LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te esva ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

astin

 • Esvap kolu, yen. (Farsça)

bendene

 • Esvabın, giyilecek şeylerin bazı yerlerine dikilen düğme, kopça. (Farsça)

inhac

 • Meydanda, zâhir, açık. Belli etme.
 • Hayvanı yorarak solutma.
 • Esvabı eskitme.

kaftan

 • Ekseriya mükâfat ve taltif olarak giydirilen süslü üstlük elbise. Hil'at, esvab.

lübus

 • (Tekili: Libâs) Esvaplar, elbiseler.
 • Savaş elbisesi.

mesavi

 • (Tekili: Mesvâ) Meskenler. Haneler. Evler.

micvel

 • Gömlek.
 • Küçük esvap.
 • Kalkan.

mirbed

 • (Çoğulu: Merâbid) Ev içinde olan küçük hücre (içine esvap koyarlar).
 • Davar ahırı.
 • Davar duracak yer.
 • Hurma kuruttukları yer.

mirt

 • (Çoğulu: Mürât) Yünden veya haz denilen kumaştan elbise.
 • Kadınların, esvapları üstüne giydikleri elbise.

muhdec

 • İçine esvap koydukları küçük ev, kiler.
 • Azâsı noksan olan.

nesi'

 • (Çoğulu: Ensâ) Yolcuların ve misafirlerin konakladıkları menzilde düşürdükleri esvap.
 • Unutkan.
 • Unutulan. Unutulmuş olmak.

rizme

 • Esvap koyulan bohça.

sanvan

 • (Sunvân) (Çoğulu: Esvane) Kaftan.
 • Giyecek eşyaların muhafaza edildiği dolap veya sandık.

savt

 • (Çoğulu: Siyât-Esvât) Kamçı, kırbaç.
 • Bir şeyi diğerine karıştırmak.

şavt

 • (Çoğulu: Eşvât) Atın yelmesi ve sıçraması.
 • Bir tur.
 • İşin bir kısmı.
 • Sesin gidebileceği mesafe.

şevar

 • Ev esvabı, elbise, libas.
 • Heyet.

sevb

 • (Çoğulu: Siyâb-Esvâb-Esvüb) Elbise. Giyilecek eşya. Kaftan. Bez. (Bunların sahibine "sevvab" derler.)
 • Rücu' manasına mastar.

sut

 • (Çoğulu: Suvâ-Esvâ) Yolda ve sahrada işaret için dikilen taş.

teslib

 • Soyunmak.
 • Gammazlık.
 • Erkeği ölen kadının, keder esvâbı giymesi.

tetabu-u izafat

 • Bir çok kelimenin birbirine muzaf ve muzafün ileyh olması. Zincirleme isim takımı. (İhtizazat-ı esvat-ı beşeriye misalinde olduğu gibi.)

tezmil

 • Gizlemek. Bir şeyi elbiseye sarmak. Esvaba sarınıp bürünmek.
 • Örtü.

urba

 • (Aslı dır.) İtl. Esvab, elbise.
 • Arabçada: Ukde, köstek, büklüm, düğüm.
 • Zekâvet.
 • Mekir, hile.

varik

 • (Çoğulu: Vürük) Süs için palanın önüne geçirip astıkları saçaklı kıvrımlı esvap.
 • Nakışlı kumaştan yapılmış saçaklı palan ve eyer örtüsü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın