LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te et kelimesini içeren 110 kelime bulundu...

akil-ül lahm / âkil-ül lahm

 • Etle beslenen, et yiyici.

akilü'l-lahm / âkilü'l-lâhm

 • Etle beslenen.

akilüllahm / âkilüllâhm

 • Etle beslenen, etobur.
 • Et yiyen.

alude-daman / alude-dâmân

 • Eteği bulaşık, iffetsiz kadın. (Farsça)

avamil / avâmil / عوامل

 • Etkenler, faktörler. (Arapça)

begonya

 • Etli ve güzel renkli yaprakları olan bir süs bitkisi. (Fransızca)

begün

 • Et!

behbehi / behbehî

 • Etli ve gövdeli, kişi. Bahadır, yiğit, kahraman.

behneke

 • Etli, büyük, şişman kadın.

çeragan

 • Etrafı aydınlatma, şenlik. Kandil donanması, çırağan. (Farsça)

daire-i ihtiyar

 • Etki alanı, dilediğini yapabilme dairesi.

daire-i tasarruf ve malikiyet

 • Etkili olup hükmettiği ve sahip olduğu daire.

daman / dâmân / دامان

 • Etek. (Farsça)

damen / dâmen / دامن

 • Etek. Kenar. Taraf. Zeyl. Elbise veya dağ eteği. (Farsça)
 • Etek.
 • Etek.
 • Etek. (Farsça)

damen-bus

 • Etek öpen. (Farsça)

damenbus / dâmenbûs / دامن بوس

 • Etek öpen. (Farsça)

emr-i nafiz / emr-i nâfiz

 • Etkili, tesir gücü olan emir.

fail-i müessir / fâil-i müessir

 • Etkin olan; iş ve fiili bizzat yapan.

failiyyet / fâiliyyet / فاعليت

 • Etkenlik, aktivite. (Arapça)

fekr

 • Etraflıca düşünme.

ferbih

 • Etli, besili, semiz. (Farsça)

fi'l-i ma'lum

 • Etken fiil. Öznesi yani, faili belli olan fiil.

fidre

 • Et parçası.

guşt / gûşt / گوشت

 • Et, lahm. (Farsça)
 • Et. (Farsça)

guştin

 • Etten, etten ibâret, etten meydana gelmiş. (Farsça)

hadika / hadîka

 • Etrafı duvarla çevrilmiş bahçe. Sulu, ağaçlı bahçe.

hafif necaset / hafif necâset

 • Eti yenen dört ayaklı hayvanların bevli (idrarı) ve eti yenmeyen kuşların pisliği.

hanis

 • Ettiği yemini yerine getirmeyen. Yeminini bozan.

havali / havâli

 • Etraf, çevre, civar.

hazevan

 • Eti birbiri üstüne yığılıp cem'olmuş olan etli nesne.

hazire / hazîre / حظيره

 • Eti ufak ufak doğrayıp, çok su ile çömlek içinde pişirip erimeye yakın olduğu anda üzerine un koyup karıştırarak yapılan yemek. (İçinde et olmayınca "aside" derler.)
 • Etrafı çevrili yer (mezarlık vs.) (Arapça)

hidafe

 • Etlilik, şişmanlık.

hubre

 • Etten ve balıktan aldıkları hisse.

infialat / infiâlât

 • Etkilenmeler, hareketlenmeler, taşkınlıklar.

iştiva-yı lahm

 • Etin kızarması.

kedin

 • Etli ve yağlı kişi.

kerme

 • Etli ve yuvarlak olan uyluk başı.

kurkube

 • Et, lahm.

lahime

 • Et yiyen hayvan.

lahm / lâhm / لحم

 • Et.
 • Et.
 • Et. (Arapça)

lahm ü şahm

 • Et ve yağ.

lahme

 • Et parçası.

lehame

 • Etlilik, semizlik.

lehib / lehîb

 • Eti az deve, zayıf deve.

mahsur

 • Etrafı çevrilmiş. Muhasara altına alınmış. Hasrolunmuş. Hududlanmış. Kuşatılmış.

mebsutan

 • Etraflıca anlatılmış olarak.

mermat

 • Etli, şişman kadın.

mudga

 • Et parçası, bir çiğnem et.
 • Et parçası; embriyo; döllenmiş hücrenin, bütün organlar oluşuncaya kadar geçirdiği dönem.
 • Et parçası.

müessir / مؤثر

 • Etkileyici, etkili. (Arapça)

müessiriyet / مؤثریت

 • Etkileme gücü. (Arapça)

müfettiş / مُفَتِّشْ

 • Etraflıca araştıran, kontrol eden.

muhadded

 • Eti buruşmuş olan.

muhasara

 • Etraftan çevirmek. Kuşatmak. Düşmanı etraftan sarmak. Abluka etmek.

muhavvet

 • Etrafına sur ve duvar çekilmiş yer.

mükennef

 • Etrafı sınırlanmış, çevresi çevrelenmiş.

münfail

 • Etkilenen.

mütalaacı / mütâlaacı

 • Etraflıca inceleyip düşünen.

mütalaada bulunma / mütalâada bulunma

 • Etraflıca inceleyip düşünme, bir düşünceyi dile getirme.

müteessir / مُتَأَثِّرْ

 • Etkilenen, üzülen.
 • Etkilenen, üzülen.
 • Etkilenen.

müteessir eden

 • Etkileyen, üzen.

müteessir olma

 • Etkilenme, üzülme.

müteneffizan / müteneffizân / متنفذان

 • Etkili kişiler, nüfuz sahipleri, sözü geçenler. (Arapça - Farsça)

mütesallik

 • Etrâfındaki şeylere dolanarak yukarı doğru çıkan, tırmanan.

müzga

 • Et parçası.

nafiz / nâfiz / نافذ

 • Etkileyici, nüfuz edici, işleyici. (Arapça)

nahiz

 • Eti çok olan.

nahza

 • Et parçası.

naşile

 • Eti az olan.

nidre

 • Et parçası.

nüfuz

 • Etkinlik, tesir.

nur-u nevvar

 • Etrafı aydınlatan nur.

nurefşan

 • Etrafı aydınlatan, nur saçan, ışık veren. (Farsça)

ruhud

 • Etli, besili, şişman, semiz. (Müe: Ruhude)

şadırvan

 • Etrafında bulunan bir çok musluklardan ve bir fıskiyeden su akan havuz tarzında kubbeli çeşme. Şadırvanlar daha ziyade cami avlularında halkın abdest almaları için yapılırdı.
 • Etrafı musluklu kubbeli çeşme.

şahm

 • Etler arasında bulunan yağ, iç yağı. Don yağı.

sedane

 • Etlilik, semizlik, besililik.

selhane / selhâne

 • Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, mezbaha.

semiz

 • Eti, yağı bol. Besili. (Türkçe)

şems-i envar / şems-i envâr

 • Etrafa nur saçarak aydınlatan güneş.

sent

 • Etin kokması.

seyr

 • Etrafa bakınarak gezinme.

sidn

 • Etli ve gövdeli şişman kimse.

sirac-ı vehhac / sirâc-ı vehhac

 • Etrafını aydınlatan, ışık saçan lamba; getirdiği dinle tüm karanlıkları iman nuruyla aydınlatan Hz. Muhammed (a.s.m.).

sırat

 • Etrafı hudutlu ve işlek cadde. Geniş yol.

ta'ris

 • Et kurutmak.

tabahece

 • Etli ve yumurtalı kalye. (Bazı yerde kaygana diye söylenir.)

tahkik / tahkîk / تَحْق۪يقْ

 • Etraflıca araştırma.

tahkiki / tahkîkî / تَحْق۪يق۪ي

 • Etraflıca araştırmaya dayalı.

tahve

 • Eti pişirmek.

tavaf / tavâf / طواف

 • Etrafını dolaşmak, ziyaret.
 • Etrafında dönme. (Arapça)
 • Tavâf etmek: Etrafında dönmek. (Arapça)

te'sir / تأثير / te'sîr / تَأْث۪يرْ

 • Etkileme.
 • Etki.

te'sirat / te'sîrât / تأثيرات

 • Etkiler. (Arapça)

teemmel / تَأَمَّلْ

 • Etraflıca düşün! Dikkat et!.

teemmül

 • Etraflıca düşünme.

teessür / تَأَثُّرْ

 • Etkilenme, üzülme.
 • Etkilenme.

teessürat / teessürât

 • Etkilenmeler, üzülmeler.

tefekküri / tefekkürî

 • Etraflıca ve derinlemesine düşünerek.

teleffüt

 • Etrâfına bakınma.

teshirci

 • Etkisi altına alan.

tesir

 • Etki.

têsir

 • Etki, iz bırakma.

tesir etme

 • Etki etme.

tesirli

 • Etkili.

tesirsiz

 • Etkisiz.

tetebbu / تَتَبُّعْ

 • Etraflıca araştırma.

tetebbu' / تَتَبُّعْ

 • Etraflıca araştırma.

tetkikat-ı amika / tetkikat-ı amîka

 • Etraflı, derin araştırmalar, incelemeler.

til'

 • Etrafına çok iltifat eden kişi. Etrafdakilerle şakalaşan kimse.

yafta

 • Etiket.

yelended

 • Etli, semiz kimse.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın