LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dehr ifadesini içeren 10 kelime bulundu...

alem / âlem

 • Bütün cihan. Kâinat.
 • Dünya.
 • Her şey.
 • Cemaat.
 • Halk.
 • Cemiyet. Dehr.
 • Hususi hal ve keyfiyet.
 • Bir güneş ile ona tâbi olan ve etrafında devreden seyyarelerin teşkil ettiği dâire.

ateist

 • Dehrî, dinsiz.

cemir

 • Zaman, dehr.

dehri / dehrî

 • Allahü teâlâya ve âhirete inanmayıp, dehr (zaman) sonsuzdur ve dünyânın başlangıcı ve sonu yoktur, böyle gelmiş böyle gider diyen dinsiz, ateist.
 • Dehr ve zamana dair ve müteallik.

dehriyyun

 • (Tekili: Dehrî) Dehriye fırkasından olanlar.

hıkb

 • (Çoğulu: Ahkâb) Uzun zaman, dehr.

insan suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 76. Suresi olup "Dehr, Ebrar, Emşac, Hel-etâ Suresi" de denir.

müsnid

 • Söyleyene isnad edilen söz.
 • Zaman, dehr.

usr

 • (Çoğulu: Usur - A'sâr) Sığınacak yer. Melce'.
 • Dehr, zaman, devir.

zendeka

 • Kâfirlik, dinsizlik. (Zendeka sâhibine zındık denir. Bazılarınca zındık; hem dinsiz, hem emvâl ve ezvacın iştirakine ve dehrin bekasına kail olan kimsedir.)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın