LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ebleh ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

belahet / belâhet / بلاهت

 • Eblehlik. (Arapça)

bevahe

 • (Tekili: Bûhe) Dişi baykuşlar.
 • Çakır doğan kuşları.
 • Ahmak, ebleh adamlar.

cu'bus

 • Ebleh, ahmak.

deng

 • Hayran, şaşkın, şaşmış olan, ahmak, ebleh, bön, sersem. (Farsça)
 • İki katı maddenin tokuşmasından hasıl olan ses. (Farsça)
 • Pergel noktası. (Farsça)

ebled

 • Ebleh, ahmak, bön. Söylenilen şeylere aklı hemen taalluk etmeyen kimse.
 • Açık kaşlı.
 • Şişman gövdeli kişi.

eblehane / eblehâne

 • Ahmakçasına. Eblehçesine. (Farsça)

eblehiyyet

 • Ahmaklık, eblehlik, bönlük, salaklık, saflık, kalın kafalılık.

er'an

 • Ahmak, bön, salak, ebleh.
 • Deli, çılgın.
 • Şaşkın, şaşırmış, taaccüb etmiş.
 • Uzun boylu, akılsız kişi.
 • Leşker.
 • Dağ. (Müe: Ra'nâ)

evgad

 • (Tekili: Vagd) Ahmaklar, eblehler, salaklar, bönler, akılsızlar.

harbat

 • Ahmak, bön, ebleh. (Farsça)
 • İri yapılı kaz. (Farsça)
 • Kalıp ve kıyafeti yerinde olduğu halde ahmak olan kimse. (Farsça)

kalus / kâlus

 • Ahmak, ebleh, akılsız. (Farsça)

kan / kân

 • Ahmak, ebleh. Câhil. İdraksiz, düşüncesiz. (Farsça)

kemakl

 • (Kem-akl) Aklı kıt. Ahmak, ebleh.

lade

 • Ahmak, akılsız, ebleh. (Farsça)

lek

 • Ahmak, ebleh, sersem. (Farsça)
 • Yüzbin. (Farsça)
 • Kırmızı boya çıkarmaya yarayan bir maden. (Farsça)

mütebalih

 • Kendini ebleh gösteren. Bönlük tavrı takınan.

mütegabi

 • Ahmak tavrı takınan. Kendini ebleh gösteren.

mütegabiyane

 • Ahmakçasına, eblehçesine. (Farsça)

mütehamikane

 • Ahmakçasına, eblehçesine. (Farsça)

sadedil / sâdedil / ساده دل

 • Saf, temiz yürekli. (Farsça)
 • Ebleh, bön. (Farsça)

safderun / safderûn / صاف درون

 • Saf, yüreği temiz. (Arapça - Farsça)
 • Ebleh, bön. (Arapça - Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın