LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ekinci ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

ablise

 • Tarlaya tohum atan, ekinci. (Farsça)

basine

 • Ekincilerin sabanı.
 • Sanat ehlinin âletleri.
 • Kaba çuval.

berz-gar

 • Ekinci. (Farsça)

bezr-ger

 • Çiftçi, ekinci. Tohum serpen. (Farsça)

bezr-kar / bezr-kâr

 • Ekinci, çiftçi. Tohum saçan. (Farsça)

dih-gan

 • Ekinci, çiftçi, köylü. (Farsça)

ekir

 • (Çoğulu: Ekere) Ekinci.

engüşte

 • Ekincilerin harman savurdukları âlet, yaba. (Farsça)

erayis

 • (Tekili: Eris) Çiftçiler, ekinciler.

eris

 • Çiftçi, çift süren, ekinci.

feddad

 • şiddetli ses. Ekinci.
 • Çoban.

felahat

 • Çiftçilik, ekincilik, ziraat, haraset.

fellah / fellâh

 • Ekinci, çiftçi, ziraatle uğraşan arab.
 • Zenci, siyah arab.
 • Ekinci, tarımcı.

haraset

 • Çift sürme.
 • Sürülen yer. Tarla.
 • Ekincilik, çiftçilik.

harras

 • (Harâset. den) Çiftçi, ekinci. Toprağı işleyip ekin eken.

heyd

 • Ekinci yabası. (Farsça)

keşaverz

 • Ekinci, çiftçi. Ekinlik. (Farsça)

kısra

 • Ekincilerin kesmik dedikleri başakta kalan buğday. Buğday çalkandığında kalbur içinde kalan kaba buğday başları.

kiştkar / kiştkâr

 • Çiftçi, ekinci. (Farsça)

misvat

 • Ekincilerin sürgüsü.

muhtasıd

 • (Hasad. dan) Ekinci, çiftçi. İhtisâd eden, ekin biçen.

müzaraa

 • Ziraat üzerine yapılan işler, ekincilikle ilgili olarak yapılan işler.
 • Toprağa, çalışmağa ve kazanca ortak olmak üzere kurulan şirket.

zerra'

 • Ekinci, çiftçi.