LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te diken ifadesini içeren 94 kelime bulundu...

abey-seran

 • Fesliğen.
 • Şiddetli emir.
 • Şer ve mekruh nesne.
 • Bir dikenli ağaç.

af'af

 • Devedikeni ağacının yemişi.

akkub

 • Devenin çok yediği yassı yapraklı bir dikenli ot.

ar'ar / عرعر

 • Dikenli ardıç ağacı, dağ selvisi.
 • Mc: Güzelin boyu bosu.
 • Anırma. (Arapça)
 • Dikenli ardıç. (Arapça)

bahire / bâhire

 • Dikenli ağaç.
 • Çok koşan cins bir deve.
 • Çok koşan cins deve.
 • Dikenli ağaç.

bahye-zen

 • Terzi, dikiş diken, dikişçi. (Farsça)

belemun

 • Çakır dikeni.

berhun / berhûn

 • Çember, daire, ortası boş olan yuvarlak nesne. (Farsça)
 • Hisar, varoş, duvar veya bostan kenarlarına ve tarla aralarına çalıçırpı ve diken ile yapılan çit. (Farsça)
 • Küçük ev, oda, hücre. (Farsça)

bi-har / bî-har

 • Dikensiz. (Farsça)

bühma / bühmâ

 • Dikenli ağaç.

came-duz

 • Terzi, elbise diken.

dari / darî

 • Acı ve dikenli bir ağaç.

dari'

 • Hurma dikeni. Acı ve dikenli bir ağaç.

dicac

 • Ummanda yetişen büyük bir dikenli ağacın suyudur ve sabun gibi kiri izâle eder.

dunehu hart-ül katat

 • "Elini dikenli ağaç üzerine çekmek, ondan daha kolay." meâlinde bir tabirdir.

duz

 • Dikici, diken, dikmiş. (Farsça)

esl

 • Dikenli ağaç.
 • Süngü.
 • Hasır otu.

eşvak

 • Dikenler. (Nebat)
 • Tıb: Kemiklerin uzaması.

gada

 • (Tekili: Gazâ) (Gadat) Dağ armudu ağaçları. Dikenli ağaçlar.
 • Ateşi uzun müddet devam eden seksek ağacı.

garkad

 • Bir dikenli ağaç.
 • Medine-i Münevvere'de olan kabristana "Baki-ul Garkad" denir.

gazat

 • (Çoğulu: Guzâ) Dağ armudunun ağacı.
 • Dikenli ağaç.
 • Seksek ağacı.

geven

 • Dikenli bir tür çalı.
 • Çalı. Dikenli ve bir karış kadar boyunda bir nebat. Aslı Gevân'dır. (Türkçe)
 • Dikenli bir bitki.

gül

 • Küçük ve dikenli bir ağaçta olup şeklinin ve kokusunun güzelliği ile meşhurdur. Şairlere göre bülbülün sevgilisidir. Pek çok cinsi vardır. (Farsça)

gussa

 • Keder. Tasa.
 • Gam.
 • Boğaza takılan yemek.
 • Ağaç, diken.

hac

 • (Tekili: Hâcet) İhtiyaçlar.
 • Devedikenleri.

hacce / hâcce

 • (Çoğulu: Havâcc) Hacca giden, usulüne uygun olarak Kâbe'yi ziyaret ederek hac vazifesini yerine getiren kadın veya kız.
 • (Çoğulu: Hâcc) Bir cins diken.

har / hâr / خار

 • Diken.
 • Diken. (Farsça)
 • Diken. (Farsça)

har-püşt

 • Diken sırtlı. (Farsça)
 • Mc: Kirpi. (Farsça)

har-zar

 • Çalılık, dikenlik. (Farsça)

haristan / hâristan / خارستان

 • Çalılık, dikenlik. (Farsça)
 • Dikenlik. (Farsça)

harzar / hârzâr / خارزار

 • Dikenlik. (Farsça)

haşef

 • Hurmanın yaramazı.
 • Eski elbise diken.
 • Devenin sütünün çok olması.

hasek

 • Kin, adavet, hased.
 • Savaş âletlerinden, üç köşeli diken şeklinde bir silâh.

haseke

 • (Çoğulu: Husek) Kin tutmak, adavet etmek.
 • Demir dikeni denilen üç köşeli diken.
 • Demirden yapılan üç köşeli "bıtırak" denilen harp âletleri.

hayyat

 • Terzi. Dikiş diken sanatkâr.

hazad

 • Yaş ağaçtan kesilmiş budak ve diken.

hazd

 • Ağaçtan diken koparmak.
 • Ağacın kabuğunu soymak.
 • Çok hızlı ve şiddetle yemek yemek.

heras

 • Dikenli ağaç.

hil'at-duz

 • Kaftan diken, terzi. (Farsça)

hızad

 • Dikensiz ağaç.

hüma

 • Bir çeşit diken.

idris

 • İlk elbiseyi diken peygamber.

ikşi'rar

 • Ürperme. Ürkmeden dolayı tüylerin diken diken kalkması ve derinin iğne iğne kabarması.

ız

 • (Çoğulu: Uzuz-A'zâz) Çok zekâlı kötü adam.
 • Dikenli ağaçların küçüğü.

ızahet

 • (Çoğulu: Izât) Dikenli büyük ağaç.
 • Yalan, sihir, bühtan.

ızat

 • Yalan. Sihir. Bühtan.
 • Dikenli büyük ağaç.

kallas

 • Takke dikici, takke diken.

kasime / kasîme

 • (Çoğulu: Kasim) Dikenden başka ot bitmeyen kumlu yer.

katade

 • (Çoğulu: Kutad) Dikenli ot. Mugaylan dikeni.

kebbah

 • Gönden bardak ve matara diken kimse.

ketib

 • Dikici, diken.

kıtade

 • Geven, dikenli ot.

küseyra

 • Bir dikenli ağacın zamkı.

mahdud

 • Dikeni kesilmiş ağaç.

mıtla

 • (Çoğulu: Metâli) Dikenli otlar biten yumuşak yer.

mugaylan

 • Çölde yetişen bir nevi dikenli çalı. Deve dikeni.

mugaylanzar

 • Dünya. (Farsça)
 • Deve dikeni biten yer, dikenlik. (Farsça)

mugilan / mugîlân / مغيلان

 • Deve dikeni. (Arapça > Farsça)

muk

 • Diken. (Farsça)

mukanfez

 • Üzeri yumuşak dikenlerle örtülü olan hayvan. Kirpi.

müşevvek

 • (şevk. den) Dikenli. Diken şeklinde sivri olan.

müşvike

 • Dikenli ağaç.

nakş

 • Bir şeyi çeşitli renklerle boyamak.
 • Resim.
 • Tezyin etmek.
 • Bedene batmış dikeni çıkarmak.
 • Bir şeyin esasını araştırmak.
 • Yaymak.
 • Suda ıslanmış hurma.
 • İpekle, sırma ile işleme.
 • Mc: Hile.

nasib

 • Nasbeden, bir şeyi bir şeye diken.
 • Gr: Harfi (e) diye üstün okutan.

nek'a

 • Kalkan dikeni üstündeki kızıl kap.
 • Her kırmızı olan şey.

neşb

 • (İğne ve diken) batma, girme.

niş

 • (Arı, akrep gibi böceklerde olan) İğne. (Farsça)
 • Diken. (Farsça)
 • Ağu, zehir. (Farsça)

nişhar

 • Diken batmış, iğnelenmiş. (Farsça)

palan-duz

 • Semerci, palancı. Semer diken. (Farsça)

postinduz

 • Kürk diken. (Farsça)

sa'dane

 • (Çoğulu: Sâdân) Develerin yediği dikenli ot.
 • Devenin göğsü.
 • Tırnak dibinin siniri.
 • Terâzi kefesinin iplerinin altındaki düğme.
 • Kadın memesinin etrafı.

şa'ra

 • (Çoğulu: Şüâr) Çok miktar ağaç.
 • Bir nevi zerdali.
 • Kuyruğunda dikeni olan bir cins sinek.

şaik

 • Dikenli.

semure

 • Dikenli bir ağaç.
 • Sakız ağacı.

şevk

 • Diken.
 • Birinin hiddet ve şevketi görünmek.
 • Ekin.

şevket

 • Kudret ve kuvvetten doğma haşmet. Padişaha mahsus heybet ve saltanat.
 • Diken. Diken batmak.

şevkistan

 • Dikenlik. (Farsça)

sif'

 • Toprak.
 • Buhmâ otunun dikeninin az olması.

siyac

 • Dikenli duvar.

sülae

 • Hurma yaprağının, başında olan dikeni.

şütürhar / şütürhâr / شترخوار

 • Deve dikeni. (Farsça)

şüzam

 • Tuz.
 • Akrep ve arı dikeni.

takıyye-duz / tâkıyye-duz

 • Takkeci, takke diken. (Farsça)

tammah

 • Her şeye göz diken pek hırslı kimse.

teşvik

 • Diken bitmek.
 • Ağacın dikenli olması.

tursus

 • (Çoğulu: Tarâsis) Kalkan denilen dikenli ot.

uşere

 • (Çoğulu: Uşur-Uşerat) Sütleğen cinsinden dikenli, yassı yapraklı ağaç.

üskuf

 • (Çoğulu: Esâkife) Pabuç diken, kunduracı.

üştürhar / üştürhâr / اشترخار

 • Deve dikeni. (Farsça)

vahir

 • İğne.
 • Diken.

veşi'

 • (Çoğulu: Veşâyi) Bezlerde olan yol yol alaca.
 • Sümâme otundan yapılan hasır.
 • Ağaçlardan kuruyup düşen nesne.
 • Girilmemesi için bahçe ve bostanların çevresine dikilen ağaç veya konan diken.
 • Az nesne.

yenbub

 • Dikenli bir ağaç.

yez

 • Bağ, bahçe, tarla vs. gibi arazilerin etrafına çekilen dikenli çalı. Çit. (Farsça)

zari'

 • Hurma ağacının dikeni.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın