LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te enba ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

a'yün

 • (Tekili: Ayn) Gözler, aynlar.
 • Çeşmeler, pınarlar. Menba'lar.

al-i beyt / âl-i beyt

 • Hz. Peygamberin (A.S.M.) sülâle-i tahiresinden yetişenler ve sünnet-i seniyyesinin menbaı ve muhafızı ve bihakkın sünnete ittibâ ve onu idâme ettirenler. Al-i Resul, Al-i Nebi, Al-i Muhammed ve Ehl-i Beyt gibi tâbirlerle de söylenir.

ayyar / ayyâr / عيار

 • Kurnaz. (Arapça)
 • Düzenbaz. (Arapça)

ayyari / ayyârî / عياری

 • Kurnazlık. (Arapça - Farsça)
 • Düzenbazlık. (Arapça - Farsça)

bih

 • Menba, kaynak. (Farsça)
 • Temel, asıl, kök. (Farsça)

cirs

 • Temel, kök, menşe, kaynak, menba.

desisekar / desîsekâr / دسيسه كار

 • Hileci, düzenbaz. (Arapça - Farsça)

dessas / dessâs / دساس

 • Hileci, düzenbaz. (Arapça)

enbane

 • (Bak: ENBAN)

erume

 • (Çoğulu: Erum) Kök, anakök. Asıl, menba.
 • Ağacın ve boynuzun kökleri.

esnaf

 • Sınıflar. Sıralar. Türlüler, menbalar, menşe'ler, asıllar, esaslar.

esnah

 • (Tekili: Sinh) Kökler, menbalar, menşe'ler, asıllar, esaslar.

hadda' / haddâ' / خداع

 • Düzenbaz. (Arapça)

hadi' / hâdi' / خادع

 • Düzenbaz. (Arapça)

hile

 • Sed. Hâil.
 • Çare.
 • Maslahat ve hayırlı işlerde tedbirli ve tecrübeli olmak.
 • Aldatacak tarz ve tedbir. Fend. Mekir. Dabara.
 • Zeval ve intikal.
 • Sahtekârlık, yalancılık, düzenbazlık.

hilebaz / hîlebaz / حيله باز

 • Hileci, yalancı, düzenbaz, oyuncu. (Farsça)
 • Hilekâr, düzenbaz. (Arapça - Farsça)

hilekar / hîlekâr / حيله كار

 • Düzenbaz, hileci. (Arapça - Farsça)

hilesaz

 • Oyuncu, düzenbaz, hileci. (Farsça)

hokkabaz / حقه باز

 • Düzenbaz. (Arapça - Farsça)

hud'akar / hud'akâr

 • Oyuncu, düzenbaz, hilekâr. (Farsça)

hud'akari / hud'akârî

 • Düzenbazlık, hilekârlık, oyunculuk. (Farsça)

kallab

 • (Kalb. den) Düzenbaz, hilekâr.
 • Kalpazan. Sahte para basan kimse.

kan / kân

 • Bir şeyin menbaı. (Farsça)
 • Kuyu. Kaynak. (Farsça)
 • Mâden ocağı. (Farsça)
 • Bir keyfiyetin. (niteliğin) bol olarak bulunduğu kimse. (Farsça)

kan-ı kerem / kân-ı kerem

 • Kerem, lütuf ve ihsan menbaı.

ma'den

 • Maden.
 • Bir haslet veya hususiyetin kaynağı.
 • Herşeyin aslî mekânı, menbâ ve me'hazı olan yer.
 • Toprak, taş, kum gibi maddelerle karışık demir vesairelerin vaziyetlerine de maden denir.

masdar

 • Bir şeyin sudur ettiği (çıktığı) menba.
 • Gr: Fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli, fiil kökü. Okumak, yazmak, kitabet, kıraat, ahz, almak... gibi. Masdar kelimesi.; ism-i mekândır, sudur etmek mânasına gelir. Fiilin mâna ve lâfız ciheti ile mebde' ve me'hazidir.

me'haz

 • Menba'. Bir şeyin alındığı, çıkarıldığı yer. Bir şeyin aslının alındığı kaynak.

mekkar / mekkâr

 • Hilekâr. Düzenbaz. Çok aldatıcı. Mekir yapan.
 • Düzenbaz, hileci.

menabi'

 • (Tekili: Menba') Kaynaklar. Pınarlar. Nebeân eden yerler.
 • Her şeyin zâhir olduğu yerler.
 • Servetlerin çıktığı yerler.

menabi-i aşere

 • On menba.

menbat

 • Suyun çıktığı yer. Menba'.

mütekayidane / mütekayidâne

 • Düzenbazlık ve hile ile. (Farsça)

nebez

 • (Çoğulu: Enbâz) Lâkab.

nebr

 • (Nibr) : (Çoğulu: Enbâr - Nibâr) Keneye benzer bir küçük böcek.
 • Yukarı kaldırmak, yükseltmek.

nil

 • Mısır'ın bir nevi hayat menbaı olan en büyük nehrinin ismi.

nüve

 • Çekirdek, asıl, menba.

sahve

 • En yüksek dağ.
 • Atın sırtı, eğer konulan yeri.
 • Su menbaı.

şir'a

 • (Şeria-Meşrea) Lügat mânası, bir ırmak veya herhangi bir su menbaından su içmek veya almak için girilen yol demektir. Bunda insanların, hayat-ı ebediye ve saadet-i hakikiyeye vusulü için Allah'ın vaz' u teklif ettiği ahkâm-ı mahsusaya ve mezheb-i müstakime bil'istiare ıtlak edilmiştir ki, din demekt

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın