LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te durak ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

abişhor

 • Hayvan sulama yeri. (Farsça)
 • İçme kabı. (Farsça)
 • Dinlenmek için kısa bir duraklama, teneffüs. (Farsça)
 • Günlük yiyecek. (Farsça)

bila-tevakkuf / bilâ-tevakkuf

 • Duraksamadan, durmaksızın.

bilatevakkuf / bilâtevakkuf

 • Duraksamadan.

ekspres

 • ing. Seyahatı esnasında ancak büyük duraklarda duran ve çok hızlı giden vasıta.

fasıla / fâsıla

 • Bend. Kısım. Bölük. Durak.
 • Mevsim.
 • Mebhas.
 • Ara, durak.

fetret / فترت

 • Duraklama. (Arapça)
 • İki olay arasındaki zaman. (Arapça)

hayzerane

 • Gemi durak yeri, iskele, liman.

hille

 • İstasyon, durak.

irtiyab

 • Duraklama, şüphelenme, tereddüt.

istasyon

 • Demiryollarında durak.

kat'-ı merahil / kat'-ı merâhil

 • Merhaleleri, durak yerlerini geçme. Yol alma, ilerleme.

makam-ı tevakkuf

 • Durma, duraklama makamı.

makatı'

 • (Tekili: Ka, uzun okunur) Kesmeler. Kesişmeler. Kesişen yerler.
 • (Kat') Sözdeki veya nazımdaki durak yerleri. Heceler.

makis

 • (Mâkise) Durup dinlenen, duraklayıp eğlenen.

makta

 • Durak yeri.

mekatı

 • Duraklar.

meks / مكث

 • Duralama, duraklama. (Arapça)

menahil

 • (Tekili: Menhel) Durak yerleri. Durulacak sulak yerler.
 • Hayvan sulanan yerler.

menazil-i kameriye / menâzil-i kameriye

 • Ay'ın menzilleri, durakları.

menhel

 • (Çoğulu: Menâhil) Hayvan sulanan yer.
 • Menzil, durak. Konaklanacak yer.

menzil

 • Durak.

merahil

 • (Tekili: Merhale) Menziller, merhaleler, konaklar, duraklar.

mevakıf / mevâkıf

 • Durulacak yerler. Vakıflar. Durak yerleri.
 • Duraklar.

mevkıf

 • Durak. Durulacak yer. Ayakta duracak yer. İstasyon.
 • Durak, durulacak yer; kıyâmette ölülerin diriltildikten sonra toplanacakları yer; Arasât meydanı, mahşer yeri.
 • Durak, bölüm.

mevkif / موقف

 • Durak. (Arapça)
 • İstasyon. (Arapça)

mola

 • İstirahat için işe ara vermek ve duraklamak.
 • Denizcilike: Gevşetme, koyverme manâsındadır.

necm

 • Kısım, durak; yıldız.

nişimengah / nişimengâh

 • Durak, yurt. Toplanılacak yer. (Farsça)

nokta

 • (Nukta) Benek.
 • Durak, mevki. Mahâl.
 • Göze ârız olan leke.
 • Durak işareti.
 • Tek karakol, tek nöbetçi.
 • Yazıdaki durak işâreti.
 • Mat: Hiçbir uzunluğu olmayan şekil.

secavend / secâvend

 • Kur'ân-ı kerîmin, mânâsına uygun ve doğru okunabilmesi için durak ve geçiş yerlerini gösteren işâretler.

sekte

 • Kesinti, duraklama.

sermenzil

 • Durak yeri. (Farsça)

sırr-ı menzil

 • Son durak sırrı, gerçeği.

teenni / teennî / تأنى

 • Yavaşlama, duraksama. (Arapça)
 • Dikkat gösterme. (Arapça)

telekkü'

 • Tevakkuf etmek, durmak, duraklamak.
 • Bir işe dolaşmak.

tevakkuf / تَوَقُّفْ

 • Durma. Eğlenip kalma. Duraklama.
 • Durma, duraklama.
 • Durma, duraklama.
 • Duraklama.

tu'tu

 • Söylerken duraklamak.

umuhet

 • Yapılacak işte tereddüt gösterme, tutulacak yolda duraklama.

vakfe / وقفه

 • Durak.
 • Durak.
 • Bir hareketin geçici olarak durdurulması.
 • Durak. Durulacak yer.
 • Hacıların Hac esnasında Arafat'taki tevakkufları olup, eda etmeğe mecbur oldukları şartlardan birisidir.
 • Durma, duraklama. (Arapça)

vakfe-i hayret

 • Hayret duraklaması.

vakfegah / vakfegâh / وقفه گاه

 • Durak yeri. (Farsça)
 • Durulacak yer, durak. (Arapça - Farsça)

vakıf / وَقِفْ

 • Kurândaki durak yeri.

vakıf yeri

 • Durak yeri.