LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te etlendirme ifadesini içeren 73 kelime bulundu...

cimnastik

 • yun. Vücud organlarını alıştırıp kuvvetlendirmek için yapılan idman. Beden terbiyesi.

derece-i in'am

 • Nimetlendirme derecesi.

erba'in / erba'în

 • Kırk günlük riyâzet. Maddî bağları azaltıp, mânevî tarafı kuvvetlendirmek ve kalb aynasını parlatmak için, tasavvuf büyükleri tarafından konan usûllerden biri; kırk gün az yemek, az içmek, az konuşmak, çok ibâdet etmek. Buna çile de denir.

eser-i in'am / eser-i in'âm

 • Allah'ın nimetlendirmesinin eseri, sonucu.

fiil-i terbiye ve in'am / fiil-i terbiye ve in'âm

 • Terbiye etme ve nimetlendirme fiili.

haşm

 • İncitmek.
 • Gadaplandırmak, hiddetlendirmek.

idhaş

 • Korkutma, dehşet verme, dehşetlendirme.

ıdtıla'

 • Kuvvetlendirmek.

ifaza

 • (Feyz. den) Bereketlendirmek. Feyz vermek. Bol bol dağıtmak ve akıtmak. Taşıp yayılmak.
 • Feyiz verme, bereketlendirme.

ifaza-i nur / ifâza-i nur

 • Nurla feyizlendirme ve nimetlendirme.

ifaze / ifâze / افاضه

 • Taşma. (Arapça)
 • Bereketlendirme. (Arapça)

igra

 • Rağbetlendirmek. Teşvik etmek. Hırsını tahrik etmek.

igzab

 • (Gazab. dan) Gazaba getirme, hiddetlendirme, kızdırma, öfkelendirme.

ihya / ihyâ

 • Vaktini ibâdet ve iyi işler yaparak geçirmek, kıymetlendirmek.
 • Ölüleri diriltmek.

ihya etmek / ihyâ etmek

 • Canlandırmak, kuvvetlendirmek.

ihya-yı din / ihyâ-yı dîn / اِحْيَايِ دِينْ

 • Dini canlandırma, kuvetlendirme.

ikad

 • Kuvvetlendirme, sağlam kılma.

in'am / in'âm

 • Nimetlendirme.

in'amat / in'âmât

 • (Tekili: İn'am) Yardım ve inayetler, meded vermeler. Nimetlendirmeler.
 • Nimetlendirmeler.

in'amperver / in'âmperver

 • Nimetlendirmeyi seven.

inam / inâm

 • Nimetlendirme.

inamat / inâmât

 • Nimetlendirmeler.

inamperver / inâmperver

 • Nimetlendirmeyi seven.

inaş

 • Hareketlendirme.

irtibal

 • Bir malı çoğaltma. Bereketlendirme.

iş'al

 • Şulelendirmek. Yaymak, alevlendirmek. Tutuşturmak. Parlatmak. Şiddetlendirmek.

istismar

 • Menfaatine âlet etmek. İşletmek.
 • Kıymetlendirmek. Sömürmek.

itham

 • Kabahatli görmek. Suç isnad etmek. Töhmetlendirmek. Kabahatli görünmek. Töhmetli olmak.

iyad

 • Kuvvetlendirme, takviye etme.
 • Takviye eden âlet.

ıztımar

 • Atı, idman yaptırarak yola dayanabilecek şekilde kuvvetlendirme.
 • İnce belli olma.

kut

 • Yaşatacak gıda, rızık.
 • Kuvvetlendirmek.

şedde

 • Kur'an-ı Kerim okurken tek sessiz harfin iki defa okunmasına yarayan işaret.
 • Seğirtmek. Yürümekle şiddet göstermek. Bir şeyi kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak.

ta'bir

 • (Tâbir) İfade, anlatma. Söz. Mânası olan söz. Deyim.
 • Terim.
 • Rüya yorma. (Ubur. dan) Herhangi bir şeyden ve hâdiseden, başka bir hak ve faydalı mânaya geçmek, intikal etmek ve ibretlendirmek ve ders almak.

taamı teksir

 • Yemeği çoğaltma, yiyeceği bereketlendirme.

tagyiz

 • (Gayz. dan) Hiddetlendirme, kızdırma, öfkelendirme.

tahkim

 • Hakem tayin etmek. Hâkim nasbeylemek.
 • Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırmak, kavileştirmek.
 • Birisini fesattan men'eylemek.
 • Mahkemede hasmın dâvalarının açıkça belli olması için hâkimi değiştirmek.
 • Hakem tayin etme, kuvvetlendirme.

tahmiş

 • Tırmalamak.
 • Hiddetlendirmek.

tahrik

 • Hareketlendirme, kışkırtma.

tahşid

 • Kuvvetlendirme, destekleme.
 • Yığma, biriktirme, destekleme, kuvvetlendirme.

takviye / تقویه / تَقْوِيَه

 • Kuvvetlendirmek.
 • Kuvvetlendirilmek.
 • Kuvvetlendirme.
 • Kuvvetlendirme, destekleme.
 • Kuvvetlendirme. (Arapça)
 • Takviye edilmek: Kuvvetlendirilmek, desteklenmek. (Arapça)
 • Takviye etmek: Kuvvetlendirmek, desteklemek. (Arapça)
 • Kuvvetlendirme.

takviye etme

 • Kuvvetlendirme, güçlendirme.

takviye-i iman

 • İmanı takviye etme, kuvvetlendirme.

takviye-i rahmet

 • Rahmet takviyesi, rahmetle kuvvetlendirme.

takviyet / تقویت

 • Kuvvetlendirme. (Arapça)

tallahi

 • Anlamı kuvvetlendirme için vallahi ve billahiden sonra söylenen yemin sözü.

tan'im

 • Nimet vermek, nimetlendirmek.

tarsif

 • Birbirine bitiştirip kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.

tartib

 • Islatma, rutubetlendirme. Islatılma.
 • Tâzelik verme.
 • Hoşlandırılma.
 • Hurmanın rutubetli olması.

te'kid

 • Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.
 • Üsteleme. Bir iş için evvelce yazılan bir yazıyı tekrarlama.
 • Kuvvetlendirme.

te'yid

 • Kuvvetlendirme.
 • (Çoğulu: Te'yidât) Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma. Metânet verme.
 • Doğrulama, doğru çıkarma. Destekleme.
 • Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma.

tefnik

 • Nimetlendirmek.
 • Naz.
 • Beslemek.

tehannün

 • Merhametle nimetlendirme.

tekid / tekîd

 • Kuvvetlendirme.
 • Sağlamlaştırma, kuvvetlendirme.

tekit

 • Pekiştirme, kuvvetlendirme.

tekrir

 • Tekrar etme, bir daha yapma, söyleme, tekrarlama.
 • Edb: Sözün tesirini kuvvetlendirmek için bir sözü bile bile tekrar etme san'atı.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin sürçmesine denir. Râ harfine âid olan bir sıfattır. Buna mükerrir harfi de denir.

telhim

 • (Lâhm. dan) Etlendirme, semirtme.

telziz

 • Lezzet verme. Tatlandırma. Lezzetlendirme.
 • Lezzetlendirme.

ten'im

 • Nimetlendirmek. Bolluk içinde olmak. Rahat ve refah kılmak.
 • "Neam" diye cevap vermek.

tes'id

 • Tebrik etme, saadetlendirme.
 • Sevinç ve sürur ile bayram yapma.

teşci / teşcî

 • Cesaretlendirme, teşvik etme.

teşçi etme / teşçî etme

 • Teşvik etme, cesaretlendirme.

teşci etmek

 • Cesaretlendirmek.

teşci' / teşcî' / تَشْج۪يعْ

 • Cesâretlendirme.

teşdid / teşdîd / تشدید

 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme.
 • Gr: Harfi iki defa okuma. Harfi şeddeli okumak.
 • Şiddetlendirme.
 • Şiddetlendirme.
 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme, güç verme.
 • Şiddetlendirme, arttırma, çoğaltma. (Arapça)
 • Teşdîd etmek: Şiddetlendirmek. (Arapça)

teşdid etmek

 • Şiddetlendirmek.

teşdit

 • Şiddetlendirme, artırma.

teşhis

 • Şahıslandırma. Şekil ve suret verme. Seçme, ayırma, ne olduğunu anlama. Tanıma.
 • Hastalığın ne olduğunu anlayıp bilmek.
 • Edb: Canlılandırmak, suretlendirmek.
 • Eşyaya şahsiyet vermek.

teşkil

 • Vücud vermek. Suretlendirmek. Şekil vermek. Meydana getirmek.
 • Atın iki önayağı ve art ayağının birisinin beyaz olması.

teşyi'

 • Uğurlamak. Gideni selâmetlemek. Yolcu etmek.
 • Cesaretlendirmek.

teyid

 • Destekleme, kuvvetlendirme.

têyid

 • Destekleme, kuvvetlendirme.

teznim

 • Nişan ettirmek, işaretlendirmek.

yemin / yemîn

 • Sözü Allah'ı (C.C.) zikrederek kuvvetlendirmek. Kasem.
 • El tutuşarak, Allah'a bağlılıklarını bildirerek, Allah'a ve birbirlerine söz vererek ahitleşmek.
 • Mübarek.
 • Sağ taraf, sağ el.
 • Kuvvet. Bir haberi yâhut bir işi yapma veya yapmama husûsundaki azmi, iddiâyı (sözü); vallahi, tallahi şeklinde, Allahü teâlânın ism-i şerîfini anarak veya dînin izin verdiği sözlerle kuvvetlendirmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın