LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te defi ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

belağat-ı beyan / belâğat-ı beyan

 • Açıklama ve ifadenin yerine ve hedefine ulaşması.

defain / defâin / دفائن

 • (Tekili: Define) Defineler.
 • Defineler, örtülü hazineler.
 • Defineler.
 • Gömüler, defineler. (Arapça)

defain-i saadet / defâin-i saadet

 • Mutluluk defineleri.

defn / دفن

 • Gömme, defin. (Arapça)

dermeyan etmek

 • Anlatmak, söylemek, iddia ve defi'de bulunmak. Beyân. İleri sürmek.

gavvas / gavvâs

 • Define arayan dalgıç.

gaye-i dünya

 • Dünyanın amacı, hedefi.

gaye-i hayal

 • Hayalin amacı, hedefi.

genc

 • Define, hazine. Gömülü hazine. Kenz. (Farsça)
 • Hazine, define.

habaya

 • Gizli işler, gizli şeyler.
 • Defineler.

hazine

 • Define.
 • Kıymetli şeyleri saklayacak sağlam yer.

hedef-i ruh

 • Ruhun hedefi.

hırs-ı hakiki / hırs-ı hakikî

 • Allah rızası ve âhiret için gösterilen ve gerçek hedefine yönelen hırs.

hums

 • Beşte bir; ganîmetten, mâdenlerden ve bulunan defînelerden beytülmâl denen devlet hazînesine ayrılan beşte bir hisse.

inad-ı mecazi / inad-ı mecazî

 • Gerçek hedefine yöneltilmeyen gereksiz ve faydasız inat.

intişar-ı arzani / intişar-ı arzanî

 • Hedefin sağ veya sol taraflarına düşen mermilerle, hedef arasında kalan mesafe.

kasd-ı ilahi / kasd-ı ilâhî

 • Allah'ın kasdı, isteği, hedefi.

kenz

 • Define, hazine. Yer altında saklı kalmış kıymetli eşya, para veya altın gibi şeyler.
 • Hazine, define.

künuz

 • (Tekili: Kenz) Hazineler. Defineler.

lemeat-ı kast / lemeât-ı kast

 • Amaç ve hedefi gösteren parıltılar.

mahzen

 • Hazine ve define gibi şeyleri koyacak yer.
 • Erzak yeri.
 • Bodrum. Yeraltı.

mahzen ve medfen-i mücevherat / mahzen ve medfen-i mücevherât

 • Kıymetli taşların ve hazinelerin bulunduğu define ve mahzen.

maksad-ı ilahi / maksad-ı ilâhî

 • Allah'ın maksadı, hedefi.

medfen / مدفن

 • Mezar, defin yeri. (Arapça)

mekmene

 • Pusu, gizlenilecek yer.
 • Define, hazine.

meknuz / meknûz

 • Gömülü define, örtülü, gizli. Hıfzedilmiş, mahfuz.
 • Gizli define.

meknuzat-ı hikmet-perver / meknûzât-ı hikmet-perver

 • Hikmetli defineler.

mesil-i garaz / mesîl-i garaz

 • Hedefin, maksadın mecrası, akıntı yatağı.

müfteh

 • Hazine, define.

necs

 • Yerden define çıkarmak.
 • Kuyuyu ayıklamak.

rekiz

 • (Rekz. den) Sağlam.
 • Gizli, gömülü define.

telkin / telkîn

 • Definden sonra meyyitin (vefât edenin) yüzüne karşı ayakta durarak okunan, kabir suâllerini ve cevaplarını bildiren sözler.

tılsım

 • Herkesin bilip çözemediği gizli şey.
 • Gizli sır. Fevkalâde kuvvet ve te'siri hâiz olan şey.
 • Definenin bulunmasına mâni olan mevhum şey.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın