LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te eg kelimesini içeren 139 kelime bulundu...

a'sel

 • Eğri olan şey. Eğri dişli veya bacaklı kimse.

a'vec

 • Eğri büğrü.

adcem

 • Eğri burunlu.

ahzad

 • Eğrilip bükülen, esnek.

akf

 • Eğmek, meylettirmek.

amuc

 • Eğri giden ok.

asur / asûr

 • Eğri boyunlu.

azamet-i saltanat

 • Egemenliğin büyüklüğü.

azumet / azûmet

 • Eğlence. Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey.

bazigah / bazigâh

 • Eğlence yeri, oyun yeri. (Farsça)

bedre

 • Eğirdir-Barla yolu üzerinde merkeze 11 km mesafede, Eğirdir gölü kenarında bulunan bir köydür.

beti'

 • Eğlenici, eğlenen.

bezmgah / bezmgâh / بزمگاه

 • Eğlence yeri. (Farsça)
 • Eğlence yeri, eğlence meclisi. (Farsça)

bürade

 • Eğeden çıkan talaş ki, "bürâde-i zeheb, bürâde-i fizza ve bürâde-i hadid" denir.

butv

 • Eğlenmek, geç gelmek.

cezair-i isna aşer / cezâir-i isnâ aşer

 • Ege Denizindeki oniki adalar.

dacem

 • Eğrilik.

daire-i hakimiyet / daire-i hâkimiyet

 • Egemenlik, üstünlük, âmirlik dairesi.

daire-i maarif

 • Eğitim-öğretim dairesi.

deha-yı fenni / dehâ-yı fennî

 • Eğitimini fen ve felsefeden almış olağanüstü akıl.

dugata

 • Eğri bir ağaç cinsi.

edrem

 • Eğerin altına konulan keçe. (Farsça)

efkam

 • Eğri.

eger / اگر

 • Eğer. (Farsça)

eğlence-perest

 • Eğlence ve oyuna düşkün.

eğlenceperest

 • Eğlenceye pek düşkün.

ehl-i maarif

 • Eğitimciler; ilim ve irfan ehli olanlar.

ekkaf

 • Eğerci, semerci.

ena'

 • Eğlenmek.

er

 • Eğer, şâyet, ise, olsa, olur ise... mânalarına gelir. (Farsça)

fe-illa

 • Eğer olmazsa. Olmadığı takdirde (gibi mânalara gelir.)

gayf

 • Eğilmek, meyl.

gazzal

 • Eğrilen iplik.

ger / گر

 • Eğer.
 • Eğer.
 • Eğer. (Farsça)

hacen

 • Eğrilik.

hakimiyet / hâkimiyet / حاكميت

 • Egemenlik. (Arapça)

hakimiyetlik / hâkimiyetlik

 • Egemenlik.

ham / خم

 • Eğri, bükülmüş.
 • Eğik, eğri, bükük. (Farsça)

ham'

 • Eğrilik, aksaklık.

hamide / hamîde / خميده

 • Eğik, eğri. (Farsça)

hatt-ı münhani / hatt-ı münhanî

 • Eğri çizgi. Eğilen hat. (Farsça)

hez

 • Eğlence. Ciddi olmayan söz.

hücre-i talim

 • Eğitim hücresi.

hudu'

 • Eğilip tevâzu etmek.

hükümran olan

 • Egemen olan.

hükümran olma / hükümrân olma

 • Egemen olma.

i'vicac / i'vicâc / اعوجاج

 • Eğrilme, burkulma. (Arapça)

igzal

 • Eğirmek.

in-şae

 • Eğer isterse, istediği gibi...

inhina

 • Eğilme, münhani olma, yay biçimine girme, kavislenme.

ivicac / îvicâc

 • Eğrilik.

ivicacat / îvicâcât

 • Eğrilikler.

kec / كج

 • Eğri, çarpık. (Farsça)
 • Eğri. (Farsça)

kecnigah / kecnigâh

 • Eğri bakışlı. Bakışları eğri olan kimse. (Farsça)

kej / كژ

 • Eğik, eğri. (Farsça)

lahiyane / lâhiyâne

 • Eğlenircesine, oynarcasına.

layetefellel / lâyetefellel

 • Eğilmez, kırılmaz.

lehv

 • Eğlence. Âhirette faydası olacak şeylerden alıkoyan her şey.

levlake

 • Eğer sen olmasaydın (meâlindedir).

maarif / maârif / مَعَارِفْ

 • Eğitim öğretim.

maarif dairesi

 • Eğitim dairesi, Millî Eğitim Bakanlığı.

maarif vekili / maârif vekîli / مَعَارِفْ وَك۪يلِي

 • Eğitim bakanı.

maarifi / maarifî

 • Eğitim ve öğretim alanıyla ilgili.

maarifperver / maârifperver

 • Eğitimi seven.

maarifperverlik

 • Eğitim ve öğretime değer verme.

maarifsizlik

 • Eğitimsizlik.

mail / mâil

 • Eğilmiş, meyilli, istekli, andırır, yörünge.

maile / mâile

 • Eğri, eğik.
 • Eğri, eğilmiş, eğri-büğrü.

mailiyyet / mâiliyyet

 • Eğiklik. Meyillik.

manevra

 • Eğitim ve deneme.

manevra meydanı

 • Eğitim ve deneme yeri.

meyelan / meyelân

 • Eğilim; bir tarafa eğilme, eğilim gösterme; temayül.
 • Eğilim, istek.

meyil

 • Eğilim, istek, arzu.

meyl

 • Eğilim.

meyleden

 • Eğilim gösteren.

meylen

 • Eğilerek, meylederek. O taraftan olarak.

mishal

 • Eğe, törpü gibi yontma aletleri.

mizah-nüvis

 • Eğlenceli mizahlı yazılar yazan. (Farsça)

muallem / مُعَلَّمْ

 • Eğitimli, talim görmüş.

mücec

 • Eğik ve dönük.

münhani / münhanî

 • Eğri.
 • Eğri, kamburlu, eğilen, eğrilen. Beli bükülmüş yaşlı kişi.

münhaniye

 • Eğilen, eğrilen.
 • Eğri, çarpık.

mürebbi / mürebbî / مربى

 • Eğitmen, eğitici. (Arapça)

mürechan

 • Eğik ve eğri.

müsamere

 • Eğlence, piyes.

müteavvic

 • Eğilmiş, eğri, çarpılmış, çarpık.

mütehanni

 • Eğrilen.

mütemayilen imtidad

 • Eğimli olarak birleşme noktasına doğru uzaması.

müyul / müyûl

 • Eğilimler, meyiller.

müzeyyif

 • Eğlenen, tezyif eden, hakaret ve alay eden.

na-rast

 • Eğri. Doğru olmayan. (Farsça)

nüzhet-efza / nüzhet-efzâ

 • Eğlenceli ve gönül açacak yer. (Farsça)

pedagog

 • Eğitim bilimi uzmanı, eğitimci.

rahle-i tedris

 • Eğitim ve öğretim rahlesi, üzerinde ders verilen küçük masa.

rak'

 • Eğilmek.

reys

 • Eğlenmek, eğlendirmek.

riman

 • Eğilip meyletmek.

safa-bahş

 • Eğlendiren, rahatlandıran, kederi def'eden, hatırı hoş eden. (Farsça)

saltanat / saltanât

 • Egemenlik, hükümranlık.

şatib

 • Eğri, eğik, mâil.

saver

 • Eğri boyunlu olmak.

şayet / şâyet

 • Eğer, olur ki.

sefa / sefâ

 • Eğlenme.

sefihane

 • Eğlenceye ve lüzumsuz masraflara düşkün olarak. (Farsça)

sermediyet-i hakimiyet / sermediyet-i hâkimiyet

 • Egemenliğin devamlılığı.

sultan-ı sermedi / sultan-ı sermedî

 • Egemenliğinin sonu olmayan Allah.

ta'kif

 • Eğriltmek.

ta'limhane / ta'lîmhâne / تعليم خانه

 • Eğitim alanı. (Arapça - Farsça)

ta'vic

 • Eğme, eğip bükme. Eğriltme.

tahsil yapma

 • Eğitim alma.

taht-ı saltanat

 • Egemenlik tahtı.

talim / tâlim

 • Eğitim, öğretim.

talim ve terbiye

 • Eğitim ve öğretim.

talimgah / talimgâh

 • Eğitim yeri.

talimsiz

 • Eğitimsiz.

te'vid

 • Eğriltme.

te'ye

 • Eğlenmek, durmak, oyalanmak.

teammüc

 • Eğrilik.

tedrisat

 • Eğitim, öğretim.

teevvüd

 • Eğrilme, bükülme. İki kat olma.

tekavvüm

 • Eğri iken doğrulma.

tekavvüs

 • Eğilme, bükülme.
 • Eğilme, bükülme.

tekeddün

 • Eğlenmek.

teleddün

 • Eğlenmek.

temayül / temâyül / تمایل

 • Eğilim ve istek gösterme.
 • Eğilim. (Arapça)

temayül etmeme

 • Eğilim göstermeme, yönelmeme.

temayülat / temâyülât / تمایلات

 • Eğilimler. (Arapça)

tenezzülat / tenezzülât

 • Eğilmeler, seviyeye inmeler.

terbiye

 • Eğitim, öğretim.

terbiyehane

 • Eğitim ve terbiye yeri, terbiye evi.

terbiyeten

 • Eğitim, yetişme itibariyle.

terbiyevi / terbiyevî / تربيوی

 • Eğitimsel. (Arapça)

terebbüt

 • Eğlenmek.

tesebbüt

 • Eğlenmek, oyalanmak. Geç gelmek.

tevla'

 • Eğrilik.

usul-ü tedris

 • Eğitim medotu, pedegoji.

velev

 • Eğer, gerçi, her ne kadar da, hatta, ister, isterse.

velev ki

 • Eğer ki, hatta.

zali / zâli

 • Eğri, eğimli.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın