LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te esah ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

abide

 • Uzun müddet dillerde destan olup kalan beliye ve dâhiye.
 • Bir milletin târihinde büyük bir değeri hâiz olan vak'a.
 • Fesahat ve belâgatı dolayısıyle benzeri söylenemeyen şiir.
 • Tarihte yüksek ve hâkim bir mevkide olan vak'aları veya büyükleri yaşatmak için yapılan bina.

asah

 • (Bak: Esahh)

beyan

 • İzah. Açıklama. Anlatma. Açık söyleme.
 • Öğretme.
 • Fesahat ve belâgat.
 • Edb: Belâgat ilminin hakikat, mecaz, kinâye, teşbih, istiâre gibi bahislerini öğreten kısmı.
 • Söz olsun, iş olsun; vukû' bulan şeyden murad ne olduğunu o şey ile alâkası ve münâsebeti bulunan b

cezm

 • (Cezim) Kat'î karar. Yemin. Kararlaştırmak.
 • Kesmek.
 • Niyet. Tahmin. Takdir.
 • İlzam.
 • İcâbe.
 • Gr: Arabçada kelime sonundaki harfi sâkin okumak. Kur'ân-ı Kerim okurken harfleri yerlerine vaz'edip mahrecinden çıkarırken tâne tâne, fesahat, beyan ve teenni ve

dahs

 • Sözünü fesâhatle açık bir şekilde söylemek.

deren

 • Kir, vesah.

esahh

 • En sahîh, en sıhhatli, en doğru olan. Bir mes'elenin hükmü hakkında müctehid âlimlerin kavillerinden (sözlerinden, ictihadlarından) en doğru olanı. "Esahh" sözü, "sahîh, doğru" sözünden daha kuvvetlidir.

evsah

 • (Tekili: Vesah) Pislikler, murdarlıklar, kirler.

iflak

 • şiir okurken fesahat üzerine olmak.
 • Mâna ve kelime icad etme.

ifsah

 • Fesahatla konuşmak. Açık ve düzgün söz söylemek.

isah

 • (Vesah. dan) Kirletme veya kirletilme.

lesen

 • Fesâhat. Düzgün, güzel ve akıcı konuşma.

mashara

 • (Çoğulu: Mesâhır) Büyük taşlı yer.

mashub

 • (Çoğulu: Mesâhib) Beraber alınıp götürülmüş. Kucaklanmış.

meshara

 • (Çoğulu: Mesâhir) Maskara.

mishab

 • (Çoğulu: Mesâhib) Sacayak.

mishat

 • (Çoğulu: Mesâhi) Demir kürek, bel.

mufsih

 • Fesâhetle ve düzgün olarak konuşan.

müsuha

 • (Bak: MESAH)

mütesahib

 • (Çoğulu: Mütesâhibin) Sahib çıkan, arka olan.

mütesahibin / mütesahibîn

 • (Tekili: Mütesahıb) Sahib çıkanlar, arka olanlar.

mütesahil

 • (Çoğulu: Mütesahilîn) Yumuşak davranan, iyi muâmelede bulunan.

mütesahilin / mütesahilîn

 • (Tekili: Mütesahil) Yumuşak davrananlar, sükunetli ve iyi muâmele edenler.

natıka

 • (Nutk. dan) Düşünüp söylemek hassası. Fesahat ve belâgatta söyleme kuvveti. Talâkat-ı lisan, güzel konuşabilme kabiliyeti.

tams

 • Kadının hayız görmesi, aybaşı olması.
 • Kir, vesah.
 • Cima etmek.
 • Yapışmak.

tesabuhat / tesabuhât

 • (Tekili: Tesâhub) Korumalar, sâhib olmalar.
 • Arkadaşlıklar.

tesahhun

 • (Çoğulu: Tesahhunât) Isınma, kızma.

tesahhur

 • (Çoğulu: Tesahhurât) Zevklenip alay etme.
 • Aleme gülünç olma. Maskara olma.

teşahhus

 • (Çoğulu: Teşahhusât) Şahıslanma, belirlenme. Tarif edilebilir hâle gelme.

teşahhusat

 • Teşahhuslar.

tevessuh

 • (Vesah. dan) Paslanma, kirlenme.

tevsih

 • (Vesah. dan) Kirletme, murdarlama, pisletme.
 • Paslandırma.

tishan

 • (Çoğulu: Tesâhin) Çizme.

zefur

 • Kir, pas, vesah.