LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te eserler. ifadesini içeren 54 kelime bulundu...

acaib-i imkanat / acaib-i imkânât

 • İmkân dairesindeki şaşırtıcı eserler.

asar / âsâr / âsar / آثار / اٰثَارْ

 • Eserler.
 • Eserler.
 • Öç almalar. İntikamlar.
 • Eserler.
 • İzler. Nişanlar. Abideler.
 • Âdetler.
 • Eserler.
 • İzler. (Arapça)
 • Eserler. (Arapça)
 • Eserler.

asar-ı acibe / âsâr-ı acîbe

 • Hayrette bırakan eserler.

asar-ı alem / âsâr-ı âlem

 • Âlemdeki eserler.

asar-ı aliye / âsâr-ı âliye

 • Yüksek kıymete sahip olan eserler.

asar-ı atika / âsâr-ı atika / âsâr-ı atîka

 • Eski eserler.
 • Eski eserler.

asar-ı azime / âsâr-ı azîme

 • Büyük eserler.

asar-ı bahire / âsâr-ı bâhire

 • Apaçık eserler.

asar-ı bergüzide / âsâr-ı bergüzîde

 • Yüksek değerdeki eserler.

asar-ı celile ve cemile / âsâr-ı celile ve cemile

 • Güzel ve kıymetli eserler.

asar-ı diniye / âsâr-ı diniye

 • Dini eserler.

asar-ı edebiyye / âsâr-ı edebiyye

 • Edebî değeri olan eserler.

asar-ı giran-baha / âsâr-ı giran-bahâ

 • Çok kıymetli, değeri yüksek olan eserler.

asar-ı hafiye / âsâr-ı hafiye

 • Gizli eserler.

asar-ı kudsiye / âsâr-ı kudsiye

 • Kutsal eserler.

asar-ı mahsusa / âsâr-ı mahsusa

 • Has, özel eserler.

asar-ı matbua / âsâr-ı matbua

 • Tabedilmiş basılmış olan eserler.

asar-ı medeniyet / âsâr-ı medeniyet

 • Medeniyetin meydana getirdiği eserler.

asar-ı mergube / âsâr-ı mergube

 • Muteber ve rağbet kazanmış olan eserler.

asar-ı meşhude / âsâr-ı meşhude

 • Görünen eserler.

asar-ı meşhude-i alem / âsâr-ı meşhude-i âlem

 • Âlemdeki görünen eserler.

asar-ı mu'cize / âsâr-ı mu'cize

 • Olağanüstü eserler, mu'cize eserler.

asar-ı mu'cizekarane / âsâr-ı mu'cizekârâne

 • Mu'cizeli eserler; olağanüstü eserler.

asar-ı muhteşeme / âsâr-ı muhteşeme

 • Muhteşem eserler.

asar-ı nama'dud / âsâr-ı nâma'dûd

 • Sayısız eserler.

asar-ı namadud / âsâr-ı nâmadûd

 • Sayısız eserler.

asar-ı nuraniye / âsâr-ı nuraniye

 • Nurlu, parlak eserler.

asar-ı pür-envar / âsâr-ı pür-envâr

 • Nurlarla dolu eserler.

asar-ı pürnur / âsâr-ı pürnûr

 • Baştan başa nurlarla dolu olan eserler.

asar-ı rabbaniye / âsâr-ı rabbâniye

 • Rabbâni eserler.

asar-ı saire / âsâr-ı saire

 • Diğer eserler.

atikıyyat

 • Eski eserler. Eski devirlerden kalma eserleri, - daha ziyade tarih ve san'at bakımından- tetkik eden ilim. Arkeoloji.

ayat-ı kibriya / âyât-ı kibriyâ

 • Allah'ın kibriyasını ve büyüklüğünü gösteren âyetler, deliller ve eserler.

hutuvat

 • (Tekili: Hutvât-Hutevat) (Hutve) Adımlar. İzler. Yollar. Eserler.
 • Şeytanın aldatmaları.

i'malat

 • Bir memlekette veya bir fabrikada yapılan işler ve eserler.

kütüb-ü mutebere

 • Konu hakkında kaleme alınan ve bütün ilim ehli tarafından kabul edilen eserler.

kütüb-ü nahiv

 • Gramer kitapları; Arapça cümle yapısını ele alan eserler.

kuvare

 • Yuvarlak parça (ki gömlek yakasından veya kavun, karpuz başından keserler.)

maalim

 • (Tekili: Ma'lem) Dinî inançlara, itikadlara dair mes'eleler.
 • İzler. Nişanlar. Eserler.

mahsulat / mahsûlât

 • Ürünler, eserler.

masnuat / masnûât

 • Sanatlı yapılmış eserler.

masnuat-ı sayfiyye

 • Cenab-ı Hakk'ın yaz mevsiminde yarattığı san'atlı güzel eserler.

measir

 • (Me'sere. den) Güzel eserler. Nişanlar. İzler.

mesneviyyat

 • (Tekili: Mesnevî) Mesnevi tarzında yazılmış olan eserler.

mevcudat mektubatı

 • Varlık mektupları; Allah tarafından gönderilmiş birer mektup gibi, şuur sahiplerine İlâhî san'atı anlatan eserler.

müellefat / müellefât / مُؤَلَّفَاتْ

 • Te'lif olunmuş olanlar. Yazılmış eserler.
 • Yazılmış eserler.
 • Yazılmış eserler.

muhalledat

 • (Tekili: Muhalled) Dâimî olarak kalacak şeyler.
 • şâheserler.

nefais / nefâis / نفائس

 • Değerli ve nefis eserler. (Arapça)

netaic-i fikir

 • Düşünce ürünleri, düşünce ürünü eserler.

sanayi-i nefise

 • Güzel san'atlar. insanın çok hoşuna giden ve çok üstün san'atkârlıkla yapılmış eserler.

tasnifat / tasnifât

 • (Tekili: Tasnif) Tasnif edilmiş eserler.

te'lifat / te'lîfât / تأليفات

 • Kaleme alınmış eserler. (Arapça)

telifat / telifât

 • Yazılan yazı ve eserler.

ümmehat

 • (Tekili: Ümm) Analar.
 • Esaslar, asıllar.
 • İslâmî ana eserler. Me'haz olabilecek kıymetli ilmî eserler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın