LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te demo ifadesini içeren 22 kelime bulundu...

ahrarlar

 • Hürriyetçiler, Demokrat Parti mensupları.

ankara hükumeti / ankara hükûmeti

 • Demokrat Parti Hükümeti.

antidemokratik

 • Demokratik olmayan.

beni-adem / benî-âdem

 • Âdemoğlu, insanlık.

beniadem / benîâdem

 • Ademoğulları, insanlar.

beşer

 • İnsan, âdemoğlu.

bolşevik / بُولْشَوِيكْ

 • Çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup.

bolşeviklik

 • Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup. Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği'ni kuracaklardır.


Bolşevizm

 • Rusça'da çoğunluk anlamına gelir.

  Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDIP) içindeki ayrılıkta Lenin ile aynı görüşü savunanlar kongre çoğunluğu sağlamışlar ve bu tarihten sonra Leninist görüşleri savunmanın diğer adı Bolşevizim olmuştur. Bu kelimenin Rusça'daki zıddı; Menşevik.

  Bu kongrede azınlıkta kalan grup ise Menşevikler olarak adlandırılmıştır. Marksist literatürde menşevik bir hakaret olarak kullanılır.

cumhuriyet

 • Devlet reisi, millet veya Millet Meclisleri tarafından seçilen hükümet şekli. Demokraside temsili hükûmet şekli. Halkın hür olarak seçtiği temsilciler (Millet vekilleri ve senatörler) aracılığı ile egemenliğini, (hâkimiyetini) kullanmasına dayanan hükûmet şekli. Cumhuriyetin birbirinden farklı üç ta

demokrasi

 • yun. (Demos: Halk; Kratia: İdare, iktidar) Halk iktidarına dayanan hükümet şekli. Devlet iktidarını elinde bulunduranların, halkın çoğunluğunun iradesiyle seçildiği hükümet şeklidir. Tatbikatı üç şekildir:1- Vasıtasız hükümet şekli: Halk, devlet iktidar ve hâkimiyetini vasıtasız olarak kullanır. Kan

demokrat

 • Demokrasi taraftarı.
 • Demokrasi taraftarı, Demokrat Parti mensupları.

demokrat idare

 • Demotrat Parti hükümeti.

demokrat liderler

 • Demokrat Partisine mensup kişiler.

demokratik

 • Demokrasiye uygun. (Fransızca)

demokratlar

 • Demokrat Parti menzupları.

hükumet-i demokrasi / hükûmet-i demokrasi

 • Demokrasi hükûmeti.

köhne

 • Eski, eskimiş. (Farsça)
 • Zamanı geçmiş. Demode olmuş. (Farsça)

kühen

 • Eski, zamanı geçmiş. Demode olmuş. Yıpranmış. (Farsça)

mugalata

 • Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme, demogoji.

nev'-i beni adem / nev'-i benî âdem

 • Âdemoğulları, insanlık türü.

nev-i beni adem / nev-i benî âdem

 • Âdemoğulları, insanlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın