LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te domuz ifadesini içeren 15 kelime bulundu...

batıl satış / bâtıl satış

 • Sahîh olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veya bir kısmı bulunmayan satış, alış-veriş. Satılacak malın mütekavvim olması (kullanılmasına dînen izin verilmesi, kıymetli ve kullanılabilir olması) bu şartlardandır. Buna göre; domuz, içki ve denizdeki balık mütekavvim değildir.

can-aver

 • Zihayat, canlı, yaşayan. Hayatdar.
 • Domuz, canavar, hınzır.
 • Zararlı hayvan.

ebu zür'a

 • Domuz, hınzır.

güraz

 • Azgın erkek domuz. (Farsça)

hanazir / hanazîr / hanâzir / خنازیر

 • (Tekili: Hınzır) Hınzırlar, domuzlar.
 • Domuzlar. (Arapça)

henazir / henazîr / henâzir / خنازیر

 • Hınzırlar, domuzlar.
 • Domuzlar. (Arapça)

hınzır

 • (Çoğulu: Hanâzır) Domuz. (Beğenilmeyen birisine hakaret için mecazen söylenir.)
 • Pis ve katı kalbli kimse.
 • Domuz.
 • Domuz
 • Pis ve katı yürekli kimse.
 • Domuz.

hınzir / hınzîr / خنزیر

 • Domuz. (Arapça)

hınzire / hınzîre

 • (Çoğulu: Hınzırât) Hileci ve fitnekâr kadın.
 • Dişi domuz.

huk / hûk / خوک

 • Domuz, hınzır. (Farsça)
 • Domuz. (Farsça)

huk-ban

 • Domuz çobanı. (Farsça)

hulb

 • Domuz kılı. Kalın kıl. Yele kılı.
 • Kıldan yapılmış kalem, kıl fırça.

kaba necaset / kaba necâset

 • İnsandan çıkınca abdesti veya guslü gerektiren her şey, eti yenmeyen hayvanların, (yarasa hâriç) ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli ile süt çocuğunun pisliği, bevli ve ağız dolusu kusmuğu, insanın ve bütün hayvanlar ın kanı ile şarab, leş, domuz eti ve kümes ve yük

murdar / murdâr

 • Kendiliğinden ölmüş veya kasten besmelesiz kesilmiş olan hayvan, leş ve domuz eti gibi kendileri kat'î yâni kesin ve açık delîl ile haram olan şey.

sayd

 • Av hayvanı yâni eti yenen hayvanların etleri için, eti yenmeyenlerin ise (domuz hâriç) deri ve diş gibi yerlerinden faydalanmak veya zararlarından emin olmak için avlanan hayvan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın