LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dima ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

akağa

 • Osmanlı saraylarında hizmet gören beyaz hadımağası.

avni / avnî

 • Yardıma âit, yardıma dâir.

cüff

 • İçi boş olan şey. Kof.
 • Dimağa işlemiş olan baş yarığı.
 • Hurma çiçeğinin kabuğu.
 • Cemaat, topluluk.
 • Yarısı kesilip kova olmuş olan çürük ve eski kırba.

dad-res / dâd-res

 • Yardımcı, yardıma yetişen. (Farsça)

damiğa

 • Dimağa işlemiş olan baş yarığı.

demes

 • (Çoğulu: Dimâs) Yumuşak kumlu yer.

demg

 • Başı, dimağa erişinceye kadar yarmak. Dimağa vurmak.
 • Güneşin sıcaklığı dimağa tesir etmek.

edmiga

 • (Tekili: Dimağ) Beyinler, dimağlar.

hace-sera / hâce-sera

 • Haremağası, hadımağası. (Farsça)

halita-i dimaği / halita-i dimağî

 • Akıldaki muhtelif mes'ele ve fikirler. Dimağdaki karışık, muhtelif bilgiler. (Farsça)

hevl

 • Korku. Korku verici.
 • Ürkmek. Dehşet. Yılgınlık. İhtilâl-ı dimağ (beyindeki bozukluk) sebebi ile bâzı hayâli suretler tevehhüm ederek ondan korkmak.

hışaş

 • Başı küçük adam.
 • Küçük başlı yılan.
 • Devenin burnuna geçirdikleri burunduruk.
 • Kuşlardan, dimağı olmayan.
 • Çuval.
 • Cânip, taraf.
 • Sinir.

hiss-i sadis / hiss-i sâdis

 • Altıncı hiss, altıncı duygu. (Kalb ile vicdan, mahall-i iman. Hads ile ilham, delil-i iman. Bir hiss-i sâdis, tarik-ı iman. Fikr ile dimağ, bekçi-i iman) (Lemaat. dan)

ihtika'

 • Bir şeyin sağlamlığı, muhkemliği.
 • Dimağ heyecanı.

imdad

 • Yardım. Yardıma yetişmek. "Yetişin, kurtarın" mânasında da kullanılır.
 • Yardıma gönderilen kuvvet.
 • Vâdeyi uzatmak. Mühlet vermek.

isaf / îsâf

 • Yardıma koşma.

istimdad / istimdâd

 • Yardım isteme, yardıma çağırma.

karanitıs

 • Kişiyi sersem eden dimağ dolgunluğu.

kuvvetüzzahr

 • Yardıma, imdada hazır arka kuvvet, lojistik.

leyl-i dimağ

 • Dimağın bozukluğu. Zihnin iyi çalışmaması.

magz

 • Beyin.
 • Öz. İç. Lüb. İlik.
 • Dimağ.

mededres / مددرس

 • Yardıma koşan, imdada koşan. (Arapça - Farsça)

miltat

 • Dimağa ermiş olan baş yarası.
 • Deniz kenarı.

mucib-i muğis / mucîb-i muğîs

 • Yardıma muhtaç olan ve kendinden yardım dileyen varlıkların imdadına koşan, ihtiyaçlarına cevap veren, Allah.

mugis / mugîs

 • Yardım eden, yardıma koşan. Medet edici. Muin.
 • Yardım dileyenler için yardıma yetişen Allah.

muhafaza-i ilahiye / muhafaza-i ilâhiye

 • İlâhî koruma; Allah'ın yardıma ve korunmaya muhtaç olan kullarını muhafaza etmesi, koruması.

mündemic

 • İndimac eden, dürülüp sarılan, içine sokulmuş olan. İçine alınmış olan.

muvaffak / مُوَفَّقْ

 • Başarılı, yardıma mazhar.

muvaffakiyet / مُوَفَّقِيَتْ

 • Başarma, yardıma mazhar olma.

nakf

 • (Çoğulu: Nuküf-Enkâf) Başı dimağından yarmak.
 • Bakış, nazar.

nakh

 • Başı dimağından yarmak.

sady

 • Taarruz eden kimse.
 • Bedeni, endamı hoş olan.
 • Dimağ. Başın içini dolduran haşev.
 • Ölü insan cesedi.
 • Baykuş.

şefkat

 • Başkasının kederiyle alâkalanmak, acıyarak sevmek. Yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşmak. Karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi beslemek.

taab-ı dimaği / taab-ı dimağî

 • Zihnî yorgunluk. Dimağın yorgunluğu.

talihi yaver

 • Şansı yolunda; İlâhî yardıma mazhar.

telafif-i dimağiye

 • Dimağın lif lif olmuş hâli.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın