LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te efir ifadesini içeren 13 kelime bulundu...

eluk

 • Sefir, büyük elçi.

enfar

 • (Tekili: Nefir) Cemaatler, topluluklar, cemiyetler. Halk, ahali, kalabalıklar, izdihamlar.

icazet-i külli / icazet-i küllî

 • Vaktiyle Osmanlı serdarlarına ve sefirlerine müsâlaha, muahede akdi ve sair işler hakkında verilen mezuniyet. Tam salâhiyet demektir. Bu salâhiyeti alan kumandan veya sefir, üzerine aldığı işi merkezden sormaya ihtiyaç kalmadan maslahatın icabettirdiği ve kendi aklının erdiği vechile yapıp bitirirdi

ifad

 • Bir kimseyi elçilik (sefirlik) vazifesiyle gönderme.

mehterhane

 • Tar: Zurna, nakkare, nefir, zil, davul ve kösden kurulu askeri mızıka takımı. (Farsça)

mevfur

 • (Vefir. den) Tam olan şey. Çoğaltılmış. Çok. Kesir. Bisyâr. Evfer.
 • Edb: Aruz kalıblarından biri.

safir

 • (Sefir) Sefere çıkan.
 • Elçi.
 • Kâtib.

sefaret

 • Sefirlik, elçilik.
 • Sefirlik, elçilik.

sefarethane

 • Sefirlik, elçilik. Elçilik konağı. (Farsça)

süfera

 • (Tekili: Sefir) Sefirler, elçiler.

süfera-yi ecnebiye

 • Yabancı devlet sefirleri. Yabancı devlet elçileri.

tenfir

 • (Nefret. den) Ürkütme, korkutma.
 • Nefret ettirme.
 • Mekruh ve müstehcen isim takma.
 • Galibiyetle hükmetme.
 • (Nefir. den) Asker toplama.

vefire

 • (Bak: VEFİR)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın