LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dizili ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

belagat-ı nazm / belâgat-ı nazm

 • Nazmın belâgati; tertip ve dizilişteki kusursuzluk.

belagat-i nazm / belâgat-i nazm

 • Nazmın belâgati; tertip ve dizilişteki kusursuzluk.

belagat-i nazmiye / belâgat-i nazmiye

 • Dizilişe ait belâgat; şiirin düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.

cezalet / cezâlet

 • Sözde kelimelerin düzgün dizilişinden doğan güzellik.

cezalet-i nazm

 • Dizilişindeki güzellik ve güçlülük.

cihat-ı nazmiye / cihât-ı nazmiye

 • Tertip ve diziliş yönleri.

cihet-i nazm

 • Tertip ve diziliş yönü, alâkası, irtibatı.

cihet-i nazm ve irtibat

 • Diziliş ve bağlantı yönü.

daire-i nazmiye

 • Nazım, diziliş dairesi.

ebced

 • Arap harflerinin diziliş sırası, bu harflerin rakam olarak değerlerinden yola çıkılarak yapılan hesap.

fihriste-i huruf

 • Alfabetik diziliş.

heca / hecâ

 • (Hece) Dilin ve ağzın bir hareketi ile çıkan bir veya birkaç harf. Harflerin sesi. Harflerin seslendirilmesi.
 • Elif-bâ sırasına göre dizili harfler. Bir sözü harfleri ile söylemek.
 • Şekil. Kıyâfet.
 • Yemek.
 • Sükut etmek, susmak.
 • Ses artıran harfler, harflerin dizilişi.

huruf-u heca / huruf-u hecâ

 • Alfabe sırasına göre dizili harfler.
 • Kelimelerdeki harflere ayrıca ses katan elif, vav, he, yâ harfleri.
 • Alfabe sırasına göre dizili harfler.

i'caz-ı nazmi / i'câz-ı nazmî

 • Tertip ve dizilişteki mu'cizelik.

iştibak-ı tesanüd-ü nazm / iştibak-ı tesânüd-ü nazm

 • Bir ağ gibi birbirine bağlanıp dayanmış olan nazım, diziliş.

ittisak / ittisâk

 • Düzenli diziliş.

manzum / manzûm

 • Nazımlı, dizili, düzenli, şiir.

manzume-i rahmet

 • Rahmet dizilişleri.

meknun / meknûn / مكنون

 • Örtülü, gizli. Saklı.
 • Dizilmiş. Dizili. Manzum.
 • Dizili. (Arapça)
 • Gizli. (Arapça)

mürettibhane

 • Matbaalarda yazıların dizilip sahife şeklinde tertib edildiği yer.

mütenasık / mütenâsık

 • Dizili, birbirine uygun biçimde.

nakş-ı nazmi-i i'cazi / nakş-ı nazmî-i i'câzî

 • Bir mu'cize olan tertip ve dizilişindeki örgü.

nazım

 • Diziliş, tertip ve vezin.

nazm

 • Sıra, tertib.
 • Kafiyeli, vezinli, söz, şiir.
 • Dizili olan şey.
 • Kur'an âyetleri.
 • Diziliş, tertip ve vezin.

nazm-ı celil

 • Yüce diziliş; âyetteki harf ve kelimelerin yüce dizilişi, İlâhî tertibi.

nazm-ı celil-i sübhani / nazm-ı celil-i sübhanî

 • Her türlü kusur ve eksiklikten münezzeh olan Cenâb-ı Hakk'ın yüce âyetlerindeki tertip ve diziliş.

nazm-ı kelam / nazm-ı kelâm

 • Söz ve ifadenin tertip ve dizilişi.

nazm-ı kur'an / nazm-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın diziliş ve tertibi.

nazm-ı lafz / nazm-ı lâfz

 • Lâfızdaki ahenkli diziliş, tertip ve düzen.

nazm-ı maani / nazm-ı maânî

 • Mânâdaki ahenkli diziliş, tertip ve düzen.

suret-i terkip

 • Diziliş tarzı, şekli.

suret-i tertib

 • Tertip, diziliş şekli, biçimi.

tertib-i maani / tertib-i maâni

 • Mânâların tertip, diziliş ve düzeni.

tevafukat-ı gaybiye

 • Göze görünmeyen ve bizim için gaybi olan tevafuklar. Kur'an veya kıymetli dinî eserlerde, bir kısım kudsi kelimelerin, yazılışlarında İlâhî bir takdir ile, altalta ve yanyana dizilişleri.

vech-i intizam

 • Tertip, düzen, diziliş yönü.

veçh-i nazm

 • Tertip, diziliş yönü.

veçh-i nazmı

 • Tertip ve diziliş yönü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın