LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te duyar ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

butlan-ı his

 • Ameliyat için bir uzvun hissinin iptâli, duyarsız hâle getirilmesi.

ehl-i gaflet

 • Âhirete, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olan kimseler.

ehl-i gaflet ve dalalet / ehl-i gaflet ve dalâlet

 • Âhirete ve Allah'ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız ve hak yoldan sapmış kimseler.

elemkarane / elemkârâne

 • Acı duyarak, üzüntülü bir şekilde.

gafil / gâfil

 • Duyarsız, umursamaz.
 • Allah'ın emir ve yasaklarından habersiz davranan.

gafilane / gafilâne

 • Umursamazca, duyarsızcasına.

gaflet

 • Umursamazlık; âhirete, Allah'ın emir ve yasaklarına duyarsız kalma hali.

gafletkarane / gafletkârâne

 • Umursamazca, duyarsızcasına.

gafletli

 • Allah'ın emir ve yasaklarına duyarsız davranan.

hassas / hassâs

 • Çok duyarlı.
 • Duyarlı.

hassasiyet / hassâsiyet

 • Duyarlı olma.
 • Duyarlılık.

hassasiyet-i fevkalade / hassasiyet-i fevkalâde

 • Olağanüstü hassasiyet, duyarlılık.

hassasiyet-i ilmiye

 • İlmî duyarlılık.

hassasiyet-i kalbiye

 • Kalbî hassasiyet, duyarlılık.

hassasiyetli

 • Duyarlı, hassas.

hürmeten

 • Saygı duyarak.

huzurkarane / huzûrkârâne

 • Huzurda gibi, huzur duyarak.

ihtiramen / ihtirâmen / احتراما

 • Saygıyla, saygı duyarak. (Arapça)

insan-ı gafil

 • Âhirete, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olan insan.

iştiyakan

 • Şevkle, hasretle, özlem duyarak.

kalb-i hassas / kalb-i hassâs

 • Hassas, nazik ve duyarlı kalp.

kemal-i hassasiyet / kemâl-i hassasiyet

 • Tam bir duyarlılık.

lakaydane / lâkaydâne

 • İlgisizce, duyarsızca.

lakayt / lâkayt

 • Kayıtsız, duyarsız, ilgisiz.

lakaytlık / lâkaytlık

 • İlgisizlik, duyarsızlık.

meleke-i hassasiyet

 • Hassasiyet melekesi; duyarlılık alışkanlığı, duyarlılık konusunda yatkınlık.

minnetdarane / minnetdârâne

 • Minnet duyarak.

minnettarane / minnettârâne

 • Minnet duyarak, yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi taşıyarak.

mukallid

 • Amelde, yapılacak işlerle ilgili konularda müctehid denilen derin âlime tâbi olan, uyan kimse.
 • İnanılacak şeylerin delillerini araştırmadan, anlamadan, sâdece anasından babasından duyarak îmân eden.
 • Fıkıh âlimlerinin yedinci derecesinde bulunan âlim.

müstemian

 • (Semi'. den) İşiterek, duyarak. Dinleyici olarak.

müteeddibane / müteeddibâne

 • Edeblenerek, utanç duyarak, haya ederek. Terbiyeli ve edebli bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

müteellimane / müteellimâne

 • Elem duyarak, kederlenerek.
 • Elem duyarak, kederlenerek. (Farsça)

müteessifen

 • Üzüntü duyarak, teessüf ederek.

müteessirane / müteessirâne

 • Üzüntü duyarak, etkilenerek.

mütevecciane / mütevecciâne

 • Sıkıntı ile. Dertli olarak. (Farsça)
 • Ağrı duyarak. (Farsça)

nadimane / nadimâne

 • Pişmanlıkla, pişman olarak, nedamet duyarak. (Farsça)

nazar-ı gaflet ve dalalet / nazar-ı gaflet ve dalâlet

 • İman hakikatlerine karşı duyarsız davranan ve hak yoldan sapanların bakışı.

nazenin / nâzenin

 • İnce, duyarlı.

nedametkarane / nedametkârâne

 • Pişmanlık duyarak.

perde-i gaflet

 • Gaflet, umursamazlık ve duyarsızlık perdesi.

samimane / samimâne

 • Samimi olarak. İçten duyarak, riyasızlıkla. (Farsça)

sem'an

 • Dinliyerek.
 • İşiterek, duyarak.

semaen

 • İşiterek, duyarak.

tegafül

 • Gaflet etme, duyarsızlıklık, mânevî sorumluluklarından habersiz davranma.

tevbe

 • Pişmanlık duyarak günahtan dönüş.

tevbe etme

 • Pişmanlık duyarak günahtan dönme.

zeval-i gaflet

 • Gafletin dağılması; Allah'ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâlinin sona ermesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın