LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dil ile ifadesini içeren 16 kelime bulundu...

galc

 • Azgınlık.
 • Su içtikten sonra dil ile yalanmak.
 • Atın yelmeyip bir tarzda yürümesi.

ikrar / ikrâr / اِقْرَارْ

 • Îmânını açıkça, dil ile söylemek.
 • Bir kimsenin kendisiyle alâkalı olup, başkasına âit bulunan bir şeyi haber vermesi, îtirâf etmesi.
 • Dil ile söyleme.

iman / îmân

 • İnanmak. "Allahü teâlâdan başka mâbud, ilâh olmadığına, Muhammed aleyhisselâmın O'nun kulu ve Resûlü olduğuna" ve O'nun Allahü teâlâdan getirdiklerine kalb ile inanıp dil ile söylemek.

iman-ı merdud / îmân-ı merdûd

 • Münâfıkların (dilleri ile inandıklarını söyleyip kalben inanmayanların) yalnız dil ile söyledikleri îmân.

infitah

 • Açılma. Boşalma. Tıkanan bir şeyin açılışı.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dil ile üst çene birbirinden ayrılıp, aralarından nefes çıkması. İnfitah harfleri ise şunlardır: (Min, Nun, Elif, Hı, Zel, Vav, Cim, Dal, Sin, Ayın, Te, Fe, Ze, Kef, Lem, Ha, Se, Kaf, He, Şın, Ra, Be, Gayın, Ya

irade

 • İstek, arzu. Dilemek. Emir. Ferman.
 • Bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç. (İrade, ihtiyardan daha geniştir, umumidir. İhtiyar, taraflardan birini diğerine tafdil ile beraber tercihtir. İrade; yalnız tercihtir. Mütekellimler bazan iradeyi ihtiyar mânasında kullanmışlar

kalli

 • Sözlü. Dil ile. (Türkçe)

küfr-i cuhudi / küfr-i cuhudî

 • Kalb ve dil ile ikrar etmemektir. (şeytan gibi)

küfr-i nifaki / küfr-i nifakî

 • Dil ile imanı ikrar edip kalb ile itikad etmemektir.

lemz

 • Ayıplamak. Dil ile tân etmek.
 • Ağızda olan yemek artığını dil ile araştırmak.

lisanen

 • Konuşarak. Dil ile. Söz söyleyerek.
 • Dil ile.

lisani / lisanî / لسانى

 • Dil ile ilgili. (Arapça)

tecdid-i iman

 • İman esaslarını kalben tasdik ettiğini, dil ile de tekrar edip yenilemek.

telemmüc

 • Yemek artığını dil ile ağızda aramak.
 • Tatmak.
 • Yemek.

temendül

 • Elini mendil ile silmek.

virdizeban / virdizebân

 • Dil ile devamlı okunan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın