LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te delilsiz ifadesini içeren 10 kelime bulundu...

adem-i delil

 • Delilsizlik, birşeyi ispata yönelik delilin olmaması.

adem-i vüsuk

 • Sağlam olmama, delilsizlik.

bedihi / bedîhî

 • Delilsiz bilinen şey, apaçık.

dava-yı mücerret / dâvâ-yı mücerret

 • Delilsiz iddia, sadece bir iddia.

havai / havâî

 • Boş; delilsiz.

iddiai / iddiaî

 • İddia ile alâkalı. Şahitsiz, delilsiz ve boş söz.

kavl-i mücerred

 • Delilsiz söz.

tahakkümi / tahakkümî

 • Mânasız iddia. Delilsiz, isbatsız haklılık dâva etmek, Mânasız mücerred dâva.
 • Zoraki ve delilsiz olma.
 • Delilsiz dâvâ.

tasvir-i müddea / tasvir-i müddeâ

 • İddia edilen şeyin delilsiz tasviri, san'atlı bir biçimde anlatımı.

tazannün

 • (Zann. dan) Sanma, zan ile iş görme, delilsiz hükmetme.