LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te diz kelimesini içeren 46 kelime bulundu...

amude

 • Dizi, dizilmiş. (Farsça)

belagat-i nazmiye / belâgat-i nazmiye

 • Dizilişe ait belâgat; şiirin düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.

cezalet-i nazm

 • Dizilişindeki güzellik ve güçlülük.

cihet-i nazm ve irtibat

 • Diziliş ve bağlantı yönü.

cülhub

 • Dizleri büyük olan kadın.

cüsu

 • Diz üstünde çökmek.

cüsy

 • Diz üstüne çökmek.

dizçek

 • Dizleri muhafaza etmek için muharebelerde kullanılan bir nevi zırh.

hem-zanu

 • Diz dize oturup konuşan, yan yana oturan. (Farsça)

icsa'

 • Dizüstü getirme. Çökertme.

inan / inân / عنان

 • Dizgin. (Arapça)

inangerdan

 • Dizgin çevirme, geri dönme. (Farsça)

inangir

 • Dizgin yakalama. Dizgin tutma. (Farsça)

inankeş

 • Dizgin çeken, hasaplı giden. (Farsça)

inanriz

 • Dizgin bırakmış, koşturan. (Farsça)

inantab

 • Dizgin çevirip dönen. (Farsça)

ıstıfaf

 • Dizilme. Sıralanma. Saf bağlama.

ıtlak-ı inan

 • Dizginini salıverme. Başıboş bırakma.

ligam

 • Dizgin, gem. (Farsça)

masari / masâri / مصارع

 • Dizeler, mısralar. (Arapça)

mezrevan

 • Dizin aşağısındaki kaba etlerin etrafı.

misane

 • Dizgin kayışı.

mısra / مصراع

 • Dize. (Arapça)

muhteba

 • Dizlerini yere dikip ellerini dizlerine kavuşturup oturan; dizlerini iple bağlayıp oturan kimse.

mürettib / مرتب

 • Dizgici. (Arapça)

mütenasık / mütenâsık

 • Dizili, birbirine uygun biçimde.

nazım

 • Diziliş, tertip ve vezin.

nazm

 • Diziliş, tertip ve vezin.

nazm ve rapt

 • Dizme, tertip etme ve bağlama.

nikal / nikâl

 • Dizgin demiri.

saf

 • Dizi, sıra. Namazda cemâatin sırası.

saff-saff

 • Dizi dizi. Sıra sıra.

sımt / سمط

 • Dizi. (Arapça)

suret-i terkip

 • Diziliş tarzı, şekli.

ta'tir

 • Dizmek.

tahviye

 • Dizleri, dirsekleri, yanları, karnı ve uyluğun arasını ayırmak.

tecasü

 • Diz üstüne çökmek.

tecsim

 • Diz üstüne veya göğüs üstüne çökmek.

teleccüm

 • Dizgin vurmak.

tertib

 • Dizme, düzenleme.

zanu / zânû / زانو

 • Diz. (Farsça)
 • Diz. (Farsça)

zanu-be-zanu / zânû-be-zânû

 • Diz dize. (Farsça)

zanu-be-zemin / zânû-be-zemin

 • Diz çökerek, dizini yere koyarak. (Farsça)

zanu-ber-zanu / zânû-ber-zânû

 • Diz dize. (Farsça)

zanu-zen / zânû-zen

 • Diz çökmüş. (Farsça)

zanuzede / zânûzede

 • Diz çökmüş. (Farsça)