LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te doğru yolu gösteren ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

belağat-i irşadiye / belâğat-i irşadiye

 • Doğru yolu gösteren belâğat.

delil

 • Kılavuz. Doğru yolu gösteren. Meçhûlü keşfetmekte ve malumun sıhhatını isbat etmekte vasıta ve âlet ittihaz olunan husus.
 • Beyyine. Bürhan.

hadd-i istikamet

 • Doğru yolu gösteren sınır.

hadi / hâdî / هادی

 • Hidayet eden, doğru yolu gösteren, mürşit.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarından dilediğine doğru yolu gösteren, kullarının havâssına (seçilmişlerine) doğrudan insanların avâmına (havâsstan aşağı derecede olanlara) yarattıkları varlıkları vâsıtasıyla kendini tan ıtan yüce Allah.
 • Doğru yolu gösteren. (Arapça)

hidat

 • (Tekili: Hâdî) Hidayeti ve doğru yolu gösterenler.

irşad eden

 • Doğru yolu gösteren.

irşadat / irşâdât

 • Nasihatler, doğru yolu gösteren sözler.

irşadkar / irşadkâr

 • İrşad eden, doğru yolu gösteren.

kutbü'l-irşad

 • Büyük irşad edici, doğru yolu gösteren.

maani-yi irşadiye / maânî-yi irşâdiye

 • Doğru yolu gösteren ifadeler.

meş'ale-i hidayet

 • Hak ve doğru yolu gösteren meş'ale, ışık.

mübin / mübîn

 • Açık, vâzıh, âşikâr. Ayân kılan, beyan ve izah eden.
 • Dilediğine doğru yolu gösteren.
 • Hak ile bâtılın arasını tefrik edip, ayıran. Hakkı hakkınca beyan ve izhar eden. (Mübin, bâne mânasına "ebâne" den beyyin, gayet açık, parlak demek olduğundan, Kitab-ı Mübin i'cazı zâhir olan

mürşid / مرشد / مُرْشِدْ

 • (Rüşd. den) İrşad eden, doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran. Peygamber vârisi olan, kılavuz. Tarikat piri, şeyhi.
 • İrşâd eden, doğru yolu gösteren rehber zât. İyi bir müslüman olmaları için, insanları terbiye eden, âlim ve velî.
 • Şeyh. (Arapça)
 • Doğru yolu gösteren, irşad eden. (Arapça)
 • Doğru yolu gösteren.

mürşid-i ekber

 • En büyük mürşid, doğru yolu gösteren.

mürşid-i mutlak / مُرْشِدِ مُطْلَقْ

 • Mutlak irşad edici, doğru yolu gösteren.
 • Her yönüyle doğru yolu gösteren.

mürşid-i rabbani / mürşid-i rabbanî / مُرْشِدِ رَبَّان۪ي

 • Terbiye edici Allah'a ait doğru yolu gösteren.

mürşid-i umumi / mürşid-i umumî

 • Herkese her yönden doğru yolu gösteren, genel mürşid.

şeyh-i mürşid

 • İrşad eden, doğru yolu gösteren şeyh.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR