LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te ehl-i h kelimesini içeren 43 kelime bulundu...

cemaat-i hademe-i ehl-i hiref

 • Tar: Saray işlerini yapmakla vazifelendirilmiş sanatkârlar zümresi.

ehl-i hadaret

 • Şehirlerde yaşayan. Medeni.

ehl-i hadaret ve medeniyet / ehl-i hadâret ve medeniyet

 • Şehirlerde yaşayanlar, medenîler.

ehl-i hadis / ehl-i hadîs

 • Hadis ilmiyle uğraşanlar, hadis âlimleri.

ehl-i hak

 • Hak ve doğru yolda olan kimseler.
 • Doğru yolda olanlar.
 • İmân, İslâmiyet ve Hak yolunda olan. Hak mezhebde olan. Hakka, hakikata vâsıl olmuş olan. (Farsça)

ehl-i hak ve hakikat

 • Hak ve hakikat üzere olanlar.

ehl-i hak ve iman

 • Hak ve doğru yolda olan, Allah'a ve Allah'tan gelen her şeye inanan kimseler.

ehl-i hak ve insaf

 • Hak ve doğru yolda olan insaf sahibi kimseler.

ehl-i hak ve istikamet

 • Doğru ve hak yolda olan kimseler.

ehl-i hak ve zekavet / ehl-i hak ve zekâvet

 • Doğru yoldan olan ve çabuk anlayıp kavrayan zekî kimseler.

ehl-i hakikat

 • Hakikat ehli, doğru ve hak yolda olanlar.

ehl-i hakikat ve kemal / ehl-i hakikat ve kemâl

 • Doğru ve hak yolda olanlar ve mânevî açıdan belirli bir olgunluğa erişmiş kimseler.

ehl-i hakikat ve keşif

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i hakim

 • Hakimler heyeti.

ehl-i hal / ehl-i hâl / اهل حال

 • İlâhî aşka bağlanmış, çoşkunluk ve vecd sahibi.
 • Hâl sâhibi. Mânevî zevklere kavuşmuş kişi.
 • Hâlden anlayıp, duruma göre idâre eden kimse. İlâhi tecellilere ve mânevi feyze mazhar olan. (Farsça)
 • Halden anlayan

ehl-i hall ü akit

 • Bir ülkeyi yönetme, bir devlet başkanını seçme veya azletme yetkisine sahip kişiler, millet vekilleri.

ehl-i hall ve akd

 • Hükümet ve Cumhurbaşkanının seçme ve azletme yetkisine sahip olan meclis.

ehl-i hamiyet

 • Hamiyet ve gayret sahibi kimseler.

ehl-i hayal

 • Hayalciler, hayalperestler.

ehl-i hayat

 • Hayat sahipleri.

ehl-i hayrat / ehl-i hayrât

 • Hayır ehli, sahipleri.

ehl-i haysiyet

 • Haysiyet, itibar ve şeref sahipleri.

ehl-i heva / ehl-i hevâ

 • Nefsin isteklerine uyanlar.
 • Nefsine uyan, nefsinin arzu ve istekleri peşinde koşan.
 • Bid'at (dinde olmayan inanış ve işler) sâhibi.

ehl-i hevesat / ehl-i hevesât

 • Nefsin hoşlandığı, gelip geçici istek ve arzuların peşinde olanlar.

ehl-i hibre

 • Ehl-i vukuf. Bilirkişi. Meselenin künhüne vâkıf mütehassıs zât. (Farsça)

ehl-i hidayet / ehl-i hidâyet

 • Hidâyette ve doğru yolda olanlar. Hidâyete erişmiş kimseler.
 • Doğru yolda olanlar, iman etmiş olanlar.

ehl-i hidayet ve huzur / ehl-i hidâyet ve huzur / اَهْلِ هِدَايَتْ و حُضُورْ

 • Doğru ve hak yolda ve huzurda olanlar.
 • Hak üzere olup, her an Allah'ın huzurunda olduğunu yakinen bilenler.

ehl-i hidayet ve istikamet

 • Doğru ve hak yolda olanlar.

ehl-i hıfz

 • Kur'ân'ı ezberleyen, kimseler, hâfızlar.

ehl-i hikmet

 • Felsefeciler.
 • Hikmet ehli, hikmet bilen.

ehl-i himmet

 • Himmet ve gayret sahipleri.

ehl-i hırs

 • Hırs gösterenler.

ehl-i hubre / اهل خبره

 • Bilirkişi.

ehl-i hüküm

 • Yöneticiler, idareciler.

ehl-i hükumet / ehl-i hükûmet

 • Hükümette olanlar yöneticiler.

ehl-i hükümet

 • Hükümete mensup kimseler, milleti idare edenler.

ehl-i hüner

 • Ustalık ve beceri sahipleri.

ehl-i hürriyet

 • Hürriyet yanlıları, Meşrutiyet sistemini savunanlar.

ehl-i huzur

 • Kendisini her an Allah'ın huzurunda hissedenler.

müjde-i peyman-ı kulub-u ehl-i hak / müjde-i peyman-ı kulûb-u ehl-i hak

 • Hak ehlinin kalplerinin müjdeli sözü.

taife-i ehl-i hak

 • Hak ve doğru yolda olan kimseler.

taife-i ehl-i hakikat

 • Hak ve doğruluk üzere olanların taifesi.

uyun-u ehl-i hak / uyûn-u ehl-i hak

 • Hakka taraftar olanların gözleri.