REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te fas kelimesini içeren 29 kelime bulundu...

bila fasıla / bilâ fasıla

 • Fasılasız, aralıksız.

bila-fasıla / bilâ-fasıla

 • Fâsılasız, aralıksız, durmadan.

bilafasıla / bilâfasıla

 • Fasılasız, aralıksız.
 • Fasılasız, aralıksız.

devş

 • Fâsid olmak.

efsah-ı füseha / efsah-ı füsehâ

 • Fasih ve güzel konuşanların en fasihi ve güzeli.

elsen

 • Fasih ve düzgün konuşan.

fasih / fasîh

 • Fasahat sâhibi. Hatasız olarak söyleyen. Açık ve güzel konuşan.

fasihane / fasîhane

 • Fasahatli, fasih olana yakışır tarzda. Açıklıkla. (Farsça)

fasıl / fâsıl

 • Fasıllara ayıran. Kısım kısım eden.

faşist

 • Faşizm taraftarı. (Fransızca)

fesahat / فصاحت

 • Fasihlik, dilde düzgünlük. (Arapça)

fevasıl / fevâsıl

 • Fasıllar, bölümler.
 • Fasıllar, bölümler.

fusaha / fusahâ / فصحا

 • Fasih konuşanlar. (Arapça)

fusul / fusûl

 • Fasıllar, mevsimler, kısımlar.

habit / habît

 • Fâsid, yaramaz, bozuk.

hür'

 • Fâsid kelâm, çirkin söz.

lisan-ı fasihane / lisân-ı fasihâne

 • Fasih dil; meramı güzel, açık ve düzgün ifadelerle aktaran dil.

mezir

 • Fâsid olmak, fesatçılık yapmak.

nebbar

 • Fasih dilli, güzel konuşan adam.

rir

 • Fâsid, bozuk, yaramaz.

ruşenbeyan

 • Fasih konuşan. Açık ifadeli. (Farsça)

sühan-ver

 • Fasih bir şekilde ve düzgün konuşan. (Farsça)

sünuh

 • Fâsid ve mütegayyer olmak. Bozulmak ve değişmek.

tahbib

 • Fâsid etmek, bozmak.

tefasuh

 • Fasahatle söyleme.

tefessuh

 • Fasih olma. Anlaşılması kolay olma.

tefsid

 • Fâsid etmek, bozmak.

temeh

 • Fâsid ve mütegayyer olmak. Bozulmak ve değişmek.

tetabu'

 • Fasılasız birbiri ardından gelmek. Aralıksız birbirini takib etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın