LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dişi deve ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

adin / âdin

 • Otlakta bulunan dişi deve.

alcün

 • Ahmak kadın.
 • Semiz dişi deve.

arvana

 • Boz dişi deve.

asire

 • Üzerine bir yıl geçtiği hâlde hâmile olmayan dişi deve.

atele

 • (Çoğulu: Utül) Rende.
 • Kalın ve büyük asâ.
 • Fârisi yayı.
 • Doğurmamış dişi deve.

atle

 • (C. Utül) Rende.
 • Yoğun büyük asâ.
 • Büyük iğne demiri. Farisî yayı.
 • Doğurmamış dişi deve.

avhec

 • Yılan.
 • Uzun boyunlu.
 • Dişi deve.

ayta'

 • Uzun boyunlu kadın.
 • Uzun boyunlu dişi deve.

bel'as

 • Büyük karınlı dişi deve.

bint-i lebun

 • Üç yaşına girmiş dişi deve.

bint-i mehad

 • İki yaşına girmiş olan dişi deve.

bist

 • (Çoğulu: Ebsât-Büsât) Yavrusu yanında olan dişi deve.
 • Salıverilmiş, bırakılmış olan şey.

buhtiyye

 • Melez dişi develer.

cel'abe

 • Çok kuvvetli dişi deve.

cemra

 • Kuvvetli dişi deve.

cülale

 • Büyük dişi deve.

dacir

 • Gamkin ve gönlü dar kimse.
 • Bağırgan dişi deve.
 • Kederlenmek, hüzünlenmek muztarib olmak.

dacuc

 • Çağıran.
 • İnleyen.
 • Sağarken incinen ve inleyen dişi deve.

darib

 • (Darb. dan) Sütünü sağan kimseye vuran dişi deve.
 • Ağaçlı yer.
 • Karanlık gece.
 • Vurucu, vuran. Darbeden, çarpan. Döven.

decucat

 • Ayakları kısacık dişi deve.

deka'

 • (Çoğulu: Dükk-Dükük-Dekâvât) Hörgücü arkasına düşmüş dişi deve.
 • Kaygan yer.

duhuk

 • Doğurduktan sonra rahmi çıkan dişi deve.

gamuz

 • İtham olunan, töhmet altında bırakılan.
 • İçinden kan giden dişi deve.

hadba'

 • (Çoğulu: Hudeb) Kalçaları sıyrılıp çıkan zayıf dişi deve.

hikka

 • Dört yaşına basan dişi deve.

hıls

 • (Çoğulu: Ahlâs) Yünden veya kıldan yapılan ve palas denilen döşek.
 • Büyük ve kuvvetli olan dişi deve.

hurc

 • Uzun dişi deve.

ibl

 • (İbil) Dişi deve.
 • Deve sürüsü.

karun

 • İki şeyi bir araya getiren.
 • Tez terleyen hayvan.
 • Arka ayaklarının tırnağı ön ayağının tırnağı yerine vâki olan hayvan.
 • İleride olan memeleri geride olan memelerine pek yakın olan dişi deve.

kehat

 • Büyük, semiz dişi deve.

kevma

 • Büyük ökçeli dişi deve.

kişaf

 • Bir kaç yıl üstüne yük vurulmayan deve yavrusu.
 • Dişi deve hâmile iken erkek devenin ona cimâ etmesi.

likah

 • (Tekili: Lükuh) Süt veren dişi develer.

maye / mâye

 • Damızlık.
 • Esas. Temel.
 • Bir şeyin mayalanması ve ekşimesi (tahammürü) için konulan madde.
 • Para, mal. İktidar. Güç.
 • İlim.
 • Dişi deve.
 • Maya, asıl, esas.
 • Para, mal.
 • İktidar, güç,
 • Bilgi.
 • Dişi deve.

mera

 • (Çoğulu: Merâyâ) Sütü çok olan dişi deve.

mümhat

 • İnce sütlü dişi deve.

naka / nâka / ناقه

 • Dişi deve.
 • Bir yıldızın ismi.
 • Sivilce.
 • Dişi deve.
 • Dişi deve. (Arapça)

ne'b

 • (Çoğulu: Niyeb) Sâfi nesne.
 • Yaşlı dişi deve.

nuk

 • (Tekili: Naka) Dişi develer.

ragıye

 • Dişi deve.

recca'

 • Hörgücü büyük dişi deve.

sa'le

 • Eğri hurma ağacı.
 • Küçük başlı dişi devekuşu.

sahime

 • Zayıf dişi deve.

sayibe

 • (Çoğulu: Siyeb) Adak için ayrılıp üstüne binilmeyen ve sütü içilmeyen dişi deve.
 • "Ümm-ül bahire" adı verilen ve peşpeşe üç dişi deve doğuran deve. Bu deveye de binilmez, sütü sağılmaz. Yabana salarlar, ölünceye kadar gezer.

secla'

 • Emziği uzun dişi deve.

semame

 • (Çoğulu: Semâm) Bir nevi kuş.
 • Sür'atle yürüyen dişi deve.

şetut

 • Büyük hörgüçlü dişi deve.

şevşat

 • Tez yürüyüşlü dişi deve.

sinad

 • Muhkem, dayanıklı, kuvvetli dişi deve.
 • Yüce.
 • Yüce yer, yüksek yer.

sürdah

 • (Çoğulu: Serâdih) Semiz etli dişi deve.
 • Ufak otlar yetişen yumuşak yer.

ucacet

 • (Çoğulu: İcâc) Dişi deve sürüsü.
 • Toz.
 • Yüce avazlı, yüksek sesli.

ya'mele

 • İşe dayanıklı cins dişi deve.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR