LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te fasih ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

arube

 • Fasih, hatasız arabca konuşmak. Bu kelimenin mastarları: Araben, arâbeten, uruben, urubiyyeten diye de okunur.
 • Cuma günü.

beliğ / belîğ / بليغ

 • Fasih konuşan. (Arapça)
 • Fasih, düzgün. (Arapça)

beligane

 • Beliğcesine, düzgün ve fasih olarak. (Farsça)

deri

 • Farsçanın sahihi, fasih olanı. (Kapı demek olan "der" ismi Farsça olduğu halde Arapça sayılarak müennesi "deriyye" yapılmıştır.) (Farsça)
 • Havası hoş ve lâtif. Yeşilliği bol olan dağ eteği. (Farsça)

e'cam

 • (Tekili: Acem) Arab olmayanlar. Güzel arabi bilmeyenler. Güzel ve fasih konuşamıyanlar.
 • Acemiler.

eblağ

 • En beliğ. Daha beliğ. Daha fasih. Çok beliğ.

efsah

 • Daha fasih. En fasih. Pek çok güzel ifade.

efsah-ı füseha / efsah-ı füsehâ

 • Fasih ve güzel konuşanların en fasihi ve güzeli.

elsen

 • Fasih ve düzgün konuşan.

ezra

 • Çok konuşma.
 • Çok yeme.
 • Sözü düzgün ve pek fasih olan kimse.

fasahat-perdaz / fasahat-perdâz

 • Güzel ve açık konuşan. Fasih konuşan. (Farsça)

fasihane / fasîhane

 • Fasahatli, fasih olana yakışır tarzda. Açıklıkla. (Farsça)

fesahat / فصاحت

 • Fasihlik, dilde düzgünlük. (Arapça)

fusaha / fusahâ / فصحا

 • (Tekili: Fasih) Fasih kimseler. Güzel ve usule uygun konuşabilenler. Güzel söz söyleme kabiliyetinde olanlar.
 • Fasih konuşanlar. (Arapça)

füseha-i arab

 • Arap fasihleri, Arapların en güzel, akıcı ve etkili konuşanları.

huzakiyy

 • Lisanı fasih, konuşması açık olan kimse.
 • Eşek sıpası.

kelam-ı mudari / kelâm-ı mudarî / kelâm-ı mudârî

 • Arab kabilelerinden Mudar Kabilesinin konuştuğu Arapça. Kur'an-ı Kerim bu lehçe üzerine nâzil olmuştur. En fasih Arapça'dır.
 • Arap kabîlelerinden Mudar kabilesinin konuştuğu Arapça, Kur'ân-ı Kerîm bu lehçe üzerine nâzil olmuştur, en fasîh Arapça'dır.

leyg

 • İyi huylu olmak.
 • Sözü açık ve fasih söyleyememek.

lisan-ı fasihane / lisân-ı fasihâne

 • Fasih dil; meramı güzel, açık ve düzgün ifadelerle aktaran dil.

mıska'

 • (Çoğulu: Mesâki) Fasih dilli, güzel sesli kişi.

nabiga

 • (Çoğulu: Nevabig) Şanı, şöhreti büyük adam. ulu, şerefli kimse.
 • Sonradan şâir olan.
 • Üstün zekâlı hârika ve çok fasih kimse.

nebbar

 • Fasih dilli, güzel konuşan adam.

ruşenbeyan

 • Fasih konuşan. Açık ifadeli. (Farsça)

selis

 • Selâsetli. Fasih ve beliğ olan. Düzgün ve akıcı ifade.

sühan-ver

 • Fasih bir şekilde ve düzgün konuşan. (Farsça)

tefessuh

 • Fasih olma. Anlaşılması kolay olma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın