LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te esef ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

ah

 • Maddi veya mânevi bir acı hissolundukta kullanılır.
 • Nedamet, pişmanlık ve teessüf beyan eder.
 • Birine acındığına, keder ve esef edildiğine delalet eder. Meselâ : Ah! Evladım! gibi.

arman

 • Hasret, özleyiş, özleme. (Farsça)
 • Nedâmet, pişman olma. (Farsça)
 • Eseflenme, teessüf. (Farsça)
 • Sıkıntı, rahatsızlık, zahmet. (Farsça)

esef-han

 • Acıyan, merhamet eden, şefkat eden, esef eden. (Farsça)

esef-nak

 • Hüzünlü, acıklı, esefli. (Farsça)

esefa

 • Vâ esefâ! Eyvah, yazık!

esif

 • Kederli, esefli, tasalı, gamlı.

esuf / esûf

 • Fazlaca eseflenen, pek üzülen, çok kederlenen, çok fazla acıyan, yufka yürekli.

hayıflanmak

 • Acınmak, üzülmek. Esef etmek.

isaf

 • Eseflendirmek. Esef vermek.
 • Hışım ve gadab etmek. Öfkelenmek.

maa-t-teessüf

 • Yazık ki. Esefle. Teessüfle beraber.

maal-esef

 • Yazık ki. Maalesef.

maatteessüf / مع التأسف

 • Ne yazık ki, üzülerek, maalesef. (Arapça)

müessif

 • (Müessife) Esef edilen ve ettiren. Keder veren. Acı ve acınacak haller.

müteessif

 • Sevmemiş, hoşlanmamış. Elem ve keder etmiş.
 • Eseflenen, teessüf eden, kederlenen.
 • Esef duyan; üzülen.

müteessifane / müteessifâne / متأسفانه

 • Eseflenerek, üzülerek.
 • Eseflenerek, kederlenerek. (Farsça)
 • Üzgün, esefli. (Arapça - Farsça)

müteseffil

 • (Çoğulu: Müteseffilîn) Sefil ve aşağı olan, bayağılaşan.

müteseffilin / müteseffilîn

 • (Tekili: Müteseffil) Sefilleşenler, aşağılık olanlar.

teessüf

 • Eseflenmek. Kederlenmek.
 • Beğenmemek ve râzı olmadığını ifade etmek.
 • Eseflenme, üzülme.

teveccüh

 • Yönelme.
 • Peygamberleri aleyhimüsselâm veya evliyâyı vesîle (vâsıta) yaparak, onların hâtırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allahü teâlâya yalvarmak. Buna, istigâse, tevessül ve teşeffü' de denir.
 • Tasavvuf yolunda ilerleme, yükselme sebeblerinden en önemli olanı. Bir velîni

tevessül

 • Bir isteğin, bir maksadın hâsıl olması için bir şeyi vesîle, sebeb yapmak. Allahü teâlânın sevdiklerini araya koyarak; "Onların hâtırı, hürmeti için" diyerek duâ etmek veya bu sûretle yapılan duâ. İstiğâse ve teşeffû' da denir

va

 • "Vah, yazık" meâlinde olup hayf, hasret, esef gibi kelimelerle birlikte söylenir. (Buna Arabçada "edât-ı nüdbe" denir.)Türkçede bunun yerine; vâh, vây, eyvâh edatları kullanılır. Bunlar bâzan şiddet ve te'yid için tekrar edilir.

va esefa

 • Vah, esefler olsun! Eyvah, çok yazık!

va esefa, va hasreta / vâ esefâ, vâ hasretâ

 • "Esefler olsun/yazıklar olsun" anlamında bir ifade.

vaesefa / vâesefa / vâesefâ

 • Esefler olsun, yazık!
 • Esefler olsun.