LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te def kelimesini içeren 46 kelime bulundu...

barha

 • Def'alarca, zaman zaman, sık sık, devamlı olarak. (Farsça)

da'

 • Def'etmek, kovmak. Terketmek.

dafi / dâfi

 • Defeden, savan.

dafia / dâfia

 • Def eden, muhafaza eden.
 • Defetme, savma.

defaat / defâat / defâât

 • Defalarca.
 • Defalar, kereler.

defaatle / defâatle

 • Defalarca.

defain / defâin

 • Defineler, örtülü hazineler.
 • Defineler.

defatir / defâtir / دفاتير

 • Defterler. (Arapça)

defter / دفتر

 • Defter. (Arapça)

defterdar / defterdâr

 • Defter tutan. Devletin gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur. Eskiden Maliye Nâzırı bu nam ile anılırdı. Bir vilayetin maliye işlerine bakan memur.
 • Defter tutup kayıt işlemlerini yürüten.
 • Defterci, defter tutan.

desr

 • Def'etmek, kovmak.

duhur

 • Def'etme, çıkarma, kovma, uzaklaştırma.

gavvas / gavvâs

 • Define arayan dalgıç.

genc

 • Define, hazine. Gömülü hazine. Kenz. (Farsça)

indifa / indifâ

 • Def olma, püskürme.

inhila'

 • Def'olunma, çıkarılma, kovulma.

ism-i merre

 • Def'a, kerre gibi bir hareketin bir defa olduğunu bildiren fiil'den yapılan isim. (Darbe: Bir defa vuruş. Lem'a: Bir parlayış gibi.)

izca'

 • Defetme, kovma.

kaniz / kâniz

 • Defneden, gömen.

kaydiyye

 • Deftere kaydetme ücreti.

keda'

 • Defetmek, kovmak.

kenz

 • Define, hazine. Yer altında saklı kalmış kıymetli eşya, para veya altın gibi şeyler.

kerrat / kerrât / كرات / كَرَّاتْ

 • Defalarca.
 • Defalar.
 • Defalar. (Arapça)
 • Def'alar.

kerratla

 • Defalarca.

kerre / كره

 • Defa.
 • Defa. (Arapça)

kiraren / kirâren / كرارا

 • Defalarca. (Arapça)

medfun

 • Defnedilmiş. Gömülmüş.
 • Defnedilmiş.

medfun olan

 • Defnedilmiş, gömülmüş olan.

merrat / merrât / مرات

 • Defalar. (Arapça)

merre / مره

 • Defa. (Arapça)

miraren / mirâren / مرارا

 • Defalarca, birçok kere.
 • Defalarca, birçok kez. (Arapça)

mücerrese

 • Defalarca binilmeye alışmış ve sınanmış olan deve.

mugalleb

 • Defâlarca mağlup olan kişi.

mükerreren

 • Defalarca, tekrarla.

mündefi / mündefî

 • Defetme, giderme.

reted

 • Defne ağacının yaprağı.

se'se'

 • Defetmek, kovmak.

sebt-i defter

 • Deftere geçirme, deftere yazma.

serdefter

 • Defterin başında yazılı olan. En ileri geçen, en başta bulunan. (Farsça)

takbir

 • Defnetmek, gömmek.

taklis

 • Def çalıp nağme söylemek.

tare

 • Defa, kerre.

tedarü'

 • Def'edişmek, birbirini kovmak.

tekraren

 • Defalarca, tekrarlanarak.
 • Defalarca, tekrarlanarak.

telkin / telkîn

 • Definden sonra meyyitin (vefât edenin) yüzüne karşı ayakta durarak okunan, kabir suâllerini ve cevaplarını bildiren sözler.

vaşüde

 • Defolunmuş, kovulmuş, geri çekilmiş. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın