LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ek olarak ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

dünyevi haşir / dünyevî haşir

 • Büyük haşre örnek olarak bahar mevsiminde bitkilerin ve hayvanların dirilişi.

ezcümle / اَزْ جُمْلَه

 • Örnek olarak.

ferda

 • Yarın. Bugünden sonraki gün. (Farsça)
 • Arabçada: Bir olarak. Tek olarak. (Farsça)

füru

 • Aşağıda. Âciz. Beceriksiz. Geride kalmış... mânaları ifade eder, kelimenin önüne veya sonuna getirilerek ek olarak kullanılır. (Farsça)

hünkar mahfili / hünkâr mahfili

 • Eskiden camilerde padişahlar için yapılmış olan yerler. Bu mahfiller camilerin zemininden yüksek olarak yapılır ve caminin iç kısmını görmek için kafes konulurdu. Bunun haricinde kafesin birkaç yerinde 20-30 cm. en ve boyunda açılabilir küçük pencereler de bulunurdu.

idam-ı ebedi / idâm-ı ebedî

 • Dirilmemek üzere yok oluş; âhiret inancı olmadığı için ölümü ebedî yokluğa gitmek olarak görme.

ifrad

 • Tek olarak söylemek.
 • Ayırmak.
 • Göndermek. Yollamak.

ilave

 • (Çoğulu: İlâvât) Katma, ek yapma, arttırma, zam.
 • Bir kitabın sonuna gerek yazarı ve gerek başkası tarafından sonradan eklenen kısım. Zeyil.
 • Bir gazetenin çıkardığı sayıdan başka ona ek olarak ve ayrıca çıkardığı sayı.
 • İmzadan sonra mektubun altına yazılan şey.

ilaveten / ilâveten / علاوة

 • Ek olarak.
 • Ek olarak, yanı sıra. (Arapça)

istidaden

 • Kabiliyet, yetenek olarak.

iz

 • "Hem, vakt, yevm, hîn" gibi kelimelerden sonra ek olarak kullanılır. Meselâ: Hîneizin: O vakit ki. Yevmeizin: O gün ki, kelimelerinde olduğu gibi.
 • Mâzi fiillerinden evvel "iz" gelirse: İzküntü muallimen: Muallim olduğum zaman mânasına geliyor. (iz) Yazılmasa mânası, muallim idim olur

izafeten / izâfeten / اضافة

 • Ek olarak, yanı sıra. (Arapça)

melfuf

 • Bir şeye ek olarak sarılmış.

meselen

 • Misâl ve örnek olarak. Söz gelişi. Meselâ.

misali / misâlî

 • Örnek olarak verilen.

münferiden

 • Tek olarak.

ricalen / ricâlen

 • Yaya olarak. Yayan.
 • Erkek olarak.
 • Erkek olarak.

taamen / taâmen

 • Yiyecek olarak.

teberrüken

 • Uğurlu ve mübarek olarak. Bereket mevzuu ederek.

tecriden

 • Tecrid ederek. Tek olarak.
 • Mücerred (soyut) olarak. Tekliyerek.

tipik

 • Nümune, örnek olarak. Benzer. (Türkçe)

ümsüle

 • Örnek olarak verilen beyit. Misal olarak gösterilen mısra.

vahiden / vâhiden

 • Vâhid olarak. Tek olarak.

zamimeten / ضميمة

 • Ek olarak. (Arapça)

zeylen / ذیلا

 • Ek olarak. İlâve ederek.
 • Ek olarak.
 • Ek olarak.
 • Ek olarak. (Arapça)

zeyliyat / zeyliyât

 • İlâve ve ek olarak yazılan şeyler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın