LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te eysel ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

cüz'i hadise-i şer'iye / cüz'î hâdise-i şer'iye

 • Şeriatın ferdî, bireysel meselesi, olayı.

cüz'iyet / cüz'îyet

 • Ferdîlik, bireysellik.

cüz-ü cüz'i / cüz-ü cüz'î

 • Ferdî, bireysel bir parça.

düstur-u cüz'i / düstur-u cüz'î

 • Bireysel kural; cüz'î ve sınırlı bir alanda geçerli olan kanun.

emr-i cüz'i / emr-i cüz'î

 • Bireysel, ferdî iş; küçük ve basit bir iş.

ferdiyet zamanı

 • Bireysellik dönemi; büyük velîlerin çıktığı zaman.

fikr-i infiradi / fikr-i infiradî

 • Tek başına olma fikri, bireysel düşünce, sadece kendini düşünme.

hadisat-ı cüz'iye / hâdisât-ı cüz'iye

 • Ferdî hâdiseler, bireysel olaylar.

hırka-i şerif / hırka-i şerîf

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem sağlığında büyük velî Veysel Karânî hazretlerine verilmesini vasiyet ettiği mübârek hırkası. Veysel Karânî'ye hediye edilen bu hırka, İstanbul Fâtih'teki Hırka-i Şerîf Câmii'ndedir.

ihtilaf-ı meşreb / ihtilâf-ı meşreb

 • Bireysel tarzdan dolayı ortaya çıkan farklılık.

mahluk-u cüz'i / mahlûk-u cüz'î

 • Ferdî, bireysel mahlûk; mahlûkların her bir bireyi.

makam-ı üveys

 • Veysel Karani'nin makamı.

makasıd-ı cüz'iye

 • Ferdî, bireysel gayeler.

mesalih-i cüz'iye-i müteferrika

 • Birbirinden farklı, cüz'î, bireysel faydalar.

nazar-ı sathi / nazar-ı sathî

 • Yüzeysel bakış.

nazar-ı sathi ve tebei / nazar-ı sathî ve tebei

 • Derine inmeyen yüzeysel ve dolaylı bakış.

nazar-ı zahiri / nazar-ı zâhirî / نَظَرِ ظَاهِر۪ي

 • Dışa dönük, yüzeysel bakış.
 • Yüzeysel bakış.

sathi / sathî / سطحى

 • Sığ, yüzeysel.
 • Yüzeysel, üstünkörü. (Arapça)

sathi nazar / sathî nazar

 • Sığ, yüzeysel bakış, görüş.

sathilik / sathîlik

 • Yüzeysellik.

sathiyet

 • Yüzeysellik.

tecribi / tecribî / تجربى

 • Deneysel, tecrübî. (Arapça)

temsil-i cüz'i / temsil-i cüz'î

 • Bireysel, ferdî bir temsil.

teşahhusat-ı cüz'iye

 • Ferdî şahıslanma, bireysel kimlik ve yapı kazanma.

teşebbüs-ü şahsiye

 • Bireysel girişimcilik.

tesir-i sathi / tesir-i sathî

 • Sathî ve yüzeysel tesir.

tevhid-i ami ve zahiri / tevhid-i âmî ve zahirî

 • Yüzeysel ve taklidî bir şekilde Allah'ın bir olduğuna inanma.

tevhid-i zahiri / tevhid-i zâhirî

 • Yüzeysel bir bakış açısıyla "Allah'ın ortağı yok ve bu kâinat Onun mülküdür" şeklindeki îmânî tasdik.

üveysi / üveysî / اُوَيْس۪ي

 • (Üveysî tarzı) Veysel Karanî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zatı görmeden ve gaybî olarak olan muhabbet ve bağlılık; ve bu muhabbetle bağlı olduğu zattan manevî feyz almak tarzı.
 • Veysel Karânî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zâtı görmeden, gıyaben bağlanma, ders alma.
 • Hz. Veysel Karanî gibi bağlandığı zatı hiç görmediği halde ondan vasıtasız ders ve feyiz alma tarzı.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR