tedavi edici ilaç.

umur-u nafia / umur-u nâfia

 • Faydalı işler.

uzv-u nafi / uzv-u nâfi

 • Faydalı uzuv, organ.

uzv-u nafi' / uzv-u nâfi' / عُضْوِ نَافِعْ

 • Faydalı uzuv.