REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te derhal ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

acil / âcil

 • Aceleci.
 • Acele eden. Hemen.
 • Derhal. Peşin.
 • Çabuk.
 • Fık: Dünya.

acilen / âcilen / عاجلا

 • Acele olarak. Serian, derhal, müstâcelen.
 • (اٰجلاً) Vakti gelince, ileride, gelecekte.
 • (عاجلاً) Acele olarak, derhal, peşin olarak.
 • Derhal, acil olarak. (Arapça)

ale-l-fevr

 • Birden, derhal, hemen.

aler-re's

 • Baş üstüne. Hemen. Derhâl.

ani / ânî / آنى

 • Bir an. (Arapça - Farsça)
 • Derhal. (Arapça - Farsça)

atyer

 • Çabuk uçan. Derhal kaybolan.

bilhads

 • Derhal, süratle kavrama, sezme ve anlama.

der'akap

 • Hemen ardından, derhal, çabuk.

der-akab

 • Hemen, derhâl, çabuk, arkasından, akabinde. (Farsça)

der-akap

 • Derhal, hemen.

der-an

 • Derhâl, o anda, hemen. (Farsça)

derakab / derâkab / درعقب

 • Hemen, derhâl.
 • Ardından, hemen, derhal, hemen ardından. (Farsça - Arapça)

el-halim

 • Suçluların cezalarını derhal vermek iktidarında olduğu halde sonraya bırakan ve yumuşak muamele eden, çok halim. (Allah (C.C.)

emr-i kün

 • "Kün" emri. Cenâb-ı Hakk'ın verdiği "Ol" mânasına gelen "Kün" emri. Allah (C.C.) bir şeye "Ol" diye emretse, (Yani, "Kün" dese) o şey derhal olur. (Yâni, "Fe Yekun")

emr-i tekvini / emr-i tekvînî

 • Yaratma emriyle ilgili; Allah'ın birşeye "kün=ol!" deyince onu derhal olduruveren emriyle ilgili.

fevren / فورا

 • Hemen, derhal, çarçabuk. (Arapça)

filhal / filhâl / فى الحال

 • Şimdi, derhal. (Arapça)

hazırcevap

 • Her söze derhal ve düşünmeden münasib cevap veren kimse.

hem-an-dem

 • Hemen, derakab, derhal, o anda, çarçabuk. (Farsça)

heman / همان

 • Derhâl, hemen, acele olarak, çarçabuk, o anda. (Farsça)
 • Derhal, hemen. (Farsça)

icalet

 • El kitabı. Lüzum etttiği zaman müracaat olunup faydalanılan, cepte ve elde taşınabilir küçük kitap.
 • Acele ile ve derhal yapılan iş.

icareteyn

 • Müeccel ve muaccel icarelerle kiralanan vakıf emlâkı. Hem derhal alınan, hem ileride alınacak kirası olan vakıf bina.

ıtk-ı müneccez

 • Bir şarta muallak veya bir zamana muzaf olmaksızın derhal vuku bulan ıtkdır. Bir kimsenin memluküne hitaben "seni azad ettim." demesi gibi ki, onunla köle derhal hürriyetine kavuşur.

lafz-ı zahir / lafz-ı zâhir

 • İbaresi işitilmekle ancak bilinen, yâni söyleyenin maksadı düşünülmeye muhtaç olmadan derhal mânâsı anlaşılan sözdür. Bunun zıddına hafi denir.

linç

 • Halk tarafından öldürülme. Halkın bir suçluyu tutup derhal öldürmesi.

mütefattın

 • (Fatn. dan) Hemen farkına varan. Derhal durumu anlıyan.

revan

 • Giden, akıcı. (Farsça)
 • Derhal. (Farsça)
 • Ruh, can. Nefs-i nâtıka. (Farsça)
 • Edb: Su gibi akıp giden güzel söz. (Farsça)

seabin

 • (Tekili: Su'bân) Büyük yılanlar, ejderhalar.

sür'aten

 • Sür'atle, hemen, derhal, çabuk.

talak / talâk

 • Nikâh bağını çözmek; nikâh akdini (sözleşmesini), belli sözlerle derhal veya geleceğe bağlı olarak sona erdirmek. Şer'î (dînî) nikâhta, boşama hakkı olanın, nikâhlı olduğu kişiyi boşaması.

za'f

 • Derhal, hemen öldürmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın