LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ebe kelimesini içeren 41 kelime bulundu...

abad / âbâd / آباد

 • Ebedler. Sonsuz gelecek zamanlar.
 • Ebedler, sonsuz gelecek zamanlar.
 • Ebedler. (Arapça)

ademabad / ademabâd

 • Ebediyyen yok olma.

akl-ı mead / akl-ı meâd

 • Ebedî rahata kavuşmak, Cennet'te ebedî kalmak ve Cehennem azâbından kurtulmak için hâlini ıslâh etmeyi, düzeltmeyi düşünen, uzak görüşlü, dünyâya değil, âhirete değer veren akıl.

aramgah-ı ebedi / ârâmgâh-ı ebedî

 • Ebedi olarak dinlenilecek yer, sonsuz olarak istirahat edilen yer, mezar.

arzu-yu beka

 • Ebedilik arzusu.

bakiyat-ı salihat / bâkiyat-ı salihat

 • Ebedî âlemde sevap olarak bâki kalan kutsal sözler, dine uygun iyi ve yararlı işler.

cism-i müebbed-i müşeyyed

 • Ebedleştirilmiş, sonsuzlaştırılmış sağlam cisim.

ebed

 • Ebedîlik. Zevalsizlik. Sonu olmamak.

ebed-şümul / ebed-şümûl

 • Ebedî içine alan.

ebed-ül abidin / ebed-ül âbidîn

 • Ebediyyen, sonsuz olarak.

ebeda / ebedâ

 • Ebedî olarak, ebediyyen.

ehl-i ebed

 • Ebedî olanlar, ebedîler.

firak-ı ebedi / firâk-ı ebedî / فِرَاقِ اَبَدِي

 • Ebedi ayrılık.

hab-ı cavid / hâb-ı câvid

 • Ebedî uyku, ölüm.

hayat-ı cavidan / hayat-ı câvidân

 • Ebedî, sonsuz hayat.

hayat-ı diniye ve ebediye ve uhreviye

 • Ebedî hayat , dinî hayat ve âhiret hayatı.

hicran-ı ebedi / hicrân-ı ebedî

 • Ebedî hicran, sonsuz ayrılık acısı.

hubbazi / hubbazî

 • Ebegümeci.

huld

 • Ebedilik. Sonu olmayan. Sonu olmamak.

hulud / hulûd

 • Ebedilik. Devam üzere olmak. Bir şey aslî hâleti üzere dâim olmak.
 • Ebedîlik, ölmezlik.

ile-l-ebed

 • Ebede kadar. Nihayetsiz.

kabile / kâbile / قابله

 • Ebe. (Arapça)

kıbal

 • Ebelik bilgisi ve işi.

makarr-ı saltanat-ı ebediye / makarr-ı saltanat-ı ebedîye / مَقَرِّ سَلْطَنَتِ اَبَدِيَه

 • Ebedi saltanat karargâhı (cennet).

müebbed

 • Ebedî. Dâimî. Sonsuz. Ömrün sonuna kadar.
 • Ebedî, sonsuz, ömür boyu.

müluhıya

 • Ebemgümeci dedikleri ot.

netice-i bakiye / netice-i bâkiye

 • Ebedi, kalıcı meyve, sonuç.

nisyan-i ebedi / nisyan-i ebedî

 • Ebedî unutma.

ömr-ü cavid / ömr-ü câvid

 • Ebedî hayat.

saadet-i ebediye / سَعَادَتِ اَبَدِيَه

 • Ebedî saadet.

saadet-saray-ı ebediyye / saâdet-saray-ı ebediyye

 • Ebediyyetin saâdetli sarayı. (Cennet kastediliyor)

sermed / سرمد

 • Ebedî, sürekli. (Farsça)

sermeden

 • Ebedî olarak.

sermedi / sermedî

 • Ebedî, sürekli.

sermediyet

 • Ebedîlik, süreklilik.

te'bid

 • Ebedîleştirme, sonsuz kılma.

tercüman-ı ebedi / tercüman-ı ebedî

 • Ebedî, sonsuz tercüman.

tevehhüm-i ebediyet

 • Ebedî yaşayacağını zannedip Allah'ın emirlerinden ve âhiret için hazırlanmaktan gaflet etmek. Hiç ölmeyecekmiş gibi evhâm ile sâdece bu dünyayı ve dünya menfaatlerini düşünmek.

tevehhüm-ü ebediyet / تَوَهُّمِ اَبَدِيَتْ

 • Ebedî yaşayacağını zannetme.

turra-i sermediye

 • Ebediyen silinmeyecek ilâhî turra, damga.

umur-u ebediye

 • Ebediyete ait işler, âhiret işleri.