LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te evine ifadesini içeren 17 kelime bulundu...

aile-perver

 • Evine düşkün, ailesine düşkün. (Farsça)

ehl-i beyt

 • Ev ehli, evdeki çoluk çocuk. Daha ziyade Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) evine mensub olanlar bu isimle anılırlar.

hal'i

 • Azli, görevine son verilmesi.

içgüvey

 • (İçgüveyi, içgüveysi) Kayınpederinin evine alınan dâmat. Karısı tarafının evinde oturan dâmat. (Türkçe)

istibşarkarane / istibşarkârâne

 • Müjdelenerek, sevinerek.

maal-iftihar

 • İftiharla. Sevinerek. Kemal-i şevk ile.

matiyye

 • Binek hayvanı. Binek.
 • Gerinip sevinerek yürüyen.

memnunen

 • Sevinerek, memnun olarak.

mihmandar-ı nebevi / mihmandâr-ı nebevî

 • Peygamber Efendimizi (a.s.m.), evine misafir eden, Ebu Eyyûb el-Ensariye verilen ünvan.

mübtehic

 • (Behcet. den) Sevinmiş, sevinen, mesrur, memnun.

müsafir

 • Seferde ve muharebede olan. Yola çıkmış olan, yolcu. Yoldan gelen, başkasının evine gelmiş olan.
 • Fık: Onsekiz fersahtan uzak olan yerlere giden.

müstebşir

 • Müjdeleyen. Müjde ile sevinen.

mutatarrib

 • (Çoğulu: Mutatarribin) Coşan, şevke gelen, sevinen.

mutatarribane

 • Coşarak, sevinerek, şevke gelerek. (Farsça)

mutatarribin / mutatarribîn

 • (Tekili: Mutatarrib) Şevke gelip sevinenler. Coşup sıçrayanlar.

taht-ı silah / taht-ı silâh

 • Silâh altı, askerlik görevine alınma.

vazifeşinas / vazîfeşinas / وظيفه شناس

 • Görevine düşkün. (Arapça)