LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ersite ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

ankara darülfünunu

 • Ankara Üniversitesi.

bab-ı seraskeri / bâb-ı seraskerî

 • Serasker kapısı. Eski Milli Müdafaa Vekâleti. Milli Savunma Bakanlığı. Şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin kapısı.

bayezid meydanı

 • İstanbul'da bulunan, tarihî Bayezid Camii ile günümüzde İstanbul Üniversitesi arasında yer alan meydan.

cami-ül ezher

 • Mısır'daki en büyük üniversitenin adı.

camiü'l-ezher

 • Ezher Üniversitesi.

camiü'l-ezher üniversitesi / câmiü'l-ezher üniversitesi

 • Mısır'da bulunan, İslâm dünyasının en önemli ve en eski sayılan üniversitesi.

cinan / cinân

 • Cennetler, bahçeler (üniversiteler, mektepler, zikirhaneler vs.).

daniş-gede / dâniş-gede

 • Üniversite.

danişgah / dânişgâh / دانشگاه

 • Üniversite. (Farsça)

dar-ül-fünun

 • Üniversite. (1 Ağustos 1933'de İstanbul Dâr-ul Fünunu yerine Üniversite kurulmuştur.)

darü'l-funun

 • Üniversite.

darü'l-fünun / dârü'l-fünun

 • Üniversite.

darülfünun / dârülfünun / dârülfünûn / دارالفنون

 • Üniversite.
 • Fenler yeri, üniversite.
 • Üniversite. (Arapça)

darülfünun-u islamiye / dârülfünun-u islâmiye

 • İslâmî Üniversite.

dekan

 • Lât. Üniversitelerde bir fakültenin başkanı.

ezher

 • Mısırda bulunan büyük bir üniversite.

ezheri ulema / ezherî ulemâ

 • Ezher Üniversitesi âlimleri.

fakülte

 • (Faculty) Üniversitelerin, ihtisas mevzuu bakımından ayrılmış kollarından her biri. (Fransızca)
 • Hassa, meleke, iktidar. Kabiliyet, kuvvet. (Fransızca)
 • Meleke, üniversitenin bölümlerinden her biri.

hendesehane

 • Eskiden mühendis mektebi, teknik üniversitesi. (Farsça)
 • Bayındırlık ve belediye gibi dairelerin mühendislere mahsus şubesi. (Farsça)

hukuk

 • (Tekili: Hakk) Haklar.
 • İnsanın cemiyet hayatında riâyet etmesi lâzım gelen kaideler, esaslar, yâni; şer'i ve adli hükümler. Haklıyı haksızdan ayıran kaideler.
 • Şeriat kitablarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler.
 • Üniversitenin hukuk tahsili yaptıran kısmı.

islam darülfünunu / islâm darülfünunu

 • İslâm Üniversitesi.

istanbul darülfünun

 • İstanbul Üniversitesi.

külliye

 • (Külliyet) Bütünlük, umumilik, genellik.
 • Bolluk, çokluk, ziyadelik.
 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında Arap vilâyetlerinde bazı medreselere, üniversite karşılığı verilen ad.

kur'an-ı ezher / kur'ân-ı ezher

 • Parlak Kur'ân (ayrıca burada Kur'ân, insanlığın bütün kabiliyet ve donanımının gelişmesine hitap ettiği için evrensel üniversite anlamında Ezher Üniversitesine benzetilmiş de olabilir.).

lisans

 • Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi. (Fransızca)
 • Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma. (Fransızca)
 • Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı. (Fransızca)
 • İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak (Fransızca)

medrese

 • İslâm medeniyetinde üniversite seviyesindeki eğitim ve öğretim müesseseleri.

mekatib-i aliye / mekâtib-i âliye

 • Yüksek mektebler. Yüksek okullar. Üniversite ayarındaki mektebler.

rektör

 • Üniversitenin başkanı. (Fransızca)

şark darülfununu

 • Doğu Üniversitesi.

şark darülfünunu / şark dârülfünunu

 • Doğu Üniversitesi.

şark üniversitesi

 • Doğu Üniversitesi.

yüksek tahsil

 • Yüksekokul, üniversite.

yüksek tahsil gençliği

 • Genç üniversite talebeleri, öğrencileri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın