LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ekler. ifadesini içeren 244 kelime bulundu...

a'das

 • (Tekili: Ades) Mercimekler.

a'mide

 • (Tekili: Amud) Direkler. Temeller. Sütunlar.
 • Mc: Büyük kimseler. Büyükler.

a'yar

 • (Tekili: Ayr) Eşekler.

adet-i müstemirre / âdet-i müstemirre

 • Yerleşmiş alışkanlıklar ve gelenekler.

ahbaz

 • (Tekili: Hubz) Ekmekler.

akmise

 • (Tekili: Kamis) Gömlekler.

akvat-ı yevmiyye

 • Geçim, derd-i maişet için lazım olan günlük yiyecekler.

alavi / alavî

 • (Tekili: İlâve) İlâveler, ekler.

amal / âmâl

 • Emeller, beklentiler, istekler.
 • Emeller, arzular, istekler.
 • (Tekili: Emel) Emeller. Arzular. Gayeler. Dilekler. İstekler.

amal-i uhreviye / âmâl-i uhreviye

 • Ahirete ait emeller, ümitler ve istekler.

an'anat / an'anât / عنعنات

 • Gelenekler.
 • Gelenekler. (Arapça)

an'anat-ı islamiye / an'anât-ı islâmiye

 • İslâmî gelenekler.

an'anat-ı milliye-i islamiye / an'anât-ı milliye-i islâmiye

 • İslâmî ve millî gelenekler.

anakib / anâkib

 • (Tekili: Ankebut) Örümcekler.

ananat / ananât

 • Gelenekler.

ankebutiye

 • Örümcekler.

arşiyan / arşiyân

 • Arş'ın etrafında tesbih ederek dolaşan melekler. (Farsça)

asere

 • Kanat teleklerinden evvel, ucunda olan beyaz telekler.

ashar

 • (Tekili: Sıhr) Evlenme neticesinde akraba olan erkekler. (Kayınbiraderler, kayınpederler, güveyler.)

at'ime / اطعمه

 • Taamlar, yiyecekler. (Arapça)

atyeb-i me'külat / atyeb-i me'külât

 • Yiyeceklerin en güzeli. En güzel yiyecekler.

benat / benât

 • (Tekili: Bint) Kızlar.
 • Bebekler.

beşir / beşîr

 • Müjdeleyici mânâsına Peygamber efendimizin isimlerinden.
 • Kabirde mü'minlere suâl soran melekler.

bevarid

 • (Tekili: Bârid) Soğutulmuş yemekler.
 • Omuzlarda boyun arasında, gerdanın yanında veya kulaklar arasında ve ensede olan etler.
 • Sakat şeyler.

büruk

 • Bir şeyin şakıması, parlaması.
 • (Tekili: Berk) Berkler, şimşekler.

büzur

 • (Tekili: Bezr) Tohumlar, çekirdekler.

came-i nevruzi / came-i nevruzî

 • Rengârenk elbise.
 • Bahar geldiğinde açan çeşitli çiçekler.

cem'iyat-ı dünyeviye / cem'iyât-ı dünyeviye

 • Dünyevî cemiyetler, dernekler.

cem'iyyat / cem'iyyât / جمعيات

 • Cemiyetler, dernekler. (Arapça)

cenaib

 • (Tekili: Cenayib) (Cenibe) Yedek hayvanlar, yedek binekler.

deaim

 • (Tekili: Dıâme) Destekler, payandalar, direkler.

dest ve damen-i kerimane / dest ve dâmen-i kerimane

 • Şerefli ve izzetli olan el ve etekler.

düru'

 • (Tekili: Dır') Zırh gömlekler.

eflak / eflâk / افلاک

 • Gökler, felekler. (Arapça)

ehva / ehvâ

 • Nefis arzuları, boş istekler.
 • Hevalar; gelip geçici arzu ve istekler.

ektad

 • Cemaatler, topluluklar, kalabalıklar, bölükler, takımlar.
 • Misaller, temsiller, örnekler.

ekyal / ekyâl / اكيال

 • (Tekili: Keyl) Keyller, kileler, hububat ölçüleri, ölçekler.
 • Kileler. (Arapça)
 • Ölçekler. (Arapça)

emani / emanî

 • Emniyetler. Niyetler, gayeler, istekler. Arzular, dilekler. (Farsça)
 • Eminlik, korkusuzluk. (Farsça)
 • Temenniler, arzular, istekler.

emlak

 • (Tekili: Mülk) Mülkler. İnsanın tasarrufunda bulunan yerler.
 • Melekler.

emsal / emsâl / امثال

 • Örnekler. (Arapça)
 • Benzerler. (Arapça)

emsile / امثله

 • (Tekili: Misâl) Misaller. Örnekler.
 • Arapçada fiil tasrifini gösteren kitap.
 • Misâller, örnekler.
 • Misaller, örnekler.
 • Misaller, örnekler.
 • Örnekler. (Arapça)

erkan / erkân / اركان

 • Direkler. (Arapça)
 • Temeller, esaslar. (Arapça)
 • İleri gelenler, üst düzeyde bulunanlar. (Arapça)
 • Önderler. (Arapça)

erzak / erzâk

 • Rızıklar, yiyecekler.

esatin / esatîn

 • Sütunlar. Üstüvaneler. Direkler.
 • Mc: İleri gelen kimseler.

esrar / esrâr

 • Sırlar, gizli gerçekler.

esva'

 • (Tekili: Sâ') Kuyular, çukur yerler.
 • Ölçekler.

esvab / esvâb

 • Giyecekler.

eşvak / eşvâk

 • Şiddetli arzular, istekler.
 • Şevkler, aşırı istekler.

et'ime / اطعمه

 • Yiyecekler.
 • Yiyecekler. (Arapça)

et'ıme / اَطْعِمَه

 • Yiyecekler.

et'ime / اَطْعِمَه

 • Yiyecekler.

et'ime-i lezize

 • Lezzetli yiyecekler.
 • Lezzetli yemekler.

etime / etîme

 • Yemekler.

etraf

 • (Tekili: Türfe) Nazik ve zarif şeyler.
 • Lezzetli taamlar, güzel yemekler.

evtad

 • (Tekili: Veted) Direkler. Kazıklar.
 • Ricâlullahtan birine verilen isim.

ezahir

 • Çiçekler.

ezbad

 • (Tekili: Zebed) Paslar.
 • Dörtte birler, çeyrekler.
 • Köpükler.

ezhar / ezhâr / ازهار

 • Çiçekler.
 • (Tekili: Zehre) Çiçekler. Zehreler. şukufeler.
 • Çiçekler.
 • Çiçekler. (Arapça)

ezhar-ı latife / ezhâr-ı lâtife

 • Hoş, güzel çiçekler.

ezhar-ı müzeyyene-i ravza-i safaiye

 • İçinde safâ sürülecek olan bahçeyi süsleyen çiçekler.

ezyal / ezyâl

 • (Tekili: Zeyl) Ekler. İlâveler. Zeyiller.
 • Zeyiller, ekler.

ferişteler

 • Melekler.

habarir / habarîr

 • (Tekili: Hıbrîr) Dağçiçekleri. Dağda yetişen çiçekler.

hacat / hâcât / حاجات

 • İhtiyaçlar. (Arapça)
 • İstekler. (Arapça)

hafaza

 • (Tekili: Hâfız) Muhafızlar. Muhafız melekler.
 • Muhafızlar, koruyucular, bekçiler.
 • Koruyucu melekler.

hafaza melekleri

 • Koruyucu melekler, her insanın hayır (iyi) ve şer (kötü) işlerini yazan; ikisi gece, ikisi gündüz gelen ve kötülüklerden ve cinlerden koruyan melekler. Bunlara Kirâmen kâtibîn melekleri diyenler olduğu gibi, onlardan başka olduğunu söyleyenler de olm uştur.

hakaik / hakâik / حقائق

 • Hakikatler, gerçekler.
 • Hakikatlar, gerçekler.
 • Gerçekler. (Arapça)

hakaik-ı acibe

 • Şaşırtıcı ve hayrette bırakan gerçekler.

hakaik-i alem / hakaik-i âlem

 • Kâinattaki hakikatler, gerçekler.

hakaik-i aliye-i ilahiye / hakaik-i âliye-i ilâhiye

 • Allah'a ait yüksek, yüce hakikatler, gerçekler.

hakaik-i azime / hakaik-i azîme

 • Büyük hakikatler, gerçekler.

hakaik-i cemile / hakaik-i cemîle

 • Güzel hakikatler, gerçekler.

hakaik-i diniye

 • Dini esaslar, dini meselelere ait hakikatler, gerçekler.

hakaik-i esasiye

 • Temel, esas gerçekler.

hakaik-i gayb ve şehadet / hakâik-i gayb ve şehâdet

 • Görünmeyen ve görünen âlemlere ait gerçekler.

hakaik-i gaybiye

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlemlere ait gerçekler.

hakaik-i hayat

 • Hayatın içindeki gizli hakikatler, gerçekler.

hakaik-ı ilahiye / hakaik-ı ilâhiye

 • Allah'a ait olan gerçekler.

hakaik-i ilahiye / hakaik-i ilâhiye

 • Allah'ın zât ve sıfatlarına ait gerçekler.

hakaik-i kainat / hakaik-i kâinat

 • Kâinatta gizli olan hakikatler, gerçekler.

hakaik-i kudsiye

 • Mukaddes hakikatler, gerçekler.

hakaik-i kudsiye-i ilahiye / hakaik-i kudsiye-i ilâhiye

 • Allah'a ait olan kutsal hakikatler, gerçekler.

hakaik-i latife / hakaik-i lâtife

 • Tatlı, şirin hakikatlar, ince mânâlı gerçekler.

hakaik-i maneviye / hakaik-i mâneviye

 • Mânevî hakikatler, gerçekler.

hakaik-i müberhene ve ilmiye

 • İlmî ve delillerle ispatlanan hakikatler, gerçekler.

hakaik-ı mücerrede / hakâik-ı mücerrede

 • Soyut hakikatler, gerçekler.

hakaik-i mücerrede / hakâik-i mücerrede

 • Soyut gerçekler.

hakaik-i namütenahi / hakaik-i nâmütenâhî

 • Sonsuz hakikatler, gerçekler.

hakaik-i namütenahiye / hakaik-i nâmütenâhiye

 • Sonu gelmeyen hakikatler, gerçekler.

hakaik-i sabite / hakaik-i sâbite

 • Sabit, değişmez hakikatler, gerçekler.

hakaik-i şahsiye

 • Kişinin kendisine ait gerçekler.

hakaik-i tarihiye / hakâik-i tarihiye

 • Tarihî hakikatler, gerçekler.

hakaik-i uhreviye

 • Uhrevî, âhirete ait hakikatler, gerçekler.

hakaik-i ulviye

 • Yüce gerçekler.

hakaik-i uzma

 • Büyük hakikatler, gerçekler.

hakaik-i zevkiye

 • Ancak zevkle anlaşılan gerçekler.

hakayık / hakâyık / حقایق

 • Hakikatler, gerçekler.
 • Gerçekler. (Arapça)

hakikat-i mühimme

 • Önemli gerçekler.

hakikatler

 • İmanî gerçekler.

hamele-i arş ve semavat / hamele-i arş ve semâvat

 • Arş'ın ve göklerin taşıyıcısı olan melekler.

hamele-i hüccet

 • Günah ve sevabları yazan melekler.

hamir / hamîr

 • (Tekili: Hımâr) Eşekler. Hımarlar.

hamme / hâmme

 • (Çoğulu: Hevâmm) Haşerât-ı muzırra, zararlı böcekler.
 • Binek hayvanı.

hanadık

 • (Tekili: Handek) Hendekler. Bir mekânın etrafına kazılan geniş ve derin çukurlar.

hariciyat

 • Dış dünyadaki şeyler, gerçekler.

haşerat / haşerât

 • Böcekler.

haşerat-ı muzırra

 • Zararlı böcekler.

hatırat-ı kalb / hâtırât-ı kalb

 • Kalbe gelen hatıralar, istekler.

havafi

 • Kuş kanadında ebâhir yeleklerinden sonra olan dört kısacık yelekler.

hem-riş

 • Bacanak. İki kızkardeşle evlenen erkekler. (Farsça)

hevam / hevâm

 • Böcekler.

hevamm / hevâmm

 • Böcekler.

hevatif

 • (Tekili: Hâtif) Hâtifler. Gayıptan işitilen sesler.
 • Nidâ eden melekler.

hevesat / hevesât

 • Arzu ve nefsâni emeller. Boş, bâtıl ve günahlı şeylere dâir olan istekler. Hevesler. (Farsça)
 • Hevesler, gelip geçici arzu ve istekler.
 • Hevesler, geçici arzular, yasak istekler.

hevesat-ı faniye

 • Geçici arzu ve istekler.

hevesat-ı gayr-ı meşrua

 • Dinin izin vermediği arzu ve istekler.

hiref / حرف

 • Meslekler. (Arapça)

hulviyyat

 • Tatlı yemekler. Şekerlemeler. Tatlı şeyler.

icabat / îcâbât / ایجابات

 • Gerekler.
 • Gereklilikler, gerekler. (Arapça)

iddet-i eşhür

 • Ay hesabıyla iddet beklemek. Boşanma tarihinden itibaren hür ise üç ay, cariye ise birbuçuk ay bekler.

iddet-i vefat

 • Fık: Ölüm neticesinde icab eden iddet. Kocası ölen kadın hür ise 130 gün, cariye ise 65 gün iddet bekler.

ıdfe

 • Ondan elliye varana kadar olan erkekler.
 • Kıt'a.
 • Akşam vakti.

ihtirasat / ihtirasât

 • (Tekili: İhtiras) Şiddetli arzu ve istekler. İhtiraslar.
 • İhtiraslar, aşırı istekler.

ilan-ı tekviniye / ilân-ı tekvîniye

 • Varlıkların yaratılışıyla insanlara duyurulan gerçekler.

ilavat / ilâvât / علاوات

 • İlaveler, ekler. (Arapça)

isti'dadat

 • (Tekili: İsti'dad) İstidadlar, kabiliyetler, yetenekler.

istidadat

 • Yetenekler.

istidadat-ı beşeriye / istidâdât-ı beşeriye

 • İnsandaki kabiliyetler, yetenekler.

istidadat-ı gayr-ı mahdud / istidâdât-ı gayr-ı mahdud

 • Sınırsız kabileyetler, yetenekler.

istidadat-ı gayr-ı mahdude / istidâdât-ı gayr-ı mahdude

 • Sayısız ve sınırsız yetenekler.

istidadat-ı kalbiye / istidâdât-ı kalbiye

 • Kalpteki yetenekler.

istidadat-ı kemaliye / istidâdât-ı kemâliye

 • Mükemmel yetenekler.

iştiyakat / iştiyakât / iştiyâkât

 • Şiddetli istekler.
 • Çok kuvvetli arzu ve istekler.

kabiliyat / kabiliyât

 • Kabiliyetler, yetenekler.

kabiliyyat / kâbiliyyât / قابليات

 • Yetenekler. (Arapça)

katibin / kâtibîn

 • İnsanın amelini yazan melekler.

katibin-i kiram / kâtibîn-i kiram / kâtibîn-i kirâm / كَاتِب۪ينِ كِرَامْ

 • İnsanın yaptığı bütün amelleri yazan melekler.
 • Şerefli yazıcı melekler.

kerrubiyyun / kerrûbiyyûn

 • (Mukarrebûn) Sadece ibadetle meşgul olan melekler. Allah'a en yakın olan melekler. Büyük melekler. Kerubiyyun yalnız hamele-i arştır diyenler olduğu gibi, Kerrubiyyun diyenler de olmuştur. Aslı Kerubiyun'dur.
 • Büyük melekler.

kerub

 • Allah'a en yakın olan melekler.

kilab / kilâb / كلاب

 • Köpekler.
 • (Tekili: Kelb) Köpekler.
 • Köpekler. (Arapça)

kilab-ı ehliye / kilâb-ı ehliye

 • Ehlî köpekler. Ev, çoban ve av köpekleri.

kiramen katibin / kirâmen kâtibîn

 • Sağ ve sol yanımızdaki günah ve sevap yazan melekler.

kiramenkatibin / kirâmenkâtibîn

 • Günahları ve sevapları yazan melekler.

kısa'

 • (Tekili: Kas'a) Tabaklar, çanaklar, çömlekler.

kudsiyan / kudsiyân / قدسيان

 • Kudsiler.
 • Melekler. Melâike taifesi.
 • Melekler. (Arapça - Farsça)

kuşam

 • Sofrada artan yemekler.

küus

 • (Tekili: Ke's) Kaplar, çanaklar, çömlekler.
 • kadehler. Bardaklar.

lahutiyan

 • Uluhiyet âlemine girebilen melekler.

lekalik

 • (Tekili: Laklak) Leylekler.

levahık / levâhık / لواحق

 • (Tekili: Lâhık. Lâhıka) İlâveler, ekler. Lâhıkalar.
 • Ekler. (Arapça)

lut

 • Tatlı yemekler. Lezzetli yiyecekler. (Farsça)
 • Çıplak. (Farsça)

mahiyan

 • (Tekili: Mâh) Aylar.
 • (Mâhî) Balıklar, semekler.

mat'umat / mat'ûmât

 • (Taam. dan) Yemekler. Taamlar. Yenecek şeyler.
 • Yiyecekler.

matbuhat

 • (Tekili: Matbuh) Kaynatılmış veya haşlanmış ilâçlar.
 • Pişirilmiş yemekler.

matlubat / matlubât

 • İstekler.

matumat / matûmât

 • Yemekler.

me'kulat / me'kûlât

 • Yiyecekler.

meakil

 • (Tekili: Me'kele) Yenilecek şeyler. Yemekler. Erzâk.

mearib

 • İhtiyaçlar, hâcetler, lüzumlu ve istenen şeyler. İstekler.

mebadi

 • (Tekili: Mebde) Mebdeler, başlangıçlar, ilk unsurlar.
 • Çekirdekler.
 • Prensipler.

mekulat / mekûlât

 • Yiyecekler.

mêkulat / mêkûlât

 • Yiyecekler.

melaik / melâik / ملائك

 • (Tekili: Melek) Melekler. Nurdan yaratılmış, fıtratları sâfi, makamları sabit, kendileri ma'sum mahluklar.
 • Melekler.
 • Melekler.
 • Melekler. (Arapça)

melaike / melâike / ملائكه / مَلَائِكَه

 • Melekler.
 • Melekler.
 • Allahü teâlânın nûrdan yarattığı latîf, mâsum ve günah işlemeyen kulları. Melekler.
 • Melekler.
 • Melekler.
 • Melekler.) (Arapça)
 • Melekler.

melaike-i arziye / melâike-i arziye

 • Dünyadaki işlerle meşgul olan melekler.

melaike-i izam / melâike-i izâm

 • Büyük melekler.

melaike-i kiram / melâike-i kiram

 • Aziz, şeref ve kerem sahibi melekler.

melaike-i müekkel / melâike-i müekkel

 • Görevli melekler.

melaike-i mukarrebin / melâike-i mukarrebîn

 • Makam itibariyle Allah'a yakın olan melekler.
 • Allah'a yakın olan melekler.

melaike-i sıyanet / melâike-i sıyanet

 • Koruyucu melekler.

melbusat / melbûsât

 • Giyecekler.

melek-ül-mukarreb

 • Huzûru ilâhide bulunan melekler.

melekat-ı akliye / melekât-ı akliye

 • Aklî melekeler, yetenekler.

menasim

 • (Tekili: Mensim) Yollar, tarikler, meslekler.
 • Alâmetler, izler, eserler, nişânlar.

merafık

 • (Tekili: Mirfak) Dirsekler.
 • Ev kilerleri.
 • Mutfaklar.

merakib / merâkib

 • Binekler.
 • Binekler.

mesai / mesâi

 • Çalışmalar, emekler.

mesalik

 • (Tekili: Meslek) Meslekler. Tutulan yollar. Süluk edilen yollar.

mesamat / mesâmât

 • Gözenekler, pencereler.
 • Cilt üzerinde küçük delikler, gözenekler.

mesamm

 • (Tekili: Mesemm) İnsan veya hayvan cildi üzerindeki teneffüse yarayan küçük delikler, gözenekler.

mesammat / mesammât

 • (Tekili: Mesâmm) Mesammlar. Delikler, gözenekler.

meşrubat / meşrûbat / meşrûbât

 • İçecekler.
 • İçecekler.
 • İçecekler.

metalib

 • İstekler. Arzular. Taleb edilen şeyler.

metalib-i istikbal

 • İstikbale aid istekler. Gelecek için olan arzu ve talebler.

mevadd-ı taamiye

 • Yiyecek maddeleri, yiyecekler.

meyliyat

 • Bir tarafa meyleden istekler.

mübarekat / mübârekât

 • Mübarekler.

müdebbirat / müdebbirât

 • Müdebbirler, tedbir ve idarede vazifeli olanlar.
 • Melekler.

mukarreb melek

 • Allahü teâlânın huzûrunda bulunan melekler.

mukarrebin / mukarrebîn

 • Allah'a mânen yakın olan büyük melekler.

muktaziyat

 • Gerektirici sebepler; gerekler.

mülhakat / ملحقات

 • Ekler. (Arapça)
 • Bir yere bağlı olan başka yerler. (Arapça)

münker ve nekir

 • Kabirde suâl soran melekler.
 • Sorgu melekleri, öldükten sonra insanları kabirde sorgulayan melekler.

mürselat / mürselât

 • Gönderilen şeyler.
 • Melekler.
 • Kur'anın 77. suresidir. Urf Suresi de denir. Mekkîdir.

mutalebat / mutâlebât / مطالبات

 • (Tekili: Mutâlebe) (Taleb. den) İstenilen şeyler. İstekler.
 • İstekler. (Arapça)

müyulat / müyûlât

 • Meyiller, eğilimler, istekler.

nazair

 • Nazire. Nazireler. Benzerler, örnekler.

nebail

 • (Tekili: Nebile) Yüceler, ulular, yüksekler.

nefs-i hayvani / nefs-i hayvanî

 • Hayvanî istekler. Canlılardaki yaşama ve hareket kuvvetleri.

nefsani müştehiyat / nefsânî müştehiyat

 • Nefsin hoşuna giden arzu ve istekler.

nevey

 • (Tekili: Nevât) Çekirdekler.

neveyat

 • (Nevâ) Nüveler, çekirdekler.

niam

 • (Tekili: Ni'met) İyilikler. Yiyecekler. Nimetler.
 • Hidayetler.

ninan

 • (Tekili: Nun) Balıklar, semekler.

nukuş

 • Nakışlar, bezekler.

nutu'

 • (Tekili: Nat') Meşinden yapılmış döşekler.
 • Sofra bezleri.

nüvat

 • (Tekili: Nüve) Nüveler, çekirdekler.
 • Nüveler, çekirdekler.

objektif

 • Hakikatı olduğu gibi aksettiren. (Fransızca)
 • Fotoğraf makinası ve dürbün gibi cihazlardaki mercekler. (Fransızca)
 • Gaye. (Fransızca)
 • Fls: Varlıkla alâkalı. (Fransızca)

peszinde / پس زنده

 • Geriye kalan, yaşayan son örnekler. (Farsça)

pil

 • Topuk, ökçe. (Farsça)
 • Çelik çomak oyunu. (Farsça)
 • Çadır eteği tutturmada kullanılan küçük ağaç değnekler. (Farsça)

rağabat / rağabât

 • Rağbetler, istekler.
 • Rağbetler, istekler.

