LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te duası ifadesini içeren 39 kelime bulundu...

amin-i daimi / âmin-i daimî

 • Sürekli tekrarlanan "Allahım kabul eyle!" duası.

asm

 • "Aleyhissalâtüvesselâm" duasının kısa yazılışı.

bereket-i dua-yı nebevi / bereket-i dua-yı nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) duasının bereketi.

cevşen

 • "Zırh" mânâsında Peygamberimizin emsalsiz duası.

dua-i nebevi / dua-i nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) duası.

dua-i üstadane / dua-i üstadâne

 • Siz Üstadın duası.

dua-yı aciziye / dua-yı âciziye

 • Bu âcizin duası, kendi duam.

dua-yı nebevi / dua-yı nebevî

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) duası.

dua-yı rahmet

 • Rahmet duâsı.

dua-yı rahmet ve saadet

 • Rahmet, mutluluk ve huzur duâsı.

dua-yı şifa

 • Şifa duası.

dua-yı üstadane / dua-yı üstadâne

 • Siz Üstadın duası.

estağfirullah

 • Cenâb-ı Hak'tan kusurumun örtülmesini dilerim. Allah (C.C.) kusurumu efvetsin (mealinde, kusurunu anlayan bir müslümanın duâsı. Hürmet veya ikramlara karşı tevâzu maksadı ile de söylenmektedir.)

hazkil aleyhisselam / hazkîl aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden veya Allahü teâlânın velî kullarından biri. Yâkûb aleyhisselâmın oğullarından Lâvî'nin neslindendir. Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen üçüncü peygamberdir. Allahü teâlâ, onun duâsı bereketiyle, ölen binlerce kişiyi diriltti.

hırz

 • Sığınak.
 • Nazar boncuğu, nazar duası.
 • Tılsım.

istigase / istigâse

 • Yağmur isteme, yağmur duası etme.
 • Yardım ve imdad isteme.

istiska / istiskâ / استسقا

 • Su isteme.
 • Yağmur duasına çıkma.
 • Vücudun bir yerinde su toplanması.
 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, sahrâya çıkıp, yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yalvarmak, duâ etmek. Yağmur duâsı.
 • Yağmur duasına çıkma. (Arapça)
 • Vücutta su toplanması. (Arapça)

istiska'

 • (Saky. den) Su isteme. Susama.
 • Yağmur duasına çıkma.
 • Vücudun bazı yerlerinde su toplanması hastalığı.

ka'de

 • Bir defa oturuş. Oturma.
 • Ist: Namazdaki bir defa oturuş. Teşehhüd için, Ettahiyyâtü duâsını okumak maksadı ile olan oturuş. Birinci oturuşa Ka'de-i ulâ, ikinciye de Ka'de-i âhire denir.

karun

 • (A, uzun okunur) Peygamber Musâ (A.S.) devrinde yaşamış, malı ile mağrur olarak haddini aşmış ve Cenab-ı Hakkın zekât emrini dinlemediğinden Musa'nın (A.S.) duâsından sonra malı ile birlikte yere batmış olan dünya zengini. Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanını kendine mâlederek nankörlük ve enaniyetinden

men ve selva / men ve selvâ

 • Mûsâ aleyhisselâmın duâsı ile Allahü teâlânın İsrâiloğullarına gökten yağdırdığı kudret helvası (men) ve bıldırcın eti (selvâ).

mücab

 • Cevabı verilmiş olan. Kabul cevabı almış olan.
 • Duası, istediği kabul edilen.

münacat-ı ahmediye / münâcât-ı ahmediye

 • Peygamberimizin duası.

münacat-ı nebeviye / münâcât-ı nebeviye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) Cenâb-ı Allah'a duası.

münacat-ı peygamberi / münâcât-ı peygamberî

 • Peygam-berimizin münâcâtı, duası.

müstecab

 • Dileği, duası kabul olunmuş.

müstecap

 • İsteği kabul edilen, duası Allah tarafından kabul edilen.

müteşehhid

 • Namazda ka'dede "Ettahiyyâtü" duâsını okuyan.

nabigat-ül ca'di / nabigat-ül ca'dî

 • Resül-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın duasına mazhar olmuş mühim bir Arab şâiridir. İran'ın fethinde bulundu. Rivayete göre Mi: 684'de İsfehan'da Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

salat / salât / صلات

 • Namaz, rahmet duası.

salat-ı istiska / salât-ı istiska

 • Yağmur duasına çıkıldığı zaman kılınan namaz.

sallallahü teala aleyh / sallallâhü teâlâ aleyh

 • "Allah (C.C.) onun şanını yüceltsin; duasını, isteklerini kabul etsin; her isteğini versin" meâlinde Peygamberimiz (A.S.M.) hakkında söylenilen duadır.

salvele

 • Hz. Muhammed'e okunan salât ve selam duası.

sırr-ı manevi-i dua-yı nebevi / sırr-ı mânevî-i dua-yı nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) duasının mânevî sırrı.

tahiyye

 • Selâmlar, dualar. Hayır duâları.
 • Mülk, beka ve devamlılık.
 • Namazın iki ve dört rek'atı sonunda okunan Ettahiyyat duası.
 • Selâm verme ve hayır dua etme.
 • Mülk ve mâlikiyet.
 • Selâmlar, dualar, hayır duaları, mülk, beka ve devamlılık, namazın iki ve dört rekâtı sonunda okunan Ettahiyyat duası.

tehiyyat / tehiyyât

 • Namazın ka'delerinde yâni birinci ve ikinci oturuşlarında okunan Ettehiyyâtü duâsı.

teşehhüd

 • Namazın her ka'desinde (ilk ve son oturuşlarda) ettehiyyâtü duâsını okumak veya bunu okuyacak kadar oturmak.

tevdi'

 • Emanet vermek, bırakmak.
 • Misafirin veda etmesi. Giderken kalanlara: Allah'a ısmarladık gibi veda etmesi, bolluk hoşluk duasıyla bırakıp gitmesi.
 • Mutlaka terkedip bırakmak.

virdü'l-ekber-i nuriye

 • Nur'un büyük virdi, duası; Yirmi Dokuzuncu Lem'a.