LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te def etme ifadesini içeren 16 kelime bulundu...

beladir

 • Kadınların kullandıkları altun, gümüş, zümrüt, yakut, elmas gibi süs eşyası. (Farsça)
 • Belâyı def etmek için verilen sadaka. (Farsça)

cemr

 • İnsanların bir araya toplanması.
 • Atın sıçrayarak yürümesi.
 • Ateş ve küçük taş vermek.
 • Bir kimseyi def etmek, kovmak.

def-i fesat

 • Bozgunculuğu def etmek, ona engel olmak.

def-i şer

 • Kötülüğü def etme, ortadan kaldırma.

dekdeke

 • Yerin deprenmesi.
 • Sancıma.
 • Def etme, kovma.

durit

 • Kovmak, def etmek.

hadd

 • Hudut. Çizgi. Sınır.
 • Cürüm.
 • Salahiyyet.
 • Şeriatça verilen ceza.
 • Derece. Son derece. Münteha.
 • İnsana ârız olan şiddet ve titizlik.
 • Def etme. Men etmek.
 • Keskin. Sivri.
 • Sert. Gergin.
 • Man: Üç tasavvurdan ibaret olan kıyas.

idra

 • Def etmek.
 • Bildirmek. Bildirilmek.

izale / izâle

 • Giderme, def etme, yok etme.

muhamat

 • Korumak.
 • Avukatlık etmek.
 • Birinden birşeyi def etmek.

nidal

 • (Nizâl) Özür beyan ederek bir zararı def etmek.

redd

 • Geri döndürmek, kabul etmemek, çevirmek, def etmek.
 • Bir şeyin karşılığını icra etmek.
 • Sözü selâset ve talâkatla eda edemeyip harfleri geri çevirerek konuşmağa sebep olan dilin tutukluğuna denir.
 • Cerhetmek.
 • Kötü ve fena şey.

ribat / ribât

 • Sınır karakolu; İslâm dînini üstün kılmak, müslümanlardan kâfirlerin şerrini, zararını def etmek için düşman sınırında nöbet beklemek.

tardetmek

 • Kovmak, def etmek, uzaklaştırmak.

tedafü'

 • Birbirini def etme.
 • Müdafaa etme.
 • İtişme kakışma.

zeca

 • (Zecven - Zeccâ - Eczâ) Sevketmek, yürütmek.
 • Def etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın