LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te doğum ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

ahval-i şahsiye

 • Huk: Hakiki şahısların, hukuki varlıklariyle alâkalı olan hukuki durumlar. (Doğum, evlenme, boşanma, evlat edinme, ölüm hadiseleri gibi)

aristo

 • (Doğum : M.Ö. 384) Yunan filozoflarından olup Eflatun'un talebesidir. Mantık, ahlâk, siyaset, iktisad, felsefe kitapları vardır. Ruhun bakiliğine inanırdı. Tecrübeden ziyâde akla fazla kıymet verdiğinden çok yanılmıştır.

athar

 • (Tekili: Tâhir) Kadınların aybaşı ve doğumdan çıktıkları zamanlar.

darülvilade / dârülvilâde / دارالولاده

 • Doğumevi. (Arapça)

ebced hesabı

 • Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi, Kur'ân-ı Kerim daha nâzil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hâdiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arab, Fars ve Türk Ebediyatında hâdiselerin tarihleri Ebced hesâbı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek me

ebrehe

 • Peygamberimizin (A.S.M.) doğumundan elli gün kadar evvel Kâbenin tahribine gelen Habeş Ordu Kumandanının ismi.

hayat / hayât

 • Diri olmak, dirilik.
 • Allahü teâlâ hakkında bilmemiz vâcib olan sıfât-ı subûtiyye'den biri. Allahü teâlânın diri olması.
 • Bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman.
 • Bir insanın ölümünden sonra başlayan ebedî (sonsuz) hayat.

hış'a

 • Doğum anında ölen annenin karnı yarılarak çıkarılan çocuk.

hübu'

 • (Çoğulu: Hebât) Doğum vaktinin sonunda doğmuş deve yavrusu.
 • Devenin boynunu uzatarak yürümesi.

i'tilan

 • Aşikâr ve meydanda olma. İlân olunma, meydana çıkma.
 • Doğum esnâsında çocuğun görünmesi.

ihticab

 • Örtünme. Saklanma. Gizlenme. Perdelenme.
 • Doğumun belirli zamanından fazla uzaması.

işhar

 • Ün alma, meşhur olma, şöhret kazanma.
 • Kadın, doğum yapacağı aya girme.

kadiyanilik / kâdiyânîlik

 • On dokuzuncu yüzyılda, Hindistan'da Mirzâ Gulâm Ahmed tarafından kurulan bozuk yol. Kurucusunun doğum yeri olan Kâdiyan kasabasına nisbetle bu adla anılmaktadır. İsmine nisbetle, Ahmediyye de denilmektedir.

künye

 • Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği gibi özelliklerini gösteren kayıt.

lohusa

 • Yeni doğum yapmış kadın.

mahaz

 • Su akacak yer.
 • Tıb: Doğum ağrısı. Doğum esnalarında gelen sancı.

maskat

 • Düşülen yer, doğum yeri.

maskat-ı re's / مسقط رأس

 • Doğum yeri. Vatan. Bir kimsenin doğduğu yer.
 • Doğum yeri.

meskat

 • Doğum yeri.
 • Düşecek yer.
 • Doğum yeri.

mevlid / مولد

 • Doğma. Dünyaya gelme.
 • Doğulan yer veya zaman.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın doğumunu anlatan manzum eser, dini manzume.
 • Dünyâya gelme; doğum yeri ve zamânı. Peygamber efendimizin dünyâya gelişini, mi'râcını ve mübârek hayâtını anlatan eser.
 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) doğumu, hayatı ile ilgili eser.
 • Doğum.
 • Doğum yeri, doğuş yeri. (Arapça)
 • Mevlüt. (Arapça)

mevlid-i nebevi / mevlid-i nebevî

 • Peygamberimizin (a.s.m.) doğumunu anlatan manzum eser.

mevlid-i nebeviye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) doğumunu.

mevlid-i şerif

 • Süleyman Çelebinin yazdığı, Peygamberimizin (a.s.m.) doğumunu ve hayatını anlatan manzum eser.

milad / milâd / mîlâd / ميلاد

 • (Velâdet. den) Doğum günü.
 • Hz. İsa'nın (A.S.) doğum günü kabul edilen yıl başı.
 • Doğum günü.
 • Doğum günü, Îsâ aleyhisselâmın doğum günü olduğu iddiâ edilen noel gecesi.
 • Doğum günü. (Arapça)

miladi / miladî

 • Milada ait. Milada dayanan. Ekser Avrupalıların takvim başlangıcı yaptıkları Milad yılına ait.
 • İsa'nın (A.S.) doğumundan itibaren başlayan takvim ki, miladî tarih denir.

mütemahhız

 • Fitne çıkaran.
 • Doğum sancısı çeken.

nefsa

 • (Çoğulu: Nefsâvât-Nüfüs-Nifâs-Nevâfis) Yeni doğum yapmış kadın. Loğusa.

nevafis

 • (Tekili: Nefsâ) Loğusalar. Yeni doğum yapmış kadınlar.

nifas / nifâs

 • Lohusalık hâli. Kadınların doğumdan sonraki özür hâlleri.

ömr

 • Hayat, yaşama, yaşayış. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman.

riddet

 • İslâm dininden dönme. İrtidad.
 • Doğumdan evvel davarın memesinin süt ile dolu olması.

saet

 • Doğumdan sonra koyunun rahminden çıkan madde.

salahaddin-i eyyubi / salahaddin-i eyyubî

 • (Doğumu: Hi: 532, Mi: 1137) Ehl-i Salib zihniyetinin İslâm dünyasına açtığı Haçlı seferlerini maddeten durduran şarkın en kahraman kumandanlarından ve sultanlarından olan bu zât hakkında bir Avrupalı tarihçi: "İslâmın en saf kahramanı" diye bahseder.Düşmanın çokluğundan bahsederek geri dönmek isteye

talk

 • Doğum ağrısı.

tarih-i veladet / tarih-i velâdet / târîh-i velâdet / تَارِيخِ وَلَادَتْ

 • Doğum tarihi.
 • Doğum tarihi.

tatrik

 • Kuşun yumurtalamaya, kadının doğum yapmağa yakın olması.

temahhuz

 • (Temahhud) Doğum sancısı çekmek.
 • Hayvanın gebe oluşu.
 • Süt yayıkta yayılarak yağı alınıp safileştirilmesi.
 • Fitne çıkarma.

temhiz

 • Doğum ağrısı çekmek.

tevellüd / تولد

 • Doğma. Doğum.
 • Doğum, doğma.
 • Doğma. (Arapça)
 • Doğum. (Arapça)
 • Doğum tarihi. (Arapça)
 • Tevellüd etmek: Doğmak. (Arapça)

tevellüdat / tevellüdât

 • Doğumlar.
 • (Tekili: Tevellüd) Belli bir zaman içinde doğum. Umumi doğumlar.
 • Doğumlar, doğmalar.

vad'ı haml

 • Doğum yapmak.

vaz'-ı haml / وضع حمل

 • Doğum.

veladet / velâdet / ولادت / وَلَادَتْ

 • Doğum.
 • Doğum. (Arapça)
 • Doğum günü. (Arapça)
 • Doğum.

veladet-i ahmediye / velâdet-i ahmediye / وَلَادَتِ اَحْمَدِيَه

 • Peygamberimiz'in (asm) doğumu.

viladet / vilâdet / ولادت

 • Doğum. (Arapça)
 • Doğum günü. (Arapça)

yetn

 • Doğum ânında çocuğun ayaklarının evvel çıkması.

zad / zâd / زاد

 • Doğmuş. (Farsça)
 • Doğum. (Farsça)

zaman-ı veladet / zaman-ı velâdet

 • Doğum zamanı.