LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te emi kelimesini içeren 64 kelime bulundu...

akrad

 • Emir, bey.

aminen / âminen / آمنا

 • Emin olarak. (Arapça)

amiral

 • Emir-ül bahr, Emir-ül-mâ. Bahriye kumandanı, kaptan. Deniz generali.

behkeşe

 • Emir ve işde çabukluk, bir işi acele yapma.

bende-i ferman / bende-i fermân

 • Emir kulu, ferman kölesi.

bi-emani / bî-emanî

 • Emin olmamak. Emniyetsizlik.

defter-i kavanin-i emriye / defter-i kavânin-i emriye

 • Emir kanunları defteri, talimatname.

direktif

 • Emir.

eman / emân

 • Eminlik, korkusuzluk.

emaret

 • Emirlik. Bir emir veya bey veya prensin idaresinde olan memleket.

emir ısdar edilmek: / emir ısdâr edilmek:

 • Emir çıkartılmak. (Arapça - Türkçe)

emir tahtına

 • Emir altına.

emir tahtında

 • Emir altında.

emirber / اَمِرْبَرْ

 • Emir dinleyen.
 • Emir dinler.

emirname / emirnâme

 • Emir yazısı.
 • Emir yazısı.

emn

 • Eminlik, güvenlik.
 • Eminlik, korkusuzluk.
 • Eminlik. Korkusuzluk. Emniyet. Bir şeye itimad etmek. İnsanda doğruluk ve imandan ileri gelen yüksek bir meleke ve kabiliyet. Rahatlık.

emn ü asayiş / emn ü âsâyiş

 • Eminlik ve rahatlık, korkusuzluk, tehlikesizlik, güvenlik.

emr

 • Emir, buyruk.

evamir / evâmir / اوامر

 • Emirler, emredilenler, vazifeler.
 • Emirler.
 • Emirler.
 • Emirler.
 • Emirler, buyruklar. (Arapça)

evamir u nevahi / evâmir u nevâhî

 • Emirler ve yasaklar.

fedakil

 • Emirlerin büyükleri.

ferman

 • Emir. Tebliğ. (Farsça)
 • Emir, buyruk, padişah tarafından verilen yazılı emir.

fermanber / fermânber / فَرْمَانْبَرْ

 • Emir dinler.

hizmet

 • Emir dinleyip iş görme.

imaret

 • Emirlik. Beylik.

in'isan

 • Emin ve muhafazalı bulunma.

itaat muhtel

 • Emir çiğnenmiş, ihlâl edilmiş, emre uyulmamış.

itaatli

 • Emirlere uyan.

itmi'nan / itmi'nân

 • Emin olma, tereddütsüz inanma.
 • Emin olma, güvenme. Kalbin mutmain olması. Gönülden inanma.

itminan / itminân / itmînân / اطمينان

 • Emin olma, kanaat sahibi olma.
 • Emin olma, kendine güvenme. (Arapça)

kanun-u emir

 • Emir kanunu; Allah'ı Kudret sıfatının bir tecellisi olan kanun.

kānun-u emri / kānûn-u emrî / قَانُونُ اَمْر۪ي

 • Emir âleminden gelen kanun.

kitab-ı emir ve davet

 • Emir ve davet kitabı.

kitab-ı emr ü davet / kitab-ı emr ü dâvet

 • Emir ve dâvet kitabı.

mahluk-u musahhar / mahlûk-u musahhar

 • Emir altında bulunan ve kendinden istenilen şeyleri yerine getiren yaratık, varlık.

masuniyet

 • Eminlik, sağlamlık, muhafaza altında bulunmak, dokunulmazlık.

me'mur

 • Emir almış, bir işle vazifelendirilmiş kimse, emrolunan.
 • Emir ile hareket eden. Emir altında olan. Vazifeli. Kendi istediği gibi olmayıp başka emre göre çalışan. Bir emir alan. Bir işe tâyin olunmuş adam.

mêmun / mêmûn

 • Emin, korkusuz.

mêmur / mêmûr

 • Emir altında olan.

memuriyet

 • Emir altında olma.

mendubiyet

 • Emir olmadığı halde, yapılması hayır ve sevap olan işler.

musahhar / مسخر

 • Emir altında, esir alınan.
 • Emir altına alınmış.

musahharane

 • Emir altında gibi.

musahhariyet

 • Emir altındaymışcasına.

nesh

 • Emir ve yasaklarla ilgili şer'î (dînî) bir hükmün, ondan sonra gelen şer'î bir delîl (hüküm) ile kaldırılması, yürürlülük zamânının sona erdiğinin haber verilmesi, açıklanması. Hükmü kaldırılan delîle, nâsih; kaldırılan hükme mensûh denir.

nota / نُوطَه

 • Emir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı.

sabr

 • Emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmakta, başa gelen belâ ve musîbetlere tahammül etme, katlanma.

siga-i emir

 • Emir kipi, kalıbı.

suret-i emir

 • Emir şekli.

süyum

 • Emin, mahfuz.

taht-ı emir / تَحْتِ اَمِرْ

 • Emir altı.

taksim-i umur / taksim-i umûr

 • Emirlerin ve işlerin taksimi.

te'min / te'mîn / تَأْم۪ينْ

 • Emîn kılma, sağlama.

tercüman-ı evamir / tercüman-ı evâmir

 • Emir ve buyrukların tercümanı.

tesaruf

 • Emir ve hükmetme.

teshir

 • Emir altında tutma.

teşri'-i evamir

 • Emirleri, işleri şeriata göre yürütme, idare etme, işleri şeriata uygun kılma.

ulü'l-emr

 • Emir sahipleri, buyruk sahipleri, kadılar, idareciler, yöneticiler.

ülü'l-emr

 • Emir sâhibleri. Devlet başkanı ve onun vazîfe verdiği kimseler veya İslâmiyet'in emir ve yasaklarını insanlara öğreten ve anlatan âlimler.

ulül'emr

 • Emir verenler, idareciler.

ümena

 • Emin kimseler. Eminler. Emniyet sahibleri.

ümera / ümerâ / امرا

 • Emirler, beyler, yöneticiler.
 • Emirler, beyler.
 • Emirler. (Arapça)

ümman

 • Emin kimse. Emniyetli kişi.

veliyyü'l-emir

 • Emir veren, emir sahibi olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın