LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te esasiye ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

anasır-ı esasiye / anâsır-ı esasiye

 • Esas unsurlar, temel konular.

aza-yı esasiye / âzâ-yı esasiye

 • Temel organlar.

çekirdek-i esasiye

 • Temel çekirdek.

düstur-u esasiye

 • Esas düstur, temel prensip.

düstur-u esasiye-i şer'iye

 • Şeriatın esas prensipleri, ana kanunları.

ecza-yı esasiye / اَجْزَايِ اَسَاسِيَه

 • Asıl parçalar.
 • Esas parçalar.

hakaik-i esasiye

 • Temel, esas gerçekler.

hakaik-ı esasiye-i imaniye ve kur'aniye / hakâik-ı esâsiye-i imâniye ve kur'âniye

 • İmanın ve Kur'ân'ın temel gerçekleri.

hakaik-i esasiye-i kur'aniye ve imaniye / hakaik-i esasiye-i kur'âniye ve imaniye

 • Kur'ân ve imânın temel hakikatleri.

hikmet-i esasiye

 • Temel hikmet.

kaide-i esasiye

 • Esas kaide, temel kural.

kanun-u esasiye

 • Temel kanun, anayasa.

kanun-u esasiye-i kur'aniye / kanun-u esasiye-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın temel kanunu, hükmü.

kavaid-i esasiye

 • Temel kurallar, prensipler.
 • Esası teşkil eden temel kaideler.

kavanin-i esasiye / kavânîn-i esâsiye

 • Ana yasalar, ana kanunlar.

madde-i esasiye

 • Temel madde.

makasıd-ı esasiye

 • Esas maksatlar, asıl gayeler.

müsavat-ı esasiye / müsâvat-ı esasiye

 • Temel eşitlik, mutlak eşitlik.

niam-ı esasiye

 • Esas nimetler, en lüzumlu maddeler. İman, din gibi en kıymetli İlâhi ihsanlar.

nokta-i esasiye

 • Temel nokta.

nükte-i esasiye

 • Esas nükte, ince ve derin mânâ.

şimendifer-i kanun-u şer'iye-i esasiye

 • Şer'î anayasa treni.

tabayi'-i esasiye

 • Temel ve esas olan tabiatlar, karakterler, yaradılışlar.
 • Toprak, su, hava gibi veya oksijen, hidrojen karbon, azot gibi unsurların hususiyetleri.

tabayi-i esasiye / tabâyi-i esasiye

 • Esas unsurların özellikleri.

terbiye-i esasiye

 • Esas terbiye, temel eğitim.

teşkilat-ı esasiye / teşkilât-ı esasiye / teşkilât-ı esâsiye / تَشْك۪يلاَتِ اَسَاسِيَه

 • Anayasa. Kanun-u esasî. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salâhiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır.
 • Anayasa.

teşkilat-ı esasiye kanunu / teşkilât-ı esasiye kanunu

 • Anayasa.

ulum-u esasiye / ulûm-u esasiye

 • Temel ilimler.

unsur-u esasiye

 • Temel unsur, ana maksat.

zerrat-ı asliye ve esasiye

 • Asıl ve temel zerreler, hücreler, atomlar.

zerrat-ı esasiye / zerrât-ı esasiye

 • Temel zerreler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın