LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te evlilik ifadesini içeren 22 kelime bulundu...

akraba / akrabâ

 • Aralarında neseb (soy), süt ve evlilik bakımından yakınlık bulunanlar.

aşiret / aşîret

 • Dil ve kültürü büyük ölçüde aynı türden olan, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında sosyal, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk; oymak.

hibale-i izdivac

 • Evlilik bağı.

huluvv

 • Boş olmak, hâlî oluş. Boşluk. Boşta olmak.
 • Huk: Tarafların anlaşarak evlilik hayatlarına son vermeleri.
 • Huk: Bir gayr-i menkulün, muayyen bir bedel ile kiralanmış olmasından doğan kiracılık hakkı ve menfaati.
 • Hava parası adıyla verilen meblağ.

iddet

 • Kocasının ölümüyle dul kalan veya talak (boşama) ve fesh (nikâhın bozulması) sebebiyle evlilik bağı çözülen kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken zaman.

izdivaç

 • Evlilik.

izdivac / izdivâc / ازدواج

 • Evlilik. (Arapça)

karabet / karâbet

 • Soy, süt ve evlilik yoluyla yakınlık, akrabâlık.

kesret-i izdivaç

 • Çok evlilik.

nikah / nikâh

 • Evlilik için yapılan akit, sözleşme. Evlenecek müslüman bir erkek ile kadının şâhidler huzûrunda ben seni zevceliğe (hanımlığa) aldım, diğerinin de kabûl ettim demesi.

poligami

 • Çok evlilik.

sıhr / صهر

 • Evlilikten doğan akrabalık. (Arapça)

sıhriyet / صهریت

 • Evlilikten doğan akrabalık, kan bağı. (Arapça)

sıla-i rahm

 • Akrabâyı, yâni ana, baba, dede, çocuklar ve torunları; süt ve evlilik yoluyla olan yakınları ziyâret etmek, gözetmek ve onlara yardım etmek.

sinn-i büluğ / sinn-i bülûğ

 • Büluğ yaşı, ergenlik (evlilik) çağı.

taaddüd-ü ezvac / taaddüd-ü ezvâc

 • Çok evlilik.

taaddüd-ü zevcat

 • Birden fazla kadınla evlilik.
 • Bir kaç kadınla evlilik hali.

taaddüdüzevcat / taaddüdüzevcât

 • Birden fazla evlilik.

tezevvüc

 • Evlilik, evlenmek.

tezevvücat / tezevvücât

 • Evlilikler.

vazifedarlık

 • Görevlilik.

veled-i nameşru / veled-i nâmeşru

 • Evlilik dışı ilişki sebebiyle doğan çocuk.