LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dusmus ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

akab-rev

 • Arkadan gelen. Peşe düşmüş, arkaya takılmış. (Farsça)

beküsiste

 • Kopuk, kopmuş. Düşük, düşmüş. Gevşek, çözük. (Farsça)

ceber

 • (Ceberiyyun) Cüz'i iradeyi inkâr eden bir fırka-i dalle. Hak yolundan çıkmış, dalâlete düşmüş bir fırka. Bunların zıdları da Mu'tezile'dir.

dalgıç

 • Mercan, inci ve saire avlamak veya denizin dibine düşmüş olan şeyleri çıkarmak için denizin dibine dalmaya alışık adam. (Türkçe)

deka'

 • (Çoğulu: Dükk-Dükük-Dekâvât) Hörgücü arkasına düşmüş dişi deve.
 • Kaygan yer.

dü-muy

 • Saçına sakalına kır düşmüş adam. (Farsça)

duçar / dûçar

 • Yakalanmış, düşmüş.
 • Yakalanmış, düşmüş.

duçar-ı acz / dûçâr-ı acz

 • Güçsüzlüğe yakalanmış, düşmüş.

elett

 • Dişi kökünden çıkıp düşmüş olan kişi.

eşmat

 • Saç ve sakallarına kır düşmüş olan.

felaketdide

 • Felakete düşmüş. Felâket görmüş olan.

felaketzede

 • Belâya uğramış, bir musibete düşmüş, acınacak hale gelmiş olan. (Farsça)

felekzede

 • Belâya uğramış, bir musibete düşmüş.

fetk

 • Şak etme. Ayırma. Yarma. Yarılma.
 • Tıb: Dikilmiş bir şeyi söküp ayırmak.
 • Kasık yarığı, kasık zarının yarılması ile barsakların torba içine dolmasından ibaret sakatlık. Fıtık hastalığı.
 • Şafak sökmesi. Fecir ağarması.
 • Parçalanıp birbirine düşmüş cemaat.

fütade / fütâde / فتاده

 • (Çoğulu: Fütâdegân) Mübtelâ, tutkun. (Farsça)
 • Biçare, zavallı. (Farsça)
 • Düşkün, düşmüş. (Farsça)
 • Düşkün. (Farsça)
 • Düşmüş. (Farsça)
 • Aşık. (Farsça)
 • Tutkun. (Farsça)

garib / garîb

 • Garip, yabancı, kimsesiz, yâd ellere düşmüş, yadırganan şey.

gavun

 • (Tekili: Gavi) Azgınlar, azmışlar, doğru yoldan çıkıp dalâlete düşmüş olanlar.

gurbet-zede

 • Memleketinden başka yerde bulunan, gurbete düşmüş olan. (Farsça)

hasret-zede

 • (Çoğulu: Hasret-zedegân) Hasrete düşmüş, hasrete uğramış. (Farsça)

hayret-zede

 • Hayrete düşmüş ve şaşırmış olan. (Farsça)

jaledar

 • Üzerine çiğ düşmüş, kırağılanmış. (Farsça)

kahil / kâhil

 • Saçına ak düşmüş adam. Yaşlı, ihtiyar. Tembel.

kanıt

 • Ümidi tamamen sönmüş. Ye'se düşmüş, ümitsiz, kederli, hüzünlü.

maskara-alud / maskara-âlûd

 • Gülünç duruma düşmüş.

masku'

 • Kırağı düşmüş yer.

me'yus

 • Ümidsiz. Kederli. Ye'se düşmüş. Ümidi kesik.

medhul

 • (Dahl. den) Ayıplanacak kusuru olan.
 • Dile düşmüş.
 • Kendisine birşey girmiş olan.

meftun / meftûn

 • Sihirlenmiş, fitneye düşmüş.
 • Gönül vermiş, tutkun, vurgun.
 • Hayran olmuş, şaşmış.

mehcur

 • (Hicr. den) Uzaklaşmış, uzakta kalmış, ayrı düşmüş. Bırakılmış, metruk, unutulmuş, gayr-i müstâmel.
 • Saçma sapan, hezeyan. Amel edilmeyen. Kullanılmaz olmuş. Ayrılmış.

menkub

 • (Nekbet. den) Dert ve meşakkatlere mâruz kalmış olan.
 • Rütbe ve haysiyyetten düşmüş olan.

merd-i garib

 • Yabancı yerlere, gurbete düşmüş kişi.

mesgur

 • Dişi düşmüş kimse.

miskin-i zelil

 • Zillete düşmüş sefil, hor görülüp aşağılanan sefil.

mübtezel / مبتذل

 • (Bezl. den) Pek bol ve ucuz. Değersiz.
 • Hor kullanılan. Ortaya düşmüş olan.
 • Ele ayağa düşmüş. (Arapça)
 • Orta malı. (Arapça)
 • Çok bulunan. (Arapça)

muhlis

 • Saç ve sakalına kır düşmüş olan kimse.

münhebit

 • (Hübut. dan) Yukarıdan aşağı inen. İnmiş, düşmüş.

mütereddit

 • Kararsız, şüpheye düşmüş.

mütereddiye

 • Dağdan veya yüksek bir yerden düşmüş hayvan.

müzmen

 • Müzmin hale gelmiş.
 • Mc: Halsiz düşmüş, dermansız kalmış, zayıflamış.

nisvan-ı zelil

 • Ahlâken ve dinen düşmüş, zelil olmuş kadınlar.

sahib-fıraş

 • Hasta. Yatağa düşmüş. (Farsça)

sakıt

 • Düşen, düşük. Kıymetsiz, sukut eden. Ölü olarak düşmüş çocuk.

sari'

 • Düşmüş. Yere düşmüş sar'alı kimse.

sefih / sefîh

 • Zevk ve eğlenceye düşkün. Sefahete düşmüş. Malını düşünmeden harcayan.
 • Zevk ve eğlenceye düşkün, sefahata düşmüş, malını düşünmeden harcayan.

sevakıt

 • (Tekili: Sâkıta) Düşükler, düşmüşler.

üftade / üftâde / افتاده

 • Düşmüş. Fakir, biçare. (Farsça)
 • Âşık, tutkun. (Farsça)
 • Düşmüş. (Farsça)
 • Düşkün. (Farsça)
 • Aşık. (Farsça)
 • Zavallı. (Farsça)

üftadegan / üftâdegân / افتادگان

 • Düşmüşler. (Farsça)
 • Düşkünler. (Farsça)
 • Aşıklar. (Farsça)
 • Zavallılar. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın