LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te def'etmek ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

cenb

 • Yan taraf. Koltuk altının aşağısı.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Müştak olmak.
 • Bir yere gitmek için bir yere inmek.
 • Birisinin sevdiğinden dolayı kararsız ve muztarib bulunmak.
 • Büyük ve çok olan.
 • Engin taraf.
 • Şetmetmek, söğmek.

da'

 • Def'etmek, kovmak. Terketmek.

da'z

 • Def'etmek, kovmak.
 • Nikâh etmek.

dafr

 • Saçı ve ona benzer şeyleri enlice örmek ve dokumak.
 • Vakarla yürümek.
 • Def'etmek, kovmak.

dagr

 • şiddetle def'etmek.
 • Bir yere girmek.

dahm

 • Şiddetle def'etmek.
 • Cemaatın kuvvetli olması.

darh

 • Def'etmek, kovmak. Reddetmek.
 • Yer kazmak.

def-i şer

 • Kötülüğü ve şerri def'etmek.

des'

 • Def'etmek kovmak.
 • Ağız dolusu kusmak.

desr

 • Def'etmek, kovmak.

dess

 • Yavaş yağan yağmur.
 • Acıtıcı derecede dövmek.
 • Def'etmek.

heyl

 • Dökmek.
 • Bir şeyi ölçüsüz def'etmek.

hırbak

 • Sahabeden bir kimsenin adı ki, ona "Zülyedeyn" de derlerdi.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Yellenmek.

ke'kee

 • Zorla reddetmek, def'etmek.

kerd

 • Sürmek.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Boyun.

lehd

 • Def'etmek, kovmak.
 • Ağır etmek, ağırlaştırmak.

leyy

 • Def'etmek, kovmak.
 • Harcamak, sarfetmek.
 • İlaç yapmak.
 • Aciz olmak.
 • Bir nesneyi dürüp boğazına tıkmak.

leyyan

 • Def'etmek, kovmak.
 • Sonraya bırakmak, tehir etmek.

müdafaa

 • Bir hücuma ve zarar veren bir harekete karşı durmak. Def'etmek. Savmak.
 • Düşman hücumunu men'etmek.
 • Mahkemede: İddiacının dâvasını def' edecek bir surette bir iddia dermeyân etmek, beyânatta bulunmak.

nefh

 • Rüzgâr esmek.
 • Güzel kokunun yayılması. Kokmak.
 • Vurmak.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Vuruşmak, kat'etmek.

nehz

 • Durmak, kıyam.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Yakın olmak.
 • Berkitmek için devenin memesine eliyle vurmak.
 • Dolması için kovayı suya vurmak.

nek'

 • Dizine ayağın arkasıyla vurmak.
 • Def'etmek, kovmak.

nekz

 • Vurmak.
 • Kovmak, def'etmek.
 • Yılan sokmak.
 • Azalmak.
 • Suyun, yer tarafından emilmesi.

sadm

 • Def'etmek, kovmak.
 • Güç işe giriftar etmek.

satt

 • Cemaat, topluluk.
 • Cesediyle tokuşmak.
 • Kovmak, def'etmek.
 • Zor bir işe giriftar etmek.

tazr

 • Eliyle vurup def'etmek. El ile kovmak.

tecerru'

 • (Cur'a. dan) Yudum yudum ve süzerek içmek.
 • Hışmını ve gadabını yutup def'etmek. Hiddetini yenmek.

vekz

 • Vurmak.
 • Def'etmek.
 • Kovmak.

za'b

 • Def'etmek, kovmak.
 • Doldurmak.

zahh

 • Hışım ve gadap etmek, öfkelenmek, kızmak.
 • Kovmak, def'etmek.

zebn

 • Şiddetle def'etmek.
 • Devenin çifte vurması.