rahmet melekleri

 • Yeryüzünde dolaşan ve mü'minlerin ölümü ânında hâzır olan melekler. Bunlara Rûhâniyân da denir.

rical / ricâl / رجال

 • Erkekler.
 • Erkekler. (Arapça)
 • Üst düzeyde bulunanlar. (Arapça)

rızık

 • Allah'ın ihsan ettiği nimetler, yiyecekler.

sehab

 • (Çoğulu: Sehâib) Bulut.
 • Karanlık.
 • Bulut gibi uçuşan böcekler.

serabil

 • (Tekili: Sirbâl) Gömlekler.

şevakil

 • (Tekili: Şâkile) Tarikler, yollar. Mezhebler, tarikatlar, meslekler. Şâkileler.

şevamih

 • (Tekili: Şâmiha) Yüksek yerler, tepeler, yüksekler.

sualat / sualât

 • (Tekili: Suâl) Suâller, sorular. İstemeler, istekler.

şübeh

 • (Tekili: Şübhe) şübheler, şekler. şübhe edilenler.

sümut

 • (Tekili: Simât) Sofralar, yemek masaları.
 • Sofraya veya masaya gelmiş yemekler.

ta'yinat / ta'yînât / تَعْي۪ينَاتْ

 • Belirlenmiş yiyecekler.

taraik

 • (Tekili: Tarikat) Tarikatlar, meslekler.

tayinat / tâyinat

 • Erzak, yiyecekler.

temenniyat / temenniyât

 • Temenniler, dilekler, istekler.
 • (Tekili: Temenni) Temenniler, dilekler, istekler.

temsilat / temsilât

 • (Tekili: Temsil) Temsiller, örnekler.

temsilat-ı maddiye / temsilât-ı maddiye

 • Maddî benzetmeler, örnekler.

tetimmat / tetimmât

 • Tamamlayan ekler.

tezahürat / tezâhürât / تظاهرات

 • Ortaya çıkışlar, oluşlar. (Arapça)
 • Destekler. (Arapça)

teznibat / teznibât

 • (Tekili: Teznib) İlâveler, eklemeler. Ekler.

tılsımat-ı kur'aniye / tılsımât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'da bulunan sırlar, gizli gerçekler.

turuk

 • (Tekili: Tarîk) Yollar, tarikler. Meslekler. Usuller.
 • Aygırlanmak.

tuum

 • (Tekili: Taam) Taamlar, yemekler.
 • Lezzetler, tadlar, zevkler.

umud

 • (Tekili: Amud) Direkler. Sütunlar.
 • Mc: Seyyidler. Askerî elçiler.

vakas

 • Boynun kısa olması. Ateşe attıkları ufacık değnekler.
 • İki nisap zekâtın arasındaki zekâtı olmayan hayvanlar.

vakıat / vâkıât

 • Olaylar, gerçekler.

vesaid

 • (Tekili: Visâde) Yastıklar, şilteler, döşekler.

vildan / vildân / ولدان

 • Bebekler. (Arapça)
 • Köleler. (Arapça)

yegan / yegân

 • (Tekili: Yek) Birler. Tekler. Teker teker. (Farsça)

zamaim / zamâim / ضمائم

 • (Tekili: Zamime) İlâveler, ekler. Artırmalar.
 • Ekler. (Arapça)

zebaniyan / zebaniyân

 • (Zebaniye) Zebaniler. Cehennemlikleri Cehennem'e atmaya vazifeli melekler. (Farsça)

zelazil

 • (Tekili: Zilzil) Uzun etekler.

zevad

 • Azıklar, yiyecekler.

zevahir

 • (Tekili: Zühre) Çiçekler.
 • Parlak yıldızlar.
 • Ziynetli, parlak ve berrak olanlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın