LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ersem ifadesini içeren 54 kelime bulundu...

ahmak

 • (Humk. dan) Pek akılsız, sersem, şaşkın. Anlayışsız.

asime

 • Akılsız, şaşkın, sersem. (Farsça)

asime-gi / asime-gî

 • Akılsızlık, şaşkınlık, sersemlik. (Farsça)

asiven / âsiven

 • Şaşkın, sersem, aklı dağınık. (Farsça)

aval

 • Sersemlik derecesinde saf olma, bönlük.

babük

 • Ahmak, sersem adam.

beladet

 • Ahmaklık, sersemlik, kalınkafalılık. Budalalık.

beleh

 • Sersemlik, bönlük, ahmaklık, budalalık.

belid

 • (Belâdet. den) Ahmak, sersem, bön, budala.

bi-huş / bî-huş

 • Akılsız. Sersem, bunak.

bihuş / bîhuş / bîhûş

 • Akılsız, sersem.
 • Şaşkın, sersem.
 • Şaşkın, sersem.

cum'a

 • Toplanma.
 • Perşembeden sonraki gün. Müslümanların kudsî tâtil günü olup, o güne mahsus namazla mükelleftirler. Memur ve işçilerin cuma namazı vakti serbest bırakılmamaları din hürriyetine aykırıdır. Yahudiler ve hristiyanlar haftalık dinî törenleri için cumartesi ve pazar günü serbest

cum'a gecesi / cum'â gecesi

 • Perşembe'yi Cumâ'ya bağlayan gece.

cum'at

 • (Tekili: Cum'a) Perşembeden sonra gelen günler. Cum'alar.

cumeat

 • (Tekili: Cum'a) Perşembeden sonra gelen günler. Cum'alar.

cumuat

 • (Tekili: Cum'a) Perşembe gününden sonra gelen günler. Cum'alar.

deng

 • Hayran, şaşkın, şaşmış olan, ahmak, ebleh, bön, sersem. (Farsça)
 • İki katı maddenin tokuşmasından hasıl olan ses. (Farsça)
 • Pergel noktası. (Farsça)

ebrkar / ebrkâr

 • Şaşkın, sersem, ne yapacağını bilmeyen adam. (Ebr'in "bulutun" yerinde durmayıp gezici olmasından kinâye olarak, bu mânayı aldığı sanılmaktadır.) (Farsça)

ehvar

 • Şaşkın, şaşırmış kimse. Alık, sersem adam. (Farsça)

felek

 • Gök, gök katı, devir.
 • Tâli', baht.
 • Büyük ve dâirevi olan şey.
 • Her gök seyyaresinin gezdiği âlem.
 • Dünyâ, âlem,
 • Bir zilli âlet.
 • Yuvarlak kütük, kızak. (Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten

gevden

 • Sersem, ahmak, şaşkın, anlayışsız. (Farsça)

gul

 • Safdil, ahmak, bön, sersem. (Farsça)

haim

 • (Hâyim) Hayrette kalan. Mütehayyir. Sersem.

hamis / hamîs

 • Beşinci. Hamis günü. Perşembe günü.

hetr

 • Bunama, alıklaşma. Ateh getirme, ihtiyarlıktan çocuk gibi olma.
 • Sersemleşme, aptallaşma.
 • Birisini kötüleme.
 • Acib emir.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Enine yarmak.

hıyre-ser

 • Sersem, alık. (Farsça)

hıyre-serane

 • Alıkçasına, sersemcesine. (Farsça)

hıyre-seri / hıyre-serî

 • Alıklık, sersemlik. (Farsça)

hıyreser / خيره سر

 • Sersem. (Farsça)

humar / humâr

 • Sarhoşluk veren ve haram olan içkiden sonra gelen baş ağrısı.
 • Sersemlik.
 • Bir şeyin acısı burnundan gelmesi.
 • Sarhoşluğun verdiği sersemlik, başağrısı.

humari / humarî

 • Sarhoşluktan gelen sersemlik hâli.

humeka

 • (Tekili: Hamik) Ahmak, sersem.

karanitıs

 • Kişiyi sersem eden dimağ dolgunluğu.

lek

 • Ahmak, ebleh, sersem. (Farsça)
 • Yüzbin. (Farsça)
 • Kırmızı boya çıkarmaya yarayan bir maden. (Farsça)

mahmur

 • (Hamr. dan) Sarhoşluğun verdiği sersemlik.
 • Uyku basmış ağırlaşmış göz. Baygın göz.

mebhut

 • Hayretle, şaşkın, mütehayyir. Sersem.

mehyum

 • Şaşmış, hayrette kalmış, şaşırmış.
 • Sevgi ve aşkdan serseme dönmüş.

merasim

 • (Tekili: Mersem) Resmi merasimler. Âdet hükmündeki gösterişler. Resmi muameleler.
 • Şiveler. Âdetler.

mevlel-muvalat / mevlel-muvâlât

 • Bir zımmînin yâni gayr-i müslim (müslüman olmayan vatandaşın) veya harbî yâni vatandaş olmayan pasaportlu bir kâfirin bir müslümanın yardımı ile îmâna gelerek, bu müslümanı velî kabûl edip ona; "Sen benim mevlâmsın (velîmsin), şâyet ben bir cinâyet(suç) işlersem diyetini (borcunu) sen ver, ben ölünc

mülhid-i bihuş / mülhid-i bîhuş

 • Sersem mülhid, akılsız inkârcı.

mütevellihane / mütevellihâne

 • Sersemlik ve hayranlıkla. (Farsça)

na-perva

 • Pervasız, korkusuz, aldırışsız, çekinmez. (Farsça)
 • Sersem. (Farsça)

pencşenbih

 • Beşinci gün. Perşembe. (Farsça)

regaib gecesi

 • Receb ayının ilk perşembe gününün akşamı (Cuma gecesi).

sam

 • Ölüm, mevt.
 • Yer altındaki altın damarı.
 • Gök kuşağı.
 • Ateş.
 • Sersemlik hastalığı.
 • Hazret-i Nuh'un (A.S.) oğullarından birinin ismi.

serasime / serâsîme / سراسيمه

 • Sersem. (Farsça)
 • Afallamış, sersemleşmiş. (Farsça)

serasimegi / serasimegî

 • Sersemlik. (Farsça)

sergeşte

 • Sersem. Başı dönmüş. Avâre ve mütehayyir olan. Hayrette kalmış. (Farsça)

sersam

 • İnsana sersemlik veren bir hastalık. (Farsça)
 • Sersem. (Farsça)

sümud

 • Taganni eylemek.
 • Eğlenmek.
 • Kibirlenip somurtmak.
 • Kafa tutmak.
 • Sersem olmak.

tevellüh

 • (Çoğulu: Tevellühât) (Veleh. den) Şaşakalma. Şaşırıp sersemleşme.
 • Hayran etme.
 • Kadını çocuğunden ayırma.

tevlih

 • Şaşırtma. Sersemleştirme.

velhan

 • Şaşakalmış, şaşkın, sersem.

yevm-ül hamis

 • Perşembe günü. Beşinci gün.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